Az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet kutatási tevékenysége:

Kutatómunkánk középpontjában a tananyagfejlesztés és az e-learning technológia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, távoktatási oktatóprogramok készítése és rendszerbe állítása áll.

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR

Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojekt

Közigazgatási szervezet és e-kormányzás műhely


2010-2011-ben munkatársaink részt vettek a TÁMOP kutatási projektjében.


Dr. Horváth Katalin: „A közigazgatási és E- humánerőforrás fejlesztés elektronikus gyakorlatának rendszerezése, elemzése” témában írt cikkeket.

Dr. Kőnig Balázs: „Az E-kormányzás jogszabályi környezetének nemzetközi összehasonlító elemezése” témában írt cikkeket

Dr. Orbán Anna mentorként működött közre a Tatai kistérség több szempontú vizsgálatában. Kutatási témája: „A Tatai kistérség társulásainak vizsgálata informatikai szempontból„. A hallgatói kutatás eredményét egy kiadvány foglalja össze.

Törley Gábor tananyagfejlesztésének az eredményeként 2012-ben megjelenik az „Adatbiztonság a közigazgatásban” című jegyzet.


Wekerle projekt

2012-ben munkatársaink részt vettek a Wekerle projektben.

A Wekerle projekt keretein belül készült tananyagaink:

Dr. Kőnig Balázs – Dr. Orbán Anna – Törley Gábor: A közigazgatási informatika alapjai

Dr. Horváth Katalin: Adatbázis-kezelés a közigazgatási gyakorlatban

Dr. Kőnig Balázs: Elektronikus ügyintézés

Dr. Orbán Anna: Csoportmunka és ügyfélkapcsolati szoftverek

Dr. Orbán Anna: Közigazgatási portálok tervezése és működtetése

Dr. Kőnig Balázs: Információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése

A Wekerle projekt keretei között végzett kutatás témája: Elektronikus közigazgatás szervezés, közigazgatási technológia

1.    Dr. Budai Balázs: Az e-közigazgatás mibenléte, társadalmi indoka: az információs társadalom; A szolgáltató állam – e közigazgatási felfogások, az állam által kötelezően nyújtandó e-közigazgatási szolgáltatások. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások

2.    Dr. Orbán Anna: Az e-közigazgatás back- és front-office rendszerei

3.    Törley Gábor: Adatvédelem és az elektronikus információszabadság

4.    Dr. Kőnig Balázs: Az elektronikus ügyintézés jelenlegi szabályozása a Ket.-ben

5.    Dr. Budai Balázs: A többcsatornás ügyintézés

6.    Dr. Orbán Anna: Iratkezelés, dokumentumkezelés

7.    Dr. Kőnig Balázs: Azonosítás és hitelesítés az elektronikus közigazgatási eljárásban

8.    Dr. Orbán Anna: Közigazgatási nyilvántartások, információkeresés a közigazgatási szervezetek információs rendszereiben


2012-2013-ra tervezett kutatásaink

KIEMELT KUTATÁSI TERÜLET: e-Government

KUTATÁSI TÉMA: Az egyablakos ügyintézés informatikai hátterének vizsgálata

KUTATÁSI CÉLOK: Közigazgatás elektronikus szolgáltatásainak vizsgálat

TÉMAFELELŐS: dr. Orbán Anna adjunktus

EGYÜTTMŰKÖDŐ: Dr. Racskó Péter BCE Számítástudományi Tanszék


KIEMELT KUTATÁSI TERÜLET: Informatika

KUTATÁSI TÉMA: Programozás oktatás módszertana

KUTATÁSI CÉLOK: Az algoritmus vizualizáció hatékonyságának vizsgálat

TÉMAFELELŐS: Törley Gábor tanársegéd

EGYÜTTMŰKÖDŐ: Dr. Szlávi Péter egyetemi docens ELTE IK


KIEMELT KUTATÁSI TERÜLET: Közigazgatási szakemberképzés

KUTATÁSI TÉMA: MIPAM (Joint Master in International Public Administration and Management) Erasmus Mundus projekt

KUTATÁSI CÉLOK: közös angol nyelvű európai igazgatásszervező mesterképzés alapjainak megteremtésére, egységes tanagyag, tanterv kidolgozása

TÉMAFELELŐS: Dr. Kőnig Balázs tanársegéd

EGYÜTTMŰKÖDŐ:

Ludwigsburgi Főiskola, Németország

Gabrovói Technikai Egyetem, Bulgária

Genfi Hoogeschool, Belgium

Leeuwardeni NHL Egyetem, Hollandia

Limerick Egyetem, Írország

Carlo Cattaneo Egyetem Castellanza, Olaszország


KIEMELT KUTATÁSI TERÜLET: Nemzetközi közigazgatás és menedzsment

KUTATÁSI TÉMA: MIPAM

KUTATÁSI CÉLOK: „Nemzetközi közigazgatás és menedzsment” MA kurzus tanrendjének és tananyagainak kidolgozása

TÉMAFELELŐS: Dr. Kőnig Balázs tanársegéd

EGYÜTTMŰKÖDŐ:

HVF Ludwigsburg (Németország)
Hogeschol Gent (Belgium)
Leeuwardeni Egyetem (Hollandia)

Limericki Egyetem (Írország)

Castellanzai Egyetem (Olaszország)

Gabrovói Technikai Egyetem (Bulgária)


KIEMELT KUTATÁSI TERÜLET: E-közigazgatás

KUTATÁSI TÉMA: Elektronikus közigazgatás – elmélet, gyakorlat, nemzetközi összehasonlítás

KUTATÁSI CÉLOK:

TÉMAFELELŐS: Dr. Kőnig Balázs tanársegéd

EGYÜTTMŰKÖDŐ: Dr. Horváth Katalin egyetemi docens, Dr. Gerencsér Balázs egyetemi docens (PPKE-JÁK)