In memoriam!

2018. március 15-én életének nyolcvanadik évében elhunyt Dr. Ivancsics Imre, a közigazgatási jog elismert művelője, a Pécsi Tudományegyetem Közigazgatási Jogi Tanszékének egykori vezetője. A közigazgatás tudomány alapjait Szamel Lajos mellett sajátította el, akit kezdettől fogva mesterének tekintett. Tudományos munkásságának középpontjában a helyi igazgatás kutatása állt, a települések és a különböző területi egységek igazgatását elemezte. Emellett behatóan foglalkozott a közigazgatási eljárásjog problémáival. Betegsége ellenére, a halálát megelőző utolsó pillanatokig dolgozott, éppen a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény kommentárján. Munkásságának elismerését jelzi többek között a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje és a Deák Ferenc Díj.

Számos közéleti tevékenysége közül különös gondot fordított a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán továbbtanuló, az Államigazgatási Főiskolát végzettek Kari Tagozatának vezetésére.

Tisztessége, emberszeretete, bölcs gondolkodása, töretlen optimizmusa példa számunkra.


Címkék: gyászhír