"Határtalan" lehetőségek

  • CEEPUS

Bosznia-Hercegovina, Csehország*, Horvátország, Montenegró, Szerbia* és Szlovákia felsőoktatási intézményeiben töltött tanulmányi célú mobilitási ösztöndíj pályázható a 2018/2019-es tanév őszi félévére. A CEEPUS programról részletes információ a Tempus Közalapítvány honlapján található.

  • DAAD ösztöndíjak

A DAAD  (Deutscher Akademischer Austauschdienst) minden évben meghirdeti a következő tanévre szóló ösztöndíjait a Németországban továbbtanulni és kutatni vágyó  hallgatók, diplomások és kutatók számára.

Pályázati határidő: minden év november 15.

  • OMAA ösztöndíjak

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

A hallgatók számára kiírt ösztöndíjak beadási határidői: március 15., május 15., október 30., december 15.

  • Walter Hallstein Program

A Walter Hallstein mobilitási program egyedülálló módon a Baden-Württemberg Stiftung finanszírozásával lehetőséget teremt külföldi hallgatók számára, hogy helyi, járási és tartományi szinten megismerkedjenek a német közigazgatással a gyakorlatban, olyan ismereteket szerezve, melyek rendkívül hasznosak lesznek számukra a főleg a német jogrendszer hatását tükröző magyar közigazgatásban. A fogadó intézmények évről évre lehetőséget adnak hallgatóinknak arra, hogy ne csak egy-egy osztály, ennélfogva egy-egy szakigazgatási ágazat gyakorlatába, de rotációs alapon akár a fogadó intézmény tevékenységi körének teljes választékába is betekintsenek (pl.: szociális igazgatás, építésügyi igazgatás, hatósági engedélyeztetés, szabálysértési ügyek, ifjúságvédelem, stb.)

A Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg felsőoktatási intézmény a Közigazgatás-tudományi Kar sokoldalú partnereként nemcsak a hallgatók toborzásában, kiválasztásában és a megfelelő fogadó intézmény megtalálásában segédkezik, de szinte kivétel nélkül minden hallgató számára szállást is talál a két hónapos gyakorlat időtartamára. Diákjaink számára kiváló lehetőséget jelent a program, hiszen hazai képzésükhöz illeszkedő külföldi közigazgatási szakmai gyakorlatot szerezhetnek, melyet akár kötelező szakmai gyakorlatként is elfogadtathatnak, mindezt a júliustól októberig tartó időszakban, ami nem zavarja meg a reguláris képzésen való részvételüket, s mindezt olyan havi ösztöndíj összeg mellett, mely majdnem háromszorosa annak, amit Erasmus szakmai gyakorlatos hallgatóként kapnának. A Közigazgatás-tudományi Karról minden évben 2-3 hallgatót vesznek fel a programra.

Pályázati határidő: a 2018/19-es tanévre már lejárt.

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között rövid és hosszú tanulmányutakon, nyári egyetemeken, valamint rész-és teljes képzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára.

Pályázhatnak egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD hallgatók, oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői.  A pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérőek.

Határidők és további információ a Tempus Közalapítvány honlapján érhetők el.

  • Fulbright ösztöndíj

Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak az USA-ba

Az ösztöndíj továbbtanulási, illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) esetén átlagosan 5 hónap. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma, kiváló angol nyelvtudás és magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem pályázhatnak).

Pályázati határidő: várhatóan 2019 májusában

 

   Walter Hallstein Programm