XXXIII. OTDK eredmények

Állam- és Jogtudományi Szekció (Miskolc, 2017. március 29-31.)

I. helyezés:

Ludányi Dávid (Közigazgatási MA, II. éves) hallgató, a Közszolgálati és Emberi Erőforrás TDK titkára

Dolgozata címe: Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok összefüggésében

Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán intézetvezető, egyetemi docens

II. helyezés:

Moravcsik Dóra (Közigazgatási MA, II. éves) hallgató, a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja

Dolgozata címe: Általános vagy álságos egyeztetés? - a jogalkotásban való társadalmi részvétel gyakorlata

Témavezető: dr. Horváth Attila tanársegéd

Különdíj:

Ludányi Dávid az I. helyezés mellett a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíját is elnyerte.

Díjátadóról készült videó: https://www.youtube.com/watch?v=mSSBy97BWS8

 

Közgazdaságtudományi Szekció (Győr, 2017. április 6-8.)

III. helyezés:

Kompolti János Ádám (Közigazgatás-szervező BA, II. éves) hallgató, a Polgári Jogi TDK, Közgazdasági Műhelyének tagja

Dolgozata címe: Személyiségdimenziók összefüggése a vásárlói trendcsoportokkal és a fogyasztói magatartással

Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

 

Társadalomtudományi Szekció (Budapest, 2017. április 11-13.)

III. helyezés:

Kohut Mariann (Közigazgatás-szervező BA, III. éves) hallgató, az E-közszolgálati TDK tagja

Dolgozata címe: Távmunka 2.0 - Az okos kormányzás a technológián túl

Témavezető: Prof. Dr. Nemeslaki András, intézetvezető, egyetemi tanár

Különdíj:

Nagy Réka ((Közigazgatás-szervező BA, III. éves) hallgató, az Állam- és Társadalomtudományi TDK tagja

Dolgozata címe: A család fogalmának új értelmezési keretei - Az azonos nemű párok gyermekvállalása

Témavezető: Dr. Szabó Máté Csaba, adjunktus

 

Had- és Rendészettudományi Szekció (Budapest, 2017. április 25-27.)

I. helyezés:

Deák Veronika (Közigazgatási MA, II. éves) hallgató, az E-közszolgálati TDK tagja

Dolgozata címe: Biztonságtudatosság felsőoktatási hallgatók körében.

Témavezető: Prof. Dr. Nemeslaki András, intézetvezető, egyetemi tanár, Bányász Péter tanársegéd


Köszönjük, és további sikereket kívánunk!

    • OTDK 2017

XXXIII. OTDK
NKE ÁKK részvétel az OTDK 4 szekciójában

Állam- és jogtudományi szekció

Ideje: 2017. március 29-31.
Helye: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc (http://otdk2017.uni-miskolc.hu/)

Versenyzőink:

1.       Barátki László Attila

2.       Dézsenyi Fanni

3.       Gál Fanni

4.       Gáspár Dóra

5.       Kovács László

6.       Ludányi Dávid

7.       Madarász Gabriella

8.       Moravcsik Dóra

9.       Schváb Alíz Viktória

10.   Sztipanov Berta Anna

11.   Tóth Tamás

Opponenseink:

1.       Bodó Norbert

2.       Buzder Beatrix

3.       Kerekes Kitti

4.       Kovács Gréta Tünde

5.       Losonczi Krisztián

6.       Molnár Levente

7.       Petrezselyem Nóra

Közgazdaságtudományi szekció

Ideje: 2017. április 6-8.
Helye: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr (http://kgotdk2017.sze.hu/)

Versenyzőink:

1.       Balogh Zsófi

2.       Csirinyi Péter

3.       Éles Diána

4.       Kompolti János Ádám

5.       Nagy Milán

6.       Tóth-Zsámboki Balázs

Társadalomtudományi szekció

Ideje: 2017. április 11-13.
Helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom­tudományi Kar, Budapest (http://tatk.elte.hu/otdk2017)

Versenyzőink:

1.       Fazekas-Verba Szabolcs

2.       Fenyősi Barbara Anna

3.       Gálik Dóra

4.       Jakab Helga

5.       Kohut Mariann

6.       Nagy Réka

7.       Szabó Liliána

8.       Szalkai Fanni

9.       Szilágyi Kristóf

Had- és Rendészettudományi szekció

Ideje: 2017. április 25-27.
Helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet­tudományi Kar, Budapest (http://otdk2017.uni-nke.hu/)

Versenyzőnk: Deák Veronika

Szurkoljunk Nekik!

Tudományos diákköri mozgalom az Államtudományi és Közigazgatási Karon

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán (illetve jogelődjein) nagy hagyományokra visszatekintő, kimondottan aktív tudományos diákköri tevékenység folyik. A kari tehetséggondozás centrumaként – a szakkollégiumok mellett – a TDK-k jelölhetőek meg. Összességében elmondható, hogy az Államtudományi és Közigazgatási Kar szinte valamennyi kiemelkedő szakmai-tudományos hallgatói tevékenysége és eredménye a TDK-khoz kötődik.

