Szűkítés


Kategóriák


Minden Címke 128


bejegyzések

"A haza üdvére és a köz szolgálatában" - konferencia a járási rendszerről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szervezésében és szakmai támogatásával február 21-énkonferenciát rendezett "A haza üdvére és a köz szolgálatában" címmel a járási rendszer kialakításáról.

A konferencia célkitűzése egy olyan fórum létrehozása volt, ahol a járási hivatalok kialakításában közvetlenül résztvevő előadók adhatják át ismeretanyagukat a résztvevők számára. A program Prof. Dr. Patyi András rektor köszöntőszavaival indult. A nyitóelőadást Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes úr tartotta.

Beszédében, mint a jó állam koncepció rendszerének talán legfontosabb elemét, a Magyary Programot emelte ki, nevezetesen, hogy e program alapjaiban kívánja a közigazgatást, anyagi-, végrehajtási és eljárásjogi vonatkozásban is megváltoztatni, fejleszteni. Ennek szükségszerű velejárója a kormányhivatalok kialakítása után az elsőfokú hatóságként eljáró járások, illetve a járási szervezetrendszer beépítése a közigazgatás területi struktúrájába.

Az értékes szakmai előadások egészen késő délutánig folytak. Az elhangzott információk rávilágítottak a téma sokszínűségére, aktualitására. Az előadók felkészültségükkel és szakmai hozzáértésükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a 2013 januárjától létrejött járási hivatalokban a továbbképzés és tájékoztatás, illetve információáramlás segítségével a hatékony közigazgatás megvalósuljon.


A konferencián elhangzott előadásokat az egyetem konferencia kiadványként fogja megjelentetni. 

A fotókat Szilágyi Dénes készítette.


II. Ostrakon Szakmai és Kulturális Napok

A közelmúltban szakkollégiummá alakuló Ostrakon immár második alkalommal rendezi meg hallgatói programsorozatát. Az esemény helyszíne ezúttal is a Közigazgatás-tudományi Kar Ménesi úti épülete. Február 18-27 között színes, színvonalas előadások, kerekasztal beszélgetések várják az érdeklődőket. 


„A haza üdvére és a köz szolgálatában”, a járási rendszer kialakítása

  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szervezésében és szakmai támogatásával  konferenciát rendez "A haza üdvére és a köz szolgálatában" címmel a járási rendszer kialakításáról, melyre várja a téma iránt érdeklődőket.

Időpont: 2013. február 21. (csütörtök) 10.00

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar,

Magyary Zoltán előadó

(1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Kérjük, hogy részvételi szándékát a KTK_konferencia{kukac}uni-nke.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

A konferencia tervezett programja:


09.30 – 10.00           Regisztráció


10.00 – 10.15           Megnyitó

     Prof. Dr. Patyi András, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Levezető elnök:         Dr. habil. Bordás Mária, tudományos dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar


10.15 – 10.45           „A közigazgatás korszerűsítésének programja”

                                    Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter


10.45 - 11.15            „A járási rendszer kialakításának további jogalkotói feladatai”

                                    Dr. Zöld-Nagy Viktória, helyettes államtitkár, KIM


11.15 - 11.45            „Új munkamegosztás – a járási hivatalok megalakításának tükrében”

                                   Dr. Ivancsics Imre, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar


11.45 - 12.15            „A jegyző szerepe az államigazgatásban a járások megalakulása után”

                                    Dr. Kéki Zoltán, címzetes főjegyző, Kaposvár


12.15-12.45              „A járási hivatalok kialakításának gyakorlati faladatai”

                                    Dr. Kovács Zoltán, kormánymegbízott, Veszprém megye


12.45-13.30              SZÜNET


13.30 - 14.00            „A járási rendszer kialakításának problémái”

                                    Dr. Lamperth Mónika, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottság tagja


14.00 - 14.30            „A járási rendszer kialakításának szakmai célkitűzései”

                                    Dr. Virág Rudolf, helyettes államtitkár, KIM


14.30 - 15.00            „A szakigazgatás átalakítása a járási hivatali rendszer tükrében”

