Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara pályázatot hirdet kutatók számára a modern és kortárs eszmetörténet témakörben

A pályázat benyújtásának feltétele MA, illetve MSc-fokozat vagy azzal egyenértékű diploma megléte.
A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a kutatási témák, amelyek illeszkednek a Molnár Tamás Kutatóintézet tevékenységébe:
-          Molnár Tamás munkássága
-          XVIII-XX. századi magyar eszmetörténet
-          XVIII-XX. századi politikai és társadalmi gondolkodás története

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
-          részletes munkaterv (legfeljebb 1000 szó) a pályázat keretében vállalt tudományos célkitűzésekről;
-          önéletrajz és publikációs jegyzék (csak az MTMT-re alapozott publikációs jegyzék elfogadható);
-          két szakmai ajánlólevél.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege havi bruttó 220 000 Ft, időtartama 7 hónap, amelynek végére a pályázónak el kell készítenie a pályázatban vállalt, legalább 8 ív terjedelmű tudományos munkát. A támogatást elnyertek kötelesek részt venni a Molnár Tamás Kutatóintézetben folyó tudományos munkában. A havi támogatás feltétele a rendszeres kutatási beszámoló készítése.

A pályázati anyagot postai úton és elektronikus formában (pdf-ben) kell eljuttatni az alábbi címekre:
Email-cím: mota@uni-nke.hu;
Postacím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Molnár Tamás Kutatóintézet, 1581 Budapest, Pf. 15.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. május 10.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Oncsikné Ekert Mária (ekert.maria@uni-nke.hu) nyújt.