Dékáni köszöntő

Köszöntjük az Olvasót az Államtudományi és Közigazgatási Kar honlapján!

Kiss György

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar, illetve jogelődje a Közigazgatás-tudományi Kar a 2012. január 1-jén megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetem hazai felsőfokú közigazgatási szakemberképzésért felelős kara, amely arra hivatott, hogy a mintegy két és fél évszázada megkezdett politico-cameralistudományok legnemesebb hagyományait továbbvigye. A közigazgatásban foglalkoztatottak képzése mindig az állam figyelmének középpontjába tartozott, és ez nincs másképpen ma sem. A közigazgatási szakemberképzés az egyik kiemelt állami feladat.

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar mindazoknak az ismereteknek az átadására hivatott, amelyek az államtudományok és a közigazgatás széles fogalomkörébe beletartoznak. A köz szolgálatának jelentőségét mutatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény megalkotása. A közigazgatás minőségén múlik a közösség jóléte, fejlődésének lehetőségei, közérzete és ambíciója. A közigazgatás befolyásolja az egyes ember hozzáállását ahhoz a közösséghez, amelynek tagja. Ezért, a közigazgatás szakembereinek képzése, ismereteik gyarapítása és személyiségük alakítása felelősséggel jár.

A közigazgatás egyre markánsabban jelenik meg a tudományban, amelyet annak akadémiai elismerése is igazol. A közigazgatás összetettségének megfelelően a Karon az  államtudományi képzési területen alapképzési és mesterképzési szinten folyik A közigazgatás-szervező alapképzési és a közigazgatási mesterképzési szakok közös célja: a végzett hallgatóknak az adott szinten alkalmasnak kell lenniük a közigazgatási feladatok megoldására. A különbözőség a feladatok minőségében rejlik az egyszerűbbektől egészen a stratégiai, akár a politika kialakítását szakmailag előkészítő megoldásokig.

A közigazgatás tudományának erősítése érdekében alakult meg 2013 őszén – Magyarországon elsőként és mindmáig egyedüliként – a Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola. A Doktori Iskola várja mindazoknak a jelentkezését, akik tanulmányaik folytatását a közigazgatás tudományának területén óhajtják folytatni, és talán a tudomány mellett kötelezik el magukat pályafutások során.

A Kar oktatási és kutatási tevékenységének célja, hogy a jó állam kritériumait ismerő és azokat az elméletben felhasználni és a gyakorlatban alkalmazni kész és képes közigazgatási szakembereknek biztosítsa a feltételeket egy sikeres életpálya megkezdéséhez.

Pro Publico Bono

Prof.Dr. Kiss György
dékán