Demonstrátori pályázatok 2016/2017. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Intézetei pályázatot hirdetnek demonstrátori feladatok ellátására.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

 • jelen tanévben teljes idejű, támogatott képzésben vesz részt a Karon;
 • jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;
 • kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
 • akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;
 • a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;
 • magatartása, közösségi munkája példás.

A demonstrátori feladatok ellátásáért az EHÖK által megállapított összegű ösztöndíj jár.

A pályázatot a kiíró Intézet titkárságára kell benyújtani 2016. szeptember 27-én 16 óráig a jelen felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott adatlapon, aláírva, dátummal ellátva, zárt borítékban.

 • Demonstrátori pályázat Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Közszervezési és Közigazgatástani Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Emberi Erőforrás Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Elektronikus Közszolgálati Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Civilisztikai Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Általános Közigazgatási Jogi Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Államelméleti és Kormányzástani Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Állam- és Jogtörténeti Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Alkotmányjogi Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat Közpénzügyi és Államhaztártasi Intézet 2016/2017. tanévre
 • Fájl letöltése