Tudományos diákköri mozgalom az Államtudományi és Közigazgatási Karon

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán (illetve jogelődjein) nagy hagyományokra visszatekintő, kimondottan aktív tudományos diákköri tevékenység folyik. A kari tehetséggondozás centrumaként – a szakkollégiumok mellett – a TDK-k jelölhetőek meg. Összességében elmondható, hogy az Államtudományi és Közigazgatási Kar szinte valamennyi kiemelkedő szakmai-tudományos hallgatói tevékenysége és eredménye a TDK-khoz kötődik.

A közel tucatnyi TDK mintegy 120 tagot számlál, és a legkülönbözőbb programok révén igyekszik a hallgatók szakmai ismereteit és közéleti tájékozottságát bővíteni, egyúttal a legtehetségesebb, legrátermettebb hallgatóknak hatékony továbbfejlődést kínálni.
Valamennyi TDK működését a „túl a tananyagon” elv határozza meg; vagyis a cél minden esetben egy olyan közösség létrehozása, amely a kötelező tananyag ismeretén túl elmélyült, sokrétű és gyümölcsöző szakmai-tudományos tevékenységet folytat.

Adatlap a TDK nyilvántartásba vételéhez

  • Tudományos Diákköri Szervezet ügyrendje_hatályos 2016. április 18-tól
  • Fájl letöltése

Programok

A TDK-s programok rendkívül sokszínűek és minden alkalommal igen népszerűek:

  • Az intézménylátogatások lehetővé teszik, hogy a hallgatók egy-egy állami szerv vagy intézmény gyakorlati működésébe is bepillantást nyerjenek, és szakmai kapcsolatokat építsenek ki az adott intézménnyel. Az elmúlt években a TDK- hallgatók látogatást tettek – többek között – a Parlamentben, az Alkotmánybíróságon, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Nemzeti Banknál, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, az Egészségbiztosítási Felügyeletnél és a szegedi Csillag Börtön és Fegyházban. Ezeken kívül több külföldi út is megvalósult (pl. a bécsi ENSZ központban tett látogatás). 
  • A TDK-k által rendezett konferenciák egy-egy aktuális, kiemelt érdeklődésre számot tartó problémakört járnak körül. A közigazgatás bírságolási gyakorlata, az EU-n kívüli államok politikai rendszere éppúgy érintésre került, mint az Alaptörvény által hozott közjogi változások. (Utóbbi egy országos szintű, számos egyetem alkotmányjogi TDK-jának közreműködésével megvalósított hallgatói vetélkedővel volt összekötve.)
  • A kötetlen beszélgetéssel egybekötött – többnyire egy meghívott külső szakértő által tartott – szakmai előadások sem hiányoznak a programok közül. Néhány érintett téma: nők és férfiak esélyegyenlősége; az EU szerveinél történő munkavállalás; a magyar választási rendszer gyakorlati vonatkozásai; a magyar elnökség tanulságai; a gyermekprostitúció jelensége.
  • 2013-ban több TDK sikeresen pályázott A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen c. pályázatra (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023), amelynek köszönhetően számos tartalmas, a hallgatók szakmai fejlődését hatékonyan segítő programot sikerült megvalósítani.  Ezek közül is kiemelkednek a pozsonyi, prágai és krakkói egyetemmel rendezett közös hallgatói workshopok.

Eredmények

A TDK programjai számos gyakorlati hozadékkal járnak a hallgatók vonatkozásában: szak- és OTDK-dolgozati témák születnek, szakmai gyakorlatokra irányuló megállapodások köttetnek, esetenként pedig a hallgatók további pályaválasztása szempontjából is meghatározónak bizonyulnak ezen események.  

A TDK-hallgatók az OTDK-kon is jellemzően szép eredményeket érnek el.

A legtehetségesebb TDK-hallgatók egyben a Kar oktatói állományának részleges utánpótlására is szolgálnak: az utóbbi években több itt végzett hallgató immár oktatóként dolgozik az egyetemen. Emellett megemlítendő, hogy a kiemelkedő TDK munkát felmutató egykori hallgatóink a közigazgatás legkülönbözőbb területén állják meg a helyüket a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kezdve a Közbeszerzési Hatóságig.2009-ben az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában 1 harmadik helyezés, 4 különdíj és 2 legjobb opponensi hely volt az eredmény, a 2011-es OTDK-n egy első helyezés és egy különdíj, valamint elnyert külföldi ösztöndíjak Franciaországtól Finnországig, a Pro Scientia Aranyérem nagyrészt mind-mind a TDK-s tagságra vezethetőek vissza. 2013-ban 2 első helyezést, 1 különdíjat és 3 legjobb opponensi helyet sikerült megszerezni Karunknak. Emellett nem feledkezhetünk meg a Társadalomtudományi Szekcióban elért szép eredményeinkről sem, hiszen Hallgatóink 2013-ban ebben a Szekcióban 1 második, 1 harmadik helyezést, és 2 különdíjat hoztak el.

A 2015. évi a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában elért eredményeink: 2 második, 1 harmadik helyezés, 2 legjobb opponens, 4 különdíj. A Társadalomtudományi Szekciójában 1 különdíjat hoztunk el.


OTDK-eredmények     

 

Szekció

I. hely

II. hely

III. hely

különdíj

legjobb opponens

2009

ÁJT

0

0

1

4

2

2011

ÁJT

1

0

0

1

0

2013

ÁJT

2

0

0

1

3

2015

ÁJT

TT

0

0

2

0

1

0

4

1

2

-

    • ITDK