Szűkítés


Kategóriák


Minden Címke 142

Új intézettel bővült az ÁKK

Jakab Éva

2017. február 1-jével Karunkon megalakult az Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet, az Állam- és Jogtörténeti Intézet pedig Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet néven működik tovább.

Az új intézet keretei között elsősorban az európai államtörténeti és jogtörténeti folyamatok, eszmeáramlatok és rendszerek kutatása és oktatása valósul meg, vezetésére Prof. Dr. Jakab Éva kapott megbízást.

Prof. Dr. Jakab Éva 1981-ben szerzett jogi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen, 1992-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 2001-ben habilitált. 2002-től a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszékének tanszékvezetője, 2005-2009 között a Kar oktatási, 2009-2011 és 2013-2017 között tudományos dékánhelyettese. Professzor asszony 2005-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2012-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Egyetemünk kutatási tevékenységében 2015 óta vesz részt, február 1-jétől pedig bekapcsolódik az oktatásba és a vezetői munkába is.