Az Európai Bizottság képviselője az NKE-n: „A határrégiók Európája”

Nathalie Verschelde, az Európai Bizottság Regionális Politikáért Felelős Főigazgatóságának egyik vezetője tartott előadást a KÖFOP kutatási programok részeként a november 23-án az NKE-n rendezett konferencián „On the EU Communication ’Harnessing the potential of European Border Regions’” címmel, A konferenciára Prof. Dr. Nemeslaki András „Digitális kormányzás, digitális állam” című NKE Ludovika Kutatóműhelyében került sor.

A konferencián elhangzó előadások a határok közötti átjárhatóságot, a gazdasági integráció fokozását és a társadalmi és kulturális együttműködést erősítését elősegítő és szolgáló megbízható adattárolás, adatgyűjtés és -feldolgozás témakörei köré csoportosultak. Ezek ugyanis hozzájárulnak a nemzeti digitális szolgáltatások platformjainak átjárhatóbbá tételéhez, hosszú távon pedig javulást idéznek elő a népesség életkörülményeiben, megerősítve a határokon átnyúló kormányzati együttműködési struktúrákat is.

A konferenciát Prof. Dr. Kis Norbert az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja és Prof. Dr. Nemeslaki András, a kutatóműhely vezetője nyitotta meg. A nemzetközi konferencia keretében, a kutatóműhelyben résztvevő magyar kutatókon túl előadtak továbbá: Rudolf Schicker a bécsi Technische Universität Wien oktatója, Anouk Bollen, a Maastricht University docense; Andreas Faludi a hollandiai Delft University professzora; Kosyo Stoychev a bulgáriai ’St. Kliment Ohridski” Sofia University docense; Martin Klatt a University of Southern Denmark docense, valamint Robert Müller-Török a ludwigsburgi University of Applied Sciences professzora és végül, de nem utolsó sorban Alexander Prosser a bécsi Wirtschafts Universität Wien professzora.