XXXIV. OTDK

OTDK nevezések

A XXXIV. OTDK-ra a Kar hallgatói két fordulóban szerezhettek továbbjutásra jogot.

2018. évi tavaszi ITDK-n

 •          41 pályamű nevezett
 •          22 pályaművet delegáltak a bírálóbizottságok továbbjutásra
 •          15 pályaművel neveztek (3 pályaművet nem töltöttek fel határidőre, nevezési időszakban további 4 visszalépést jeleztek)
 •          nevezések szekciónként: ÁJT 3, TT 4, KT 3, HRT 5

2018. évi őszi ITDK-n

 •          25 pályamű nevezett
 •          22 pályaművet delegáltak a bírálóbizottságok továbbjutásra
 •          20 pályaművel neveztek (nevezési időszakban 2 visszalépést jeleztek)
 •          nevezések szekciónként: ÁJT 11, TT 2, KT 3, HRT 4

OTDK nevezések száma szekciónként

 •          Állam- és Jogtudományi                                             14
 •          Társadalomtudományi                                                  6
 •          Közgazdaságtudományi                                                6
 •          Had- és Rendészettudományi                                        9
 •          Összesen                                                                      35

TDK/Szakkollégium szerint

Témát gondozó intézet szerint

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2019 tavaszára meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIV. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a XXXIV. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIV. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Központi felhívás és mellékletei (1., 2., 3.. 4.)

Állam- és Jogtudományi Szekció
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
2019. április 10-12.

Nevezési határidő: 2018. december 12. 

Szekciófelhívás és melléklete

Honlap: https://otdk2019.jak.ppke.hu/

Had- és Rendészettudományi Szekció
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
2019. április 16-18.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Szekciófelhívás és melléklete. Borítólap sablon

Honlap: http://www.hrt.otdk2019.uni-obuda.hu/

Közgazdaságtudományi Szekció
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
2019. április 11-13.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Szekciófelhívás és melléklete. Borítólap sablon

Honlap: http://ktk.pte.hu/otdk2019

Társadalomtudományi Szekció
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2019. április 24-26.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Szekciófelhívás és melléklete

Honlap: http://www.tarstudotdk2019.gtk.szie.hu/

OTDT tájékoztató hallgatóknak: a pályamunka feltöltéséhez és nevezéséhez az OTDT online rendszerében