A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkatársai

A KDI vezetője:

Prof. Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár

   Email:

   Elérhetőség: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar

   Budapest 1118 Ménesi út 5. 420-as iroda

 

A KDI koordinátora:

  Dr. Molnár Viktória Zsuzsanna
 

Tel: 432-9000/20197

Email: 

Elérhetőség: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar

Budapest 1118 Ménesi út 5. 218. szoba

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási-terület vezetői

01. Állam- és közigazgatástörténet

Prof. Dr. Jakab Éva, Prof. Dr. Horváth Attila

02. Jogtudomány

Prof. Dr. Papp Tekla, Prof. Dr. Patyi András

03. Közigazgatási szervezéstan és szociológia

Prof. Dr. Tózsa István

04. Gazdaságtudományok

Prof. Dr. Halmai Péter

05. Államtudomány és kormányzástan

Prof. Dr. Halász Iván

06. Nemzetközi és Európa tanulmányok

Dr. habil Koller Boglárka

07. A közigazgatás személyi állománya

Prof. Dr. Kiss György


A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola oktatói és témavezetői

Az oktatók listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.

A témevezetők listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.