kovacs arpad bianka 1 2016 10 17 1
Intézeti értekezlet közben:

Dr. Parragh Bianka PhD, egyetemi adjunktus

Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára

Prof. Dr. Lentner Csaba intézetvezető

Közpénzügyi és Államháztartási Intézet

A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet az újjászervezett Magyar Állam kormánytisztviselőinek felkészítésében kiemelt szerepet visz. Az Intézet szakmai-tudománykatasztere az Államtudományok meghatározó, integráns része. A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet munkatársai részt vesznek a közigazgatási alapképzési-, a közigazgatás-tudományi, államtudományi mesterképzési szakok, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, a kormánytisztviselői szakvizsga és alapvizsga képzésekben, tananyag fejlesztésben, továbbá a közigazgatási továbbképzési szakirányokon tanulók oktatásában.

A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet, igazodva az Egyetem és a Kar stratégiájához, kiemelt feladatának tekinti a piaci szereplők korlátlan automatizmusaira építő pénzügy-politikai kurzus bukását követően kialakuló felelős, ésszerű, hatékony állami beavatkozás tudományos, módszertani ismereteinek oktatását és fejlesztését. Az Intézet küldetése: a magyar közigazgatási térbe értő és cselekvő kormánytisztviselők kiképzése, alapos államháztartási gazdálkodási-, ellenőrzési és közpénzügyi ismeretekkel történő felvértezése. A hallgatók tudásanyagának szélesítése, és egyidejű mélyítése, mellyel a munkaerő-piaci integrációjuk - az átalakuló közigazgatás igényeihez igazodva – eredményesebbé válik.

A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet tudományterületéhez rendelt az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Állam és Ökonómia Programja. Az Intézet gondozza az államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési továbbképzési-, továbbá a közpénzügyi szakújságírói továbbképzési szakirányt. A tudományos utánpótlás nevelését segíti a Közpénzügyi és Államháztartási Intézet keretei között működő Közpénzügyi TDK és a Wekerle Sándor Tudományos Kutatóműhely. A Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium és az Ostrakon Tudományos Szakkollégium és a Jezsuita Roma Szakkollégium keretében Regnáló Gazdaságpolitikák címmel az Intézet munkatársai önálló kurzust visznek, szakelőadásokat szerveznek hallgatóknak a regnáló pénzügyi kormányzás vezető szakembereinek bevonásával. A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet munkatársai szakmai együttműködésben állnak a Fed, BoE, ECB monetáris hatóságok, továbbá külföldi és kárpát-medencei egyetemek vezető kutatóival. Kiemelt belföldi együttműködő partnerei:

 • Állami Számvevőszék
 • Magyar Nemzeti Bank
 • Államkincstár
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal
 • Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Országos Szövetsége
 • Magyar Bankszövetség
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara

A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet alapozó, törzs és differenciált szakmai ismereteket biztosító tantárgyai:

 • Közpénzügyek és Államháztartástan I. /egyetemi közös modul tantárgy, BA/
 • Közpénzügyek és Államháztartástan II. /BA/
 • Államháztartástan I. – /BA/
 • Államháztartástan II. – /BA/
 • Számviteli és államháztartási gazdálkodási alapismeretek – /BA/
 • Számvitel – /BA/
 • Pénzügyi jogi alapismeretek - /BA/
 • Költségvetési ellenőrzés – /BA – közigazgatási vezetői szakirány tantárgy/
 • Európai és nemzetközi közpénzügyi alapismeretek – /BA – nemzetközi igazgatási szakirány tantárgy)
 • Nemzetgazdasági Közpénzügytan /MA tantárgy)
 • Nemzetközi és Európai Uniós Közpénzügytan /MA tantárgy/
 • Állampénzügyek elmélete – /MA tantárgy – szakirányon/
 • Pénzügyi kormányzástan – /MA tantárgy szakirányon/
 • EU adópolitikája – /kötelezően választható tantárgy/
 • Közbeszerzés – /kötelezően választható tantárgy/
 • Versenyjog – /kötelezően választható tantárgy/