                                    Dr. Hargitai János, kormánymegbízott, Baranya megye


15.00 - 15.30            „A járási hivatal kialakításának mindennapi teendői”

                                    Dr. Komáromi Éva, járási hivatal-vezető, Sárospatak


15.30 - 16.00            „Járások az Európai Közigazgatási Térben”

                                    Dr. Balázs István, tudományos osztályvezető, MTA TK Jogtudományi Intézet


Zárszó


Belső adatvédelmi felelősök II. konferenciája a Közigazgatás-tudományi Karon

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az egységes joggyakorlat, valamint a jogbiztonság elősegítése érdekében a munkahelyi adatkezelések átfogó áttekintését célul kitűző konferenciát szervezett belső adatvédelmi felelősök számára. Az adatvédelem nemzetközi napján a Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán tartott eseményen a NAIH ismertette a munkahelyi kamerás megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos ajánlását.

Ennek lényege, hogy a munkáltatónak joga van "célhoz kötött, tisztességes" ellenőrzésre, ám az nem terjedhet ki a munkavállalók magánéletére. A megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést be kell jelenteni a hatóság adatvédelmi nyilvántartásába. Az ajánlás felidézi, hogy az elmúlt években a hatósághoz és a korábbi adatvédelmi biztoshoz számos bejelentés érkezett, amelyekben a munkahelyeken alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek üzemeltetését kifogásolták. A hatóság az ajánlás készítésekor több vonatkozó hazai - adatvédelmi, munkaügyi, személy- és vagyonvédelmi - jogszabályt, valamint az Európai Unió bíróságának az egyik döntésére is tekintettel volt annak érdekében, hogy - mint írták - egységes gyakorlat alakuljon ki a munkahelyi megfigyelőrendszerekkel kapcsolatban.

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke az ajánlásban jelezte: annak érdekében, hogy a megfigyelőrendszerekre vonatkozó részletszabályok és garanciák törvényi szinten, a munka törvénykönyvében megjelenjenek, meg fogja keresni a nemzetgazdasági minisztert.


Tájékoztató a továbbképző-ismeretmegújító közigazgatási konferencia-sorozat következő állomásáról

  A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – a korábbi hagyományoknak megfelelően - továbbképző-ismeretmegújító jellegű közigazgatási konferencia-sorozat vette kezdetét, melynek a következő állomása a 2013. január 24-én a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggű módosításáról szóló konferencia. 

A konferencia programja itt olvasható


Ostrakon - új szakkollégium az egyetemen

  2010 telén egy szűk baráti társaság úgy döntött, hogy szakkollégiumot alapít a Közigazgatás-tudományi Karon. A szervezet tudományos diákkörként jött létre 2011 áprilisában, majd másfél éves eredményes munkájuknak köszönhetően 2012 decemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa kimondta az Ostrakon szakkollégiummá válását.

Nevük, az „ostrakon” szó az athéni demokráciából származik, jelentése szavazó cserép.  Fél év alatt összetartó közösség alakult ki, világossá vált a szervezet profilja. A folyamatos, aktív tevékenységüknek köszönhetően egyre több lett a támogatójuk is.

A 2012-ben megszervezett I. Ostrakon Szakmai és Kulturális Napok rendezvénysorozat több mint 800 résztvevője kaphatott útmutatást az állami vezetés jeles képviselőitől a közigazgatási munkára vonatkozóan, illetve bemutatkoztak színházak, múzeumok, és volt irodalmi est is. Még ugyanebben az évben Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét is sikerült megnyerni egy „ostrakonos” előadásra.

A szakkollégiumi munkát öt fő területen végzik: közigazgatás, kommunikáció, politikaelemzés, vezetéselmélet, gazdaság. A cél, hogy erősítsék a hallgatói tudományos munkásságot.

