Erasmus+ Segíthetek - Gyakran ismételt kérdések

     

A kar oktatói, hallgatói és munkatársai szívesen válaszolnak a feltett kérdésekre. Ne habozz, kérdezz, ha a fenti kivtűzők valamelyikét látod.
 

Általános kérdések

Hol találok nyomtatványokat a jelentkezéshez?

 • A pályázatok nagy többsége online nyújtható be. Az online pályázathoz is szükség van azonban igazolásokra. Az igazolásokhoz általában adnak mintát a pályázatot kiíró szervezetek.
  • Ha a kiírásban szerepel mintadokumentum, akkor mindenképpen azt kell használni. Ellenkező esetben formai hibás lehet a pályázat.
  • Ha a kiírásban nem szerepel mintadokumentum, akkor az igazoló szervezet által kiállított dokumentumot fogadja el a kiíró szervezet.

Erasmus+

Pályázat

Első éves BA / ÁTMA hallgató vagyok, pályázhatok-e az őszi pótpályázaton?

 • Nem, mivel a pályázati időszakban legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezni. I. éves BA és ÁTMA hallgatók a tavaszi fordulóban nyújthatnak be először pályázatot.
 • Aki korábban már szerzett egy BA diplomát, az benyújthatja a pályázatát.

Jelenleg frissen felvett I. éves mester szakos hallgató vagyok a karon. Pályázhatok-e az őszi pótpályázaton tavaszi félévre, mivel a mester szakon még nincs két lezárt félévem.

 • Igen, lehet pályázni, a BA-n teljesített két utolsó félévvel.

Pályázhatok-e tanulmányokra és szakmai gyakorlatra, melyeknek megvalósítása ugyanazon időszak alatt történik?

 • Nem. Pályázni lehet tanulmányokra és szakmai gyakorlatra is a pályázati időszakban, de megvalósítása csak eltérő időpontokban lehetséges.

Kötelező-e Europass önéletrajzot benyújtani?

Mely nyelvtudásokról kell benyújtani az igazolást?

 • Minden nyelvtudásról be kell nyújtani az igazolást. A tanulmányok nyelve magasabb pontszámmal szerepel, de a többi nyelvtudással lehet plusz pontokat szerezni. Ugyanakkor a legmagasabb szintű nyelvvizsgát kell csak benyújtani. Ha külön van a szóbeli és az írásbeli, akkor mindkettőt csatolni kell.

Ha nincs nyelvvizsgám a szükséges nyelvből, akkor ne nyújtsak be pályázatot?

 • Ha megfelelő a nyelvtudás, akkor benyújtható a pályázat. Erről írásbeli és szóbeli meghallgatás során győződik meg a kiíró szervezet. Ez hátrányt csak a pontok tekintetében jelent, és ennek alapján lehet, hogy nem a leginkább kedvelt helyre jut ki a hallgató.

Ha a fogadó ország nyelvéből nincs nyelvvizsgám, akkor érdemes pályázni?

 • Igen, a tanulmányok nyelvéből kell rendelkezni legalább B2 szintű nyelvvizsgával.

Mi tartozik a szakképesítést igazoló okmányok közé?

 • Mesterszakos és PhD hallgatók esetében a diploma.

Milyen mellékleteket érdemes mellékelni?

 • Különféle igazolások a HÖK-ben vagy egyéb hallgatói szervezetben végzett tevékenységekről, szakkollégium tagságról, stb.
Mobilitás megvalósítása

A szerződésben megjelölt időponthoz képest változik a hazautazásom időpontja. Hogyan módosítja ez az ösztöndíjam összegét?

 • Amennyiben a változás kevesebb, mint 5 nap, akkor nem kell szerződést módosítani.
 • Amennyiben a változás meghaladja az öt napot, akkor hosszabbítás esetén a szerződés módosításra kerül, és a különbözetet a kiutazó számlájára átutalja az egyetem.
 • Amennyiben rövidülés történik, akkor a szerződés nem kerül módosításra, de a hallgatónak a különbözetet vissza kell fizetni az egyetem számlájára. Erről értesítést kap a Gazdasági Hivataltól.
Tárgyak elismertetése

Jelenleg tanulmányaimat Erasmus+ mobilitás keretein belül külföldön folytatom. Előzetes kreditátviteli kérelmet nem kezdeményeztem, mert azt a tájékoztatást kaptam, hogy nem lehetséges elfogadtatni a külföldön hallgatott tárgyakat.

 • A külföldön teljesített tárgyakat az Erasmus+ program keretében kötelező elfogadtatni és erre lehetőség is van a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tárgyakat szabadon választott tárgyként minden esetben el lehet fogadtatni, míg a kötelező tárgyak esetében előzetes egyeztetés szükséges és a tárgy oktatójának jóváhagyása. Az előzetes kreditátviteli kérelem előzetes jóváhagyást jelent a későbbi elismerésre, ezért a kiutazás előtt javasolt a folyamat elindítása.

Mi a minimum kreditszám, amit kötelező teljesíteni?

 • A külföldi részképzés alatt 30 kreditet kell felvenni, amely a külföldi magas kreditszámokat tekintve 4-6 tantárgyat jelent általában. A felvett tárgyakból minél többet kell teljesíteni, és 12 kreditet pedig be kell számíttatni.

Hogyan válasszak tárgyakat, hogy ne legyenek problémáim a teljesítéssel?

 • Nagyon fontos figyelni arra, hogy idegen nyelven folyik az előadások hallgatása és a beszámolás is. Ezért mindenkinek fel kell mérnie, hogy nehezebb vagy könnyebb tárgyakat választ. Az optimális arány az, ha van
  • 1-2 olyan szakmai tárgy, amely kötelezőként beszámíttatható
  • 2-3 olyan tárgy, amely szabadon választhatóként beszámíttatható. Ezek esetében érdemes olyan tárgyakat választani, amely az adott országról szerzett ismereteket bővíti, vagy éppen az NKE-n nem hallgatható.

Mi történik, ha a külföldi tanulmányok alatt a külföldi intézmény és az NKE vizsgaidőszaka átfedésbe kerül?

 • A kiutazó hallgatónak kedvezményes tanulmányi rendet kell kérnie, és a tárgy oktatójával egyeztetnie kell a vizsgáról.