Elektronikus adatbázisok a tudomány szolgálatában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az oktatás, a kutatás, valamint a technológia-és tudástranszfer minél hatékonyabb megvalósításához szorosan kapcsolódik a szellemi vagyon bővítése és a tudástartalmakhoz való hozzáférés javítása. Az egyetemi képzés és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrások előfizetésével az egyetem lehetővé teszi polgárai számára a hazai és nemzetközi releváns szakirodalmi források elérését, ezzel is biztosítva a feltételeket a képzések és kutatások magas színvonalú megvalósításához.

A tudományos adatbázisok elérése elsősorban az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program keretében valósul meg, de az alapprogramon túl további nemzetközi adatbázisok előfizetésével is támogatja az egyetem az államtudományi kutatásokat és a nemzetközi összehasonlító elemzéseket. 

2018-ban az előfizetések köre tovább bővült. Elérhetővé vált az egyetemi polgárok számára az Oxford University Press jogi és társadalomtudományi gyűjteménye is. Szintén újdonság a Springer Nature e-könyvekhez (Law and Criminology; Political Science and International Studies; Sozialwissenschaften und Rech) való hozzáférés.

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program keretében előfizetett adatbázisok

További előfizetett adatbázisok

Az előfizetett tudományos adatbázisok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem IP-cím tartományához tartozó gépekről érhetők el az oktatók, kutatók és hallgatók számára egyaránt. További információkért keresse fel az egyetemi könyvtár honlapját (https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok), valamint kövesse a könyvtár "A hét adatbázisa" hírrovatát.

Az előfizetések a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés projekt keretében valósultak meg.

 

Szöveg: Orbán Anna
Fotó: internet