Az Ostrakon Szakkollégium tagjai saját bevallásuk szerint barátként tekintenek egymásra, legnagyobb erősségük a közösségi szellem. A szenátus döntésében, szakkollégiummá válásukban annak bizonyítékát látják, hogy a távolinak tűnő célok elérhetők, ha van hit, kitartás, jókedv, és közösségi munka.

További információ róluk: http://ostrakon.hu


Első helyezés a Immigropoly migrációs vetélkedő országos fordulóján

  A Közigazgatás-tudományi Kar három nemzetközi igazgatási szakon tanuló hallgatója első helyezést ért el az Immigropoly migrációs vetélkedő országos fordulóján.

A vetélkedő az Európai Integrációs Alap és a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg, mely az Európai Unióban élő harmadik országbeli állampolgárokat, az Európai Unió bevándorlási politikáját és a migrációt járta körül. A verseny első levelezős fordulóját követően a legjobb 10 csapat jutott be az országos döntőbe. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről négy csapat is bekerült a legjobbak közé.


Belső adatvédelmi felelősök II. konferenciája a Közigazgatás-tudományi Karon

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egységes joggyakorlat, valamint a jogbiztonság elősegítése érdekében a munkahelyi adatkezelések átfogó áttekintését célul kitűző konferenciát szervez a belső adatvédelmi felelősök számára.

Helyszín: NKE Közigazgatás-tudományi Kar, Magyary Zoltán előadó (1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Időpont: 2013. január 28. 1000 – 1530

Jelentkezés: http://naih.hu/bels--adatvedelmi-felel-soek-konferenciaja.html


Nyílt nap a Közigazgatás-tudományi Karon

  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara 2013. január 8-án tartotta nyílt napját a Ménesi úti kampuszon. A rendezvény célja az volt, hogy a felvételizők személyes benyomást szerezzenek karunkról és részletes tájékoztatást kapjanak az itt folyó képzésekről.

  A zsúfolásig telt teremben rövid, informatív előadások követték egymást: bemutatkozott az egyetem, a kar, szó volt a felvételi eljárás menetéről, a gazdasági ügyekről, ösztöndíjakról, nemzetközi lehetőségekről, és a fiatalok bepillantást nyerhettek a HÖK által szervezett diákéletbe is. A kérdések megválaszolása után lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők egy rövid sétát tegyenek az épületben. A kérdőívet kitöltőknek ajándékkal köszöntük meg segítségüket.

Bízunk benne, hogy a résztvevők hasznosnak érezték nyílt napunkat és sokakkal találkozunk majd szeptemberben is!

A fotókat Szilágyi Dénes készítette.


Tájékoztató a továbbképző-ismeretmegújító közigazgatási konferencia-sorozat következő állomásáról

  Konferencia az új Büntető Törvénykönyvről 

(„Jogalkalmazás javítása” cím? ÁROP-2.2.16. kódszámú pályázat)

A konferencia részletes programja itt olvasható:


Siker a Negotiation Moot Tárgyalás Szimulációs Versenyen

  Az ősszel lezjalott Negotiation Moot Tárgyalás Szimulációs Versenyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kilenc hallgatója részt vett, név szerint: Mankó Zsófia, Puskás Anna, Herkovics Nadinka, Dömötör Norbert, Babinszki Pál, Korodi Gergő, Sipos Szilvia, melyből Dömötör Norbert díjazott lett, Külügyminisztériumi gyakornoki helyet nyert, valamint Babinszki Pál a Kitekint? online újsághoz nyert újságírói gyakornoki helyet.
Mindezek mellett a nyertes csapat tagja volt Puskás Anna, Sipos Szilvia és Herkovics Nadinka, aki  kiemelést kapott az egyéni teljesítményéért.

A résztvevőknek ezúton is gratulálunk!


A Közigazgatás-tudományi Kar OTDK-konferencia eredményei

2012. november 30-án és december 7-én került megrendezésre a Közigazgatás-tudományi Kar OTDK-konferenciája.

Mindkét szekció eredményeit (Állam- és Jogtudományi Szekció, Társadalomtudományi Szekció) itt olvashatja: