Külföldi tanulmányi úton járt a Magyary Zoltán Szakkollégium

Tanulmányúton járt a Magyary Zoltán Szakkollégium csapata Kolozsváron. A négy napos eseményen többek között Oláh Emese, a város alpolgármestere is fogadta az NKE hallgatóit.

A szakkollégium tagjai látogatást tettek a Nemzeti Kisebbségkutató Intézeteben is, ahol elsőként Horváth István tartott előadást. Az intézmény elnöke elmondta, az intézet 2000-ben jött létre, alapcélkitűzése, működési területe a romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének, -fejlesztésének, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása. Ezt követően több előadást hallgathattak meg a résztvevők. Veress Ilka bemutatta a romániai nemzeti kisebbségek (ukránok, örmények, olaszok, romániai zsidó közösségek) térbeli eloszlását. Horváth István elnök pedig a SOCIOROMAP kutatás eredményeit ismertette. A SOCIOROMAP hiánypótlónak tekinthető projekt volt, mert korábban nem állt rendelkezésre megbízható, lokális szintű adatbázis a román közösségek helyzetéről, szükségleteiről és prioritásairól.  A projekt célja teljesült; a romániai roma közösségek szociográfiai feltérképezését elvégezték és azt kapták eredményül, hogy a romák tényleges aránya a lakosságon belül a 2011-es népszámláláshoz képest mintegy kétszerese lehet, a lakosság 6%-át is kiteheti. Kiss Tamás ismertette az erdélyi magyar népesség létszámának előrejelzését az elkövetkezendő 30 évre vonatkozóan. Kifejtette, hogy a magyar lakosság aránya ugyan nem fog csökkeni, de létszámát tekintve a magyar közösség fogyása folytatódik. Mindeközben a román népesség is erőteljesen csökken.

A szakkollégium tagjai az NKE egyik társegyetemére, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karára is ellátogattak, ahol Dr. Szenkovics Dezső dékánhelyettes fogadta a küldöttséget.  A Sapientia EMTE 3 karral, 4 oktatási helyszínnel, 31 alapképzési szakkal és 12 mesterképzéssel büszkélkedhet. Az egyetem 2002-ben hozta létre Kolozsvári Karát, amelynek székhelyéül a híres Bocskai házat választotta, majd tíz év elteltével került át az oktatás az új, Tordai úti ingatlanba. Az egyetem rendkívül sokoldalú, hiszen a környezettudományi szaktól kezdve, a filmművészet, fotóművészet, média szakon át a jogi ág is megtalálható. Az egyetem változatosságát fokozza az, hogy a közeljövőben indítanak egy néptánc képzést, ami a néptánc iránti elhivatott, nemzeti, kulturális identitástudatukban erős fiatalok oktatását tűzte ki célul, azért, hogy még hosszú éveken át örökíthessék tovább hagyományaikat a különböző etnikumok.

 

Szöveg: Rafael Patrícia, Krai Boglárka