Szakdolgozat/Diplomamunka - Záróvizsga

Tisztelt Hallgatók!

 

A szakdolgozat/diplomamunka leadásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

1.     A szakdolgozatok/diplomamunkák leadási határideje 2018. április 30. Tekintettel arra, hogy április 30-a áthelyezett pihenőnap, május 1-e pedig munkaszüneti nap, a tényleges leadási határidő 2018. május 2. (kedd).

2.     Az elkészült művet a leadási határidő előtt legkésőbb 5 munkanappal, azaz 2018. április 23-ig annak készítője digitálisan megküldi az illetékes intézet adminisztrátorának (a továbbiakban tanszéki ellenőrző személy) ellenőrzés céljából. A tanszéki ellenőrző személy végrehajtja az ellenőrzést és annak eredményét digitálisan egyidejűleg megküldi a kidolgozónak és konzulensnek.

3.     Amennyiben a mű korábban elkészül, kérjük a készítőt, hogy ne várja ki a végső időpontot, művét hamarabb is megküldheti a tanszéki ellenőrző személynek (ebben az esetben lehetősége nyílik a készítőnek műve korrigálására – amennyiben az szükséges).

4.     A TVSZ-nek megfelelően a konzulens és a mű készítője megteszik a nyilatkozatukat, mely bekötésre kerül a műbe.

Amennyiben a mű ellenőrzése nem történik meg annak leadása előtt, akkor az a leadást követően kerül ellenőrzésre a szoftver által, így nincs lehetőség a leadott mű esetleges javítására. Szövegegyezőség esetén a hallgatónak a következő félévben lesz lehetősége benyújtani a szakdolgozatot/diplomamunkát.

 

Tanulmányi Osztály

 

Tájékoztató az igazgatásszervező főiskolai szakon abszolvált hallgatóknak

Szakdolgozati témajegyzék főiskolai szakos hallgatóknak

 

Szakdolgozat

 

Szakdolgozat/diplomamunka témaválasztási tájékoztató (2018. április)

Kiegészítés diplomamunka témaválasztáshoz 2015/2016. tanévben kezdett mesterszakos hallgatóknak

 

Záróvizsga

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!


Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2018. évi nyári záróvizsgákra 2018. április 30. (hétfő) 23:59-ig tudnak jelentkezni a Neptun rendszerben. Aki a megadott határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, a 2018. évi nyári záróvizsga-időszakban záróvizsgát nem tehet!


Tanulmányi Osztály
 

Záróvizsgára jelentkezés menete a Neptun rendszerben

Tájékoztató a 2018. évi nyári záróvizsga-időszakról

A záróvizsga tételsorok, valamint a szakdolgozat/diplomamunka témajegyzék letölthető a Moodle rendszerből.

 

 

Letölthető dokumentumok

 

A konzultációkon történő részvétel igazolása - a 2015/2016. tanévben, vagy azt követően kezdett hallgatóknak szükséges beköttetni

Plágium-nyilatkozat

Felhasználási nyilatkozat

 

Témaválasztólap 2015/2016. tanévtől kezdett hallgatók részére

Témaválasztó/Konzultációs igazolólap 2015/2016. tanév előtt kezdett hallgatók részére

Egyéni szakdolgozat/diplomamunka téma kérelem

 

Szakdolgozati követelmények

 

Szakdolgozati követelmények 2015/2016.tanévtől jogviszonyt létesítő hallgatóknak

Szakdolgozati követelmények 2014/2015.tanévben kezdett hallgatóknak

Szakdolgozati követelmények 2013/2014.tanévben kezdett hallgatóknak

Szakdolgozati követelmények 2012/2013.tanévben kezdett hallgatóknak

Szakdolgozati követelmények 2011/2012.tanévben kezdett hallgatóknak