Államtudományi és Közigazgatási Kar
Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

 
A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba.
 
Főbb tudnivalók:
 • A szakmai gyakorlat minden hallgató számára kötelező.
 • A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele.
 • Azon hallgatók, akik a szakmai gyakorlatot nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatóak.
 • A szakmai gyakorlat a szorgalmi időszakban is teljesíthető, a szakmai gyakorlaton való részvétel azonban nem jogosít a tanórák látogatása alóli felmentésre.
 • A szakmai gyakorlatot csak két lezárt tanulmányi félévet követően lehet megkezdeni.
 • A hallgató választhat szakmai gyakorlóhelyet önállóan vagy kérheti az Egyetem segítséget a választáshoz.

Elérhetőségek:

Dávid Gergely – szakmai gyakorlati referens
Cím: 1118. Budapest, Ménesi út 5. Kollégiumi épület 112.
E-mail:  
Telefon: 061 432 9000 / 20 131


Ügyfélfogadási rend:


 • hétfő: 8.00 - 11.30 óra
 • kedd: 9.30 - 11.30 óra 
 • szerda: nincs
 • csütörtök: 9.30 - 11.30 óra 
 • péntek: 8.00 - 11.30 óra 

A szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

 • A szakmai gyakorlatot biztosító fogadó szervvel ki kell töltetni a Befogadó nyilatkozatot 2 eredeti példányban és eljuttatni a szakmai gyakorlati referens (továbbiakban: referens) részére legkésőbb a szakmai gyakorlat tervezett kezdését megelőző 4 hétig. Az engedélyezést követően ebből 1 eredeti példányt a hallgató visszakap, melyet a referenstől lehet átvenni ügyfélfogadási időben. Szakmai gyakorlatot csak az engedélyezett befogadó nyilatkozattal lehet megkezdeni.
 • Vannak olyan fogadó szervek melyek csak együttműködési megállapodás keretében fogadnak hallgatókat. Ha ezt igényli a szerv és még nincsen az Egyetemmel ilyen megállapodása, akkor a honlapon található együttműködési megállapodást 4 eredeti, kitöltött példányban kell eljuttatni a referens részére. A megállapodás ellenőrzés és egyeztetés után visszaküldésre (aláírás miatt) kerül a szerv részére. A fentiektől eltérően azon szakokon, ahol 6 hét vagy annál hosszabb a szakmai gyakorlat időtartama a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az együttműködési megállapodást meg kell kötni. Azaz, ha a szakmai gyakorlat időtartama megfelel a fentieknek, mindenképpen szükséges a Kormányrendelet szerinti megállapodás, akkor is, ha a fogadó szerv nem igényli ennek megkötését. Amennyiben az adott szervnek még nincsen az Egyetemmel ilyen megállapodása, akkor a honlapon található együttműködési megállapodást 4 eredeti, kitöltött példányban kell eljuttatni a referens részére. A megállapodás ellenőrzés és egyeztetés után aláírásra visszaküldésre kerül a fogadó szerv részére.
 • A hallgató szakmai gyakorlatának teljesítéséhez a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm.
  rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a hallgató és a szerv közötti hallgatói munkaszerződés megkötése szükséges. Amennyiben az adott szerv nem bír önálló sablonnal, abban az esetben a kari honlapon található egyéni együttműködési megállapodást kell megkötni 2 eredeti, kitöltött példányban, melyből 1 példány a hallgatót, egy pedig a fogadó szervet illeti meg.
 • A hallgatónak a Neptun rendszerben fel kell vennie a Szakmai gyakorlat című tantárgyat abban a félévben, amikor igazolni tudja annak teljesítését. Azokon a szakokon, ahol két részben kell teljesíteni a gyakorlatot, értelemszerűen fel kell venni mind a Szakmai gyakorlat I., mind a Szakmai gyakorlat II. tantárgyat azokban a félévekben, amikor a hallgató teljesíti azt.
 • A gyakorlat elvégzését követően a fogadóintézmény kitölti a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló formanyomtatványt 2 eredeti példányban. Amennyiben a szakmai gyakorlatot munkatapasztalattal szeretné a hallgató kiváltani, akkor a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal való kiváltásáról szóló formanyomtatványt kell 2 eredeti példányban, kitöltve leadni, valamint elektronikusan (pdf formátumban) megküldeni az email címre. 
 • Az igazolások leadási határideje: 2017. március 31.
 • Korábban teljesített szakmai gyakorlat beszámítása esetén az erről szóló formanyomtatványt kell kitölteni és megküldeni a szakmai gyakorlati referens részére 2 eredeti példányban. Ezen dokumentum benyújtására csak a 2015/2016. tanév előtt jogviszonyt létesített hallgatók jogosultak!
 • A Neptun rendszerbe a teljesítés igazolását követően kerülnek felvezetésre az aláírások.

A formanyomtatványok alábbi helyről tölthetőek le: http://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok

A 2014/2015. tanév előtt kezdett hallgatókra, amennyiben nem a megadott időszakban végzik a szakmai gyakorlatot, akkor már a 2014/2015. tanévben kezdett hallgatókra érvényes időbeosztás szerint kell teljesíteniük azt.


A szakmai gyakorlat időtartama és a teljesítési ideje szakonként:


2014/2015. tanév előtt jogviszonyt létesítő hallgatók:


Szak

Munkarend

Gyakorlat
eltöltésének ideje

Gyakorlat időtartama

Igazgatásszervező alapképzési szak

Nappali

4. félévet követően

6 hét

Levelező

3-5. félév között

6 hét

Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

Nappali

4. félévet követően

6 hét

Levelező

3-5. félév között

6 hét

Közigazgatási mesterképzési szak

Nappali

2. félévet követően

10 hét

Levelező

2. félévet követően

10 hét

Európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szak

Nappali

2. félévet követően

4 hét

Levelező

2. félévet követően

4 hét

 


2014/2015. tanévben jogviszonyt létesítő hallgatók:


Szak

Munkarend

Gyakorlat eltöltésének ideje

Gyakorlat időtartama

Közigazgatás-szervező alapképzési szak

Nappali

2. és 4. félévet követően

(az 5-5 hétből 2 hét egybeeshet a következő félév regisztrációs időszakával)

10 hét

Levelező

2. és 4. félévet követően

(az 5-5 hétből 2 hét egybeeshet a következő félév regisztrációs időszakával)

10 hét

Közigazgatási mesterképzési szak

Nappali

2. félévet követően

(a 6 hétből 2 hét egybeeshet a következő félév regisztrációs időszakával)

6 hét

Levelező

2. félévet követően

(a 6 hétből 2 hét egybeeshet a következő félév regisztrációs időszakával)

6 hét

 

 • Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről 2016-2017 II. félév
 • Fájl letöltése