Általános Közigazgatási Jogi Intézet

Az Általános Közigazgatási Jogi Intézet 2016-ban létesült az Államtudományi és Közigazgatási Kar struktúrájának és oktatási küldetésének megváltozásával egyidejűleg. Az Intézet oktatási profilját részben a közigazgatás-tudomány bevezető jellegű elméleti ismeretei alkotják, részben a közigazgatás működésében meghatározó jelentőségű jogág, a közigazgatási jog ismeretanyaga adja, azon belül az általános rész és az eljárásjog. A Általános Közigazgatási Jogi Intézet alapképzésen jelenleg a Közigazgatás-tudomány Alapjai, a Közigazgatás Funkciói és Működése, a Közigazgatási Eljárás, a Közigazgatási jogérvényesítési és Jogvédelmi Ismeretek, valamint az Önkormányzatok Törvényességi felügyelete tantárgyak, mesterszakon a Közbeszerzés, Közigazgatási Perjog és Bíráskodás, Összehasonlító Közigazgatási Jog valamint a Közigazgatáselmélet kötelező tantárgyak oktatását látja el. Az Intézet az alapszakon és a mesterszakon a hallgatói igényeknek megfelelően indít kötelezően választható tárgyakat.

A Közigazgatás Funkciói és Működése tantárgy 2013 szeptemberétől szerepel a közös egyetemi modul részeként, ezért ettől kezdve valamennyi hivatásrend felé Intézetünk látja el ennek a közigazgatási jogi tárgyú kurzusnak az oktatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az Egyetemi Közös Modul keretében oktatott tantárgyunk mellett az Intézet az NKE valamennyi karán oktat közigazgatási jogi vagy közjogi ismereteket.

Tárgyaink oktatásának elsődleges feladata, hogy a szorosabban vett közigazgatási jogi megközelítésben taglalják a közigazgatásszervező alapszak, a közigazgatási mesterszak továbbá a jövőbeli államtudományi mesterszak keretei között átadásra kerülő ismeretanyagot.

A Általános Közigazgatási Jogi Intézet oktatói pályájuk során elméleti munkásságuk mellet egyben gyakorló jogászként is dolgoztak vagy dolgoznak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a közigazgatási jog oktatásában az elméleti kérdések mellett a praktikum is kiemelt figyelmet kapjon.

Az Intézet mellett tudományos diákkör működik a közigazgatási jog iránt érdeklődő hallgatók aktív részvételével.

A Közigazgatási Jogi Tanszéken az alábbi kötelező tárgyak oktatása folyik:

  • Közigazgatás-tudomány Alapjai (BA)
  • Közigazgatás Funkciói és Működése (BA)
  • Közigazgatási Eljárás (BA)
  • Közigazgatási Jogérvényesítési és Jogvédelmi Ismeretek (BA)
  • Önkormányzatok Törvényességi felügyelete (BA)
  • Közbeszerzés (MA)
  • Közigazgatási Perjog és Bíráskodás (MA)
  • Összehasonlító Közigazgatási Jog (MA)
  • Közigazgatáselmélet (MA)

Az Intézet által oktatott szabadon választható tantárgyakról az Intézet minden szemeszterben tájékoztatást ad.