Testnevelési és Küzdősportok Tanszék tájékoztatója a félév követelményeiről

Az Államtudományi és Közigazgatási Karon a testnevelés kritérium tárgy a nappali tagozatos hallgatók részére. Az alapképzés során négy félév teljesítése kötelező. A testnevelési követelményeket szakági órákon teljesíthetik a hallgatók a szorgalmi időszakban (15 hét) heti 1x2 gyakorlati órán.  A szakági testnevelés azt jelenti, hogy egy-egy sportág mozgásanyagát sajátítják el, gyakorolják a hallgatók. A félév aláírással zárul.

Az aláírás feltétele: Az órákon való rendszeres és aktív részvétel, minimum 10 alkalom teljesítése. Utolsó héten pótlásra lehetőség nincs!

Választható szakágak 

 • aerobic
 • step aerobic
 • zumba
 • gerinc torna
 • kondícionálás
 • cross fit
 • floorball
 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • röplabda
 • úszás
 • judo
 • karate

Jelentkezés a testnevelési órákra:

A Neptun rendszerben a tárgyfelvételi héten lehet jelentkezni a testnevelési kurzusokra.(Ha nem sikerül az óhajtott kurzusra jelentkezni, a testnevelő tanárok segítenek a megfelelő kurzus kiválasztásában. Végső megoldás az "E" kurzus felvétele lehet, ami további egyeztetést tesz szükségessé.)

Aláírást a kurzust vezető tanár ad a félév végén a Neptun rendszerben.

 

Felmentés a testnevelési órák látogatása alól

Felmentést kaphat az órák látogatása alól az a hallgató, aki:

 • kötelezettségét más felsőoktatási intézményben már teljesítette (tárgybefogadás),
 • versenyszerűen sportol,
 • egészségügyi okokból kéri felmentését.

A felmentést kérő hallgatók kérelmüket a szükséges igazolásokkal a félév kezdetétől számított 4. hét végéig adhatják le a Testnevelés és Küzdősport tanszéken személyesen.
Az orvosi igazolás csak szakorvosi rendelőintézet által kiállított lehet.
Sportfelmentés csak sportegyesületi vagy sportági szakszövetségi igazolás fogadható el, melynek elbírálása a személyre szabottan történik!
Tárgybefogadás esetén a kérelemhez mellékelni kell a testnevelés teljesítését igazoló dokumentum másolatát.

ÁKK felelős tanár: Dr. Benczéné Bagó Andrea
Email: benczene.bago.andrea@uni-nke.hu

Ludovika Aréna
Testnevelési Tanszék: +36(1)432-9094