How to develop leaders for 21st Century?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati vezetőképzés egyik bázisintézménye. A „How to develop leaders for 21st Century?” címmel 2017. november 22-én megrendezett nemzetközi konferencia a közszolgálati vezetőfejlesztés legfrissebb trendjeivel és aktuális kihívásaival foglalkozott. A Magyar Tudomány Ünnepe (2017) egyetemi rendezvénysorozat egyik állomásaként a konferenciának az Államtudományi és Közigazgatási Kar új oktatási épülete adott otthont.

A konferencia során a rendészeti, honvédelmi, közigazgatási és civil szféra vezetőfejlesztési megoldásainak, jó gyakorlatainak összegyűjtésével a közszolgálati vezetési funkciók, szerepek, legfőbb kihívások és rájuk adható 21. századi válaszokat tekintették át.

Dr. Baranyai Gábor (NKE, Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet) a konferencia levezető elnökeként bevezető gondolataiban a közszolgálati vezetőfejlesztés kulcsszerepét emelte ki. Dr. Zupkó Gábor (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete) vitaindító előadásában hangsúlyozta, hogy a 21. századi közszolgálati vezetők az őket érő speciális kihívásokkal szemben csak akkor állhatnak helyt, ha folyamatosan új készségeket sajátítanak el. Az NKE egyik angol nyelvű, speciális közigazgatási vezetőképző programjának trénere, Dr. Brian Cawley (Írország közszolgálati vezetőfejlesztési szakértő) az Ír közigazgatási vezetőképzés tapasztalataiba és újításaiba vezette be a konferencia hallgatóságát. Dr. Molnár Zsolt (Magyarország Európai Unió Melletti Állandó Képviselete) amellett, hogy hangsúlyozta a menedzsment és leadership közti különbségekkel, betekintést nyújtott a rendészeti vezetőképzés összetett rendszerébe. Bakos Attila Csaba alezredes (NKE, Összhaderőnemi Műveleti Tanszék) a katonai vezetőképzés legfontosabb sajátosságairól tartott előadást. Dr. Pallai Katalin (NKE, Emberi Erőforrás Intézet) a közszolgálat komplex problémáinak összegyűjtésén keresztül világította meg, a vezetőfejlesztés szervezeti integritás-növelésben játszott kiemelt szerepét.

A kialakult élénk szakmai diskurzus során bebizonyosodott, hogy bár sokszínű és gazdag a közszolgálati vezetőfejlesztés palettája, a változó környezetből adódó állandó kihívások folyamatosan igénylik az új modellek és módszerek keresését. Nincs egy ún. legjobb képzési modell, az innováció-kutatás a vezetőfejlesztés egyik legfontosabb sajátossága. Ebben a jelen konferenciához hasonló, hivatásrendek közti, vezetőfejlesztési tárgyú tapasztalatcsere a jövőben is hasznos platformot teremthet.

A konferencia a KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15, A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című kiemelt projekt keretében valósul meg.

 

Szöveg: Paksi-Petró Csilla tanársegéd

Fotó: Markó Alma Dorina projekt szakmai asszisztens