A közel tucatnyi TDK mintegy 120 tagot számlál, és a legkülönbözőbb programok révén igyekszik a hallgatók szakmai ismereteit és közéleti tájékozottságát bővíteni, egyúttal a legtehetségesebb, legrátermettebb hallgatóknak hatékony továbbfejlődést kínálni.
Valamennyi TDK működését a „túl a tananyagon” elv határozza meg; vagyis a cél minden esetben egy olyan közösség létrehozása, amely a kötelező tananyag ismeretén túl elmélyült, sokrétű és gyümölcsöző szakmai-tudományos tevékenységet folytat.

Adatlap a TDK nyilvántartásba vételéhez

  • Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje_hatályos 2016. április 18-tól
  • Fájl letöltése

Programok

A TDK-s programok rendkívül sokszínűek és minden alkalommal igen népszerűek:

  • Az intézménylátogatások lehetővé teszik, hogy a hallgatók egy-egy állami szerv vagy intézmény gyakorlati működésébe is bepillantást nyerjenek, és szakmai kapcsolatokat építsenek ki az adott intézménnyel. Az elmúlt években a TDK- hallgatók látogatást tettek – többek között – a Parlamentben, az Alkotmánybíróságon, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Nemzeti Banknál, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, az Egészségbiztosítási Felügyeletnél és a szegedi Csillag Börtön és Fegyházban. Ezeken kívül több külföldi út is megvalósult (pl. a bécsi ENSZ központban tett látogatás). 
  • A TDK-k által rendezett konferenciák egy-egy aktuális, kiemelt érdeklődésre számot tartó problémakört járnak körül. A közigazgatás bírságolási gyakorlata, az EU-n kívüli államok politikai rendszere éppúgy érintésre került, mint az Alaptörvény által hozott közjogi változások. (Utóbbi egy országos szintű, számos egyetem alkotmányjogi TDK-jának közreműködésével megvalósított hallgatói vetélkedővel volt összekötve.)
  • A kötetlen beszélgetéssel egybekötött – többnyire egy meghívott külső szakértő által tartott – szakmai előadások sem hiányoznak a programok közül. Néhány érintett téma: nők és férfiak esélyegyenlősége; az EU szerveinél történő munkavállalás; a magyar választási rendszer gyakorlati vonatkozásai; a magyar elnökség tanulságai; a gyermekprostitúció jelensége.
  • 2013-ban több TDK sikeresen pályázott A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen c. pályázatra (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023), amelynek köszönhetően számos tartalmas, a hallgatók szakmai fejlődését hatékonyan segítő programot sikerült megvalósítani.  Ezek közül is kiemelkednek a pozsonyi, prágai és krakkói egyetemmel rendezett közös hallgatói workshopok.

Eredmények

A TDK programjai számos gyakorlati hozadékkal járnak a hallgatók vonatkozásában: szak- és OTDK-dolgozati témák születnek, szakmai gyakorlatokra irányuló megállapodások köttetnek, esetenként pedig a hallgatók további pályaválasztása szempontjából is meghatározónak bizonyulnak ezen események.  

A TDK-hallgatók az OTDK-kon is jellemzően szép eredményeket érnek el.

A legtehetségesebb TDK-hallgatók egyben a Kar oktatói állományának részleges utánpótlására is szolgálnak: az utóbbi években több itt végzett hallgató immár oktatóként dolgozik az egyetemen. Emellett megemlítendő, hogy a kiemelkedő TDK munkát felmutató egykori hallgatóink a közigazgatás legkülönbözőbb területén állják meg a helyüket a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kezdve a Közbeszerzési Hatóságig.2009-ben az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában 1 harmadik helyezés, 4 különdíj és 2 legjobb opponensi hely volt az eredmény, a 2011-es OTDK-n egy első helyezés és egy különdíj, valamint elnyert külföldi ösztöndíjak Franciaországtól Finnországig, a Pro Scientia Aranyérem nagyrészt mind-mind a TDK-s tagságra vezethetőek vissza. 2013-ban 2 első helyezést, 1 különdíjat és 3 legjobb opponensi helyet sikerült megszerezni Karunknak. Emellett nem feledkezhetünk meg a Társadalomtudományi Szekcióban elért szép eredményeinkről sem, hiszen Hallgatóink 2013-ban ebben a Szekcióban 1 második, 1 harmadik helyezést, és 2 különdíjat hoztak el.

A 2015. évi a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában elért eredményeink: 2 második, 1 harmadik helyezés, 2 legjobb opponens, 4 különdíj. A Társadalomtudományi Szekciójában 1 különdíjat hoztunk el.


OTDK-eredmények     

 

Szekció

I. hely

II. hely

III. hely

különdíj

legjobb opponens

2009

ÁJT

0

0

1

4

2

2011

ÁJT

1

0

0

1

0

2013

ÁJT

2

0

0

1

3

2015

ÁJT

TT

0

0

2

0

1

0

4

1

2

-

    • ITDK