Hírek


Letölthető könyvek. Néhány, az intézet gondozásában megjelent kötet:

Molnár Attila Károly – Nagy Ágoston – Pap Milán (szerk.): Fogalomtörténet Koselleck után

Pap Milán: Kádár demokráciája

Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai közösség

Molnár Attila Károly: A tanácskozó demokrácia és a megváltó csevegés


Doktori védés. Pap Milán, intézetünk munkatársa summa cum laude minősítéssel megvédte A Kádár-korszak szocialista demokráciája: Egy ideológiai fogalom elemzése című doktori disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politikatudományi Doktori Iskolájában 2017. április 24-én.


Tavaszi workshopok. Áprilisban elindultak tavaszi workshopjaink; az előadók és témáik listája itt olvasható.


2017. évi kutatási pályázat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdetett kutatók számára modern és kortárs eszmetörténet témakörében. A támogatott kutatók és témáik listája.


Megjelent a Molnár Tamás Kutatóintézet gondozásában Ballagi Géza A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig című kötetének reprint kiadása Nagy Ágoston bevezető tanulmányával.
 

Call for Papers. Governance and the Authority of the State - National University of Public Service, Budapest, Hungary, August 17-19, 2017. The Michael Oakeshott Association is pleased to announce a call for papers for the 9th biennial conference to be hosted by The National University of Public Service in Budapest, Hungary. The focus of the conference will be on Oakeshott’s contributions to the broader discussion of governance and the authority of the state. More information...


Konferencia. A Molnár Tamás Kutatóintézet 2016. november 25-én konferenciát rendezett Hatalmi ágak elválasztása címmel. Az esemény programja, képek és egy rövid beszámoló elérhető innen.


Szabadon letölthető a Molnár Tamás Kutatóintézet 2015. évi tanulmánykötete: Teremtés – Politika és művészet.


Konferencia. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Molnár Tamás Kutatóintézet Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából Széchenyi és a reformkor politikai nyelvei címmel konferenciát rendezett 2016. november 9-én. Az eseményről képek és rövid beszámoló elérhető innen.


Konferencia. A Molnár Tamás Kutatóintézet Retorika elméletei: Jog, politika, társadalom címmel konferenciát rendezett 2016. november 11-én. Képek és beszámoló az eseményről.


Szakmai díj. 2016. október 15-én intézetünk munkatársának, Csapody Miklós irodalomtörténésznek Hídverő-díjat adományozott az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány. Interjú a díjazottal.


Tudományos díj. A Magyar Politikatudományi Társaság idei Kolnai Aurél-díját intézetünk munkatársa, Horváth Szilvia nyerte el. A Kolnai Aurél-díjat a Társaság évente adományozza az előző évi legjobb magyar politikatudományi publikáció szerzőjének. A díjazott mű a Molnár Tamás Kutatóintézet gondozásában jelent meg, Demokrácia és politikai közösség címmel.


Megjelent az intézet kiadásában a Molnár Attila Károly, Nagy Ágoston és Pap Milán szerkesztette kötet a Koselleck utáni fogalomtörténet-írásról, mely Hans Erich Bödeker, Iain Hampsher-Monk, Giuseppe Duso, Jacques Guilhaumou, Willem Frijhoff, Pim den Boer, Melvin Richter, Hans-Jürgen Lüsebrink tanulmányainak fordításait tartalmazza. A fülszöveg elérhető innen.


Konferencia-előadások külföldön. Intézetünk két munkatársa részt vett a Bragában (Portugália) rendezett etikai és politikafilozófiai konferencián (Seventh Braga Meeting on Ethics and Political Philosophy, 2016. június 15-16.). Molnár Attila Károly „Disobedience: A theoretical root of modern politics”, Pap Milán „Neo-Hobbesian democracy? The theory of modus vivendi and democratic legitimacy” címmel tartott előadást. Az absztraktok elérhetők innen.


 

A Molnár Tamás Kutatóintézetről


A Kormány 1314/2013 (VI.12) határozatával döntött arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen magalapításra kerüljön a Molnár Tamás Kutató Központ (2017. árpilis 1-től Molnár Tamás Kutatóintézet) a XIX–XX. századi magyar politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó jelentőségű tudományos munkák kutatására, megőrzésére.

Az intézet 2013. szeptember 1-jén jött létre a tudományos rektorhelyettes közvetlen felügyelete alatt működő önálló szervezeti egységként. 2016. február 1-től az Államtudományi és Közigazgatási Kar részeként működik. Célja magas szintű kutatások folytatása, valamint részvétel a kar oktatási és kutatásfejlesztési tevékenységében.

Küldetése a XIX–XX. századi magyar és nemzetközi politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó jelentőségű tudományos és eszmetörténeti munkák feldolgozása, kutatása. Szellemi műhelyként támogatni kívánja az államtudományi, a közigazgatás-tudományi és a közpolitikai kutatásokat, ehhez anyagi támogatást, szakmai konzultációs és publikációs lehetőséget biztosít.

 


Kapcsolat

Molnár Tamás Kutatóintézet

Cím: Budapest 1101 Hungária körút 9–11. 8-as épület

Postacím: Molnár Tamás Kutatóintézet, 1581 Budapest, Pf. 15.

Telefonszám: +36(1)432-9435

E-mail: