Az Államtudományi és Közigazgatási Kar sportlétesítményei

Tornacsarnok: 31x18 méteres felülete (558 négyzetméter) alkalmas minden teremsportág, labdajáték, küzdősportok, aerobic, asztaltenisz, falmászás gyakorlására. Öltözői kapacitás: 4x20 fő.

Uszoda: 25 méteres, 5 pályás feszített víztükrű medence, 2 darab különnemű szaunával, 2x40 fő részére öltöző.

Kondicionáló terem: 10 x18 méteres terület (180 négyzetméter). Felszereltsége lehetővé teszi a kondicionálás, az erőfejlesztés és a cardio edzés végzését is.

Műfüves szabadtéri sportpálya: 28x16 méteres (448 négyzetméter). Kiváló területe a kollégiumi diáksportnak.

Testnevelés

Az Államtudományi és Közigazgatási Karon a testnevelés kötelező tárgy a nappali tagozatos hallgatók részére. Az alapképzés során négy félév teljesítése kötelező. A testnevelési követelményeket szakági órákon teljesíthetik a hallgatók a szorgalmi időszakban (15 hét) heti 1x2 gyakorlati órán. A szakági testnevelés azt jelenti, hogy egy-egy sportág mozgásanyagát sajátítják el, gyakorolják a hallgatók.

Választható szakágak 

 • aerobic
 • pilátes
 • erősítés, kondícionálás
 • köredzés
 • floorball
 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • röplabda
 • úszás

A félév aláírással zárul. Az aláírás feltétele a választott szakági foglalkozások rendszeres látogatása, az órákon való aktív részvétel.

Jelentkezés a testnevelési órákra

A Neptun rendszerben a tárgyfelvételi héten lehet jelentkezni a testnevelési kurzusokra.(Ha nem sikerül az óhajtott kurzusra jelentkezni, a testnevelő tanárok segítenek a megfelelő kurzus kiválsztásában. Végső megoldás az "E" kurzus felvétele lehet, ami további egyeztetést tesz szükségessé.)

Aláírást a kurzust vezető tanár ad a félév végén a Neptun rendszerben.

Felmentés a testnevelési órák látogatása alól

Felmentést kaphat az órák látogatása alól az a hallgató, aki:

 • kötelezettségét más felsőoktatási intézményben már teljesítette (tárgybefogadás),
 • rendszeresen sportol,
 • egészségügyi okokból kéri felmentését.

A felmentést kérő hallgatók kérelmüket a szükséges igazolásokkal a félév kezdetétől számított 4. hét végéig adhatják le Tubákos Ádám testnevelő tanárnak személyesen, vagy a postaládába téve.
Az orvosi igazolás csak szakorvosi rendelőintézet által kiállított lehet.
Sportfelmentésnél csak sportegyesületi vagy sportági szakszövetségi igazolás fogadható el.
Tárgybefogadás esetén a kérelemhez mellékelni kell a testnevelés teljesítését igazoló dokumentum másolatát.
További testnevelési lehetőség a DSE edzések látogatása, ami egyben a testnevelési kötelezettség teljesítését is jelentheti.

Testnevelő tanárok

Dr. Benczéné Bagó Andrea
tel.: 432-9000/20115
e-mail: benczene.bago.andrea{kukac}uni-nke.hu

Tubákos Ádám
tel.: 432-9000/20115
e-mail: tubakos.adam{kukac}uni-nke.hu