„A tudomány hatalmát elismeri ma minden művelt ember, igazságait törvényekül, tanácsait parancsként fogadja az egyes úgy, mint az állam. S ha a tudomány nem is kizárólag az egyetemek gondozásával nőtt fel és erősödött, bizonyára részökön terjedt el az egész világon.” (Eötvös Loránd: Egyetem feladatairól, 1891.)

Tisztelt érdeklődő Látogató!

A hazai felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Nemzeti Közszolgálati Egyetembe való integrálásával Magyarországon létrejött egy elkülönült, a kormányzat alá rendelt közigazgatási szakemberképzés modellje. Ennek szerves fejlődéseként került megszervezésre Magyarországon elsőként és egyedüliként a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola. Kezdeményezésünket a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlására az Oktatási Hivatal 217. kódszámmal nyilvántartásba vette. A Doktori Iskola létrejötte, támaszkodva a nagy elődök (Magyary Zoltán, Lőrincz Lajos) munkáira és tudományos eredményeire, mérföldkő a magyar közigazgatás-tudomány történetében, hiszen ez a tudományág korábban szorosan a jogtudományhoz tartozott, és fokozatos önállósodása csak az utóbbi évtizedben történt meg, melynek elismerése a közigazgatás-tudományi doktori képzés megindítása.

Napjainkra a közigazgatás-tudomány nem pusztán követi és elemzi a jelenségeket, hanem proaktív is tud lenni, különös tekintettel az informatikai háttér gyors fejlődésére.

  • Doktori Iskola megnyitó
  • Doktori Iskola megnyitó
  • Doktori Iskola megnyitó
  • Doktori Iskola megnyitó
  • Doktori Iskola megnyitó

A Doktori Iskola hat kutatási területen kezdte meg működését:

 • Közjog és közigazgatás
 • Állam és társadalom
 • Közmenedzsment
 • Állam és ökonómia
 • Közigazgatás a nemzetközi és európai térben
 • Emberi erőforrás

Ezen kutatási területek jól kifejezik a közigazgatás-tudomány interszektorális és interdiszciplináris jellegét.

A képzés célja a hallgatók tudományos pályára való felkészítése, mely három részből áll:

kutatómunka, ahol a szakirodalom tanulmányozásából és az oktatókkal való konzultációkból a hallgatók önálló következtetéseket vonhatnak le; publikációs tevékenység, mely a képzés ideje alatt meghatározott számú, színvonalas tudományos publikációk közzétételét jelentik, igazolva tudományos közéleti tevékenységüket; továbbá oktatói feladatok, a hallgatók kutatási témáinak megfelelő tantárgyakban.

A Doktori Iskola mindvégig biztosítja, hogy a hallgatók a képzés időtartama alatt szorosan együttműködve dolgozhassanak a kutatási területeik vezetőjével, témavezetőjével, oktató professzoraival és tanáraival.

A Doktori Iskola négy képzési formában működik: szervezett teljes idejű képzés (nappali ösztöndíjas vagy költségtérítéses), szervezett részidejű képzés (levelező költségtérítéses), egyéni képzés (költségtérítéses), egyéni felkészülés (költségtérítéses).

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola felkészülten várja mindazok jelentkezését, akik a közigazgatás tudományok tudományágban szeretnék folytatni tanulmányaikat a doktori képzésben, valamint azok jelentkezését, akik a társ doktori iskolákban már folytattak tanulmányokat, de úgy érzik, hogy választott témájuk közelebb van a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási területeihez.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola azonosító adatai:

 • Kódszám: 217.
 • Intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Tudományági besorolása: társadalomtudományok tudományterület, közigazgatás-tudományok tudományág
 • Megszerezhető végzettség: doktori fokozat ISCED6
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév

A közigazgatás-tudományi Doktori Iskola elérhetősége:

 • Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. Kollégiumi épület 220.
 • Telefon:  +36(1) 432-9000/20197
 • E-mail cím: Prof. Dr. Kiss György DSc, a KTDI vezetője: ; Molnár Viktória a KTDI szakértője és koordinátora: 

Prof. Dr. Kiss György

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője