Digitális kormányzás—ötödik alkalommal is CeeGov az NKE-n

Idén ötödik alkalommal adott otthont a CEE e-Dem és e-Gov Days eseménynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemmel és a Ludwigsburgi-i University of Public Administration and Finance-al közös szervezésű konferencián olyan aktuális  témában értekeznek a résztvevők, mint például az okos városok, open data (nyílt adat), adat- és kibervédelem, átláthatóság, és a digitális állampolgárság.

A kétnapos konferenciát Szádeczky Tamás, az NKE Elektronikus Közszolgálati Intézetének oktatója nyitotta meg, aki megköszönte a partnerintézmények szervezésben nyújtott segítségét, ugyanis nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a már hagyománynak számító rendezvény.

Az NKE vezetősége részéről, Dr. habil. Nyikos Györgyi, nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy elmúlt évekhez hasonlóan, az idei konferenciát is nagy érdeklődés övezte, több mint 100-an jelentkeztek és közel 40 publikáció fog megjelenni az eseményt követően. A résztvevők nagy száma pedig elősegíti az innovációval és fejlesztésekkel kapcsolatos tudományos eszmecseréket. A rektorhelyettes fontosnak tartja, hogy korunk technológiai fejlődése és az ICT is szerepet kapjon a közszférában, amit pedig innovációval és az ötletek megosztásával lehet a legjobban elérni. Ezek harmonizációja végső soron egy hatékonyabb közigazgatási rendszer alapja lehet, ami pedig a gazdaságra is pozitívan hathat.

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem képviseletében Georg Trautnitz rektorhelyettes üdvözölte az esemény résztvevőit. Mint mondta, az Andrássy Egyetem egyfajta hídként is szolgál Magyarország és a német nyelvű, továbbá egyéb keleti- és délkelet-európai intézmények között is. Kiemelte, hogy az esemény egyik célja bemutatni és megvitatni a digitális technológiák széleskörű használatát, tanulni egymástól, fejlődni egymás mellett. Hozzátette, hogy a témák sokasága rávilágít a digitalizáció összetettségére, különböző aspektusaira és, hogy a változások számost kérdést felvetnek, amik megválaszolásával lehet sikereket elérni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a digitalizációnak két oldala van, amit szem előtt kell tartani. Egyrészt kiváló fejlődési lehetőségeket rejt magában, amikkel folyamatosan javulhat a közigazgatási rendszer, másrészt viszont kockázatok is felmerülhetnek, mégpedig az információ valóságtartalmának manipulálásával és az adatáramlás korlátozásával. A digitális világ összes szereplője együttműködve azonban csökkentheti ezeket a kockázatokat. Fontosnak tartotta ezen felül megjegyezni, hogy a digitalizáció nemcsak a közigazgatásban játszik fontos szerepet, hanem vállalatok, szervezetek, oktatási intézmények és társadalmak területére is kiterjed.

A megnyitón felszólalók egyetértettek abban, hogy a digitalizáció korunk meghatározó jelensége, amely számos új lehetőséget biztosít, ugyanakkor azokra friss ötletek megvalósításával lehet válaszolni. Idén több kutató is érkezett Ausztriából, amely kiváló lehetőség a térség tudományos kapcsolatainak erősítésére.

A megnyitót követően vitaindító beszédet tartott többek között Rudolf Schicker a Duna Régió Stratégia PA10 Prioritási Terület koordinátora. Beszédében elmondta, hogy a Duna Régió Stratégiának egyik legfőbb kihívása, hogy a résztvevő országok sikeresen együtt tudjanak működni a területet érintő hatékonyabb válaszadás és az eredményesebb cselekvés érdekében. Elmondása szerint a jobb életszínvonal megteremtéséhez elengedhetetlen a lakosság igényeinek felmérése és azok megvalósításához szükséges fenntartható politikai és közigazgatási reformok kidolgozása. Ehhez pedig szorosan kapcsolódik az ICT és a több szintű együttműködés. A pénzügyi forrásoknak köszönhetően pedig nagyobb projektek keretén belül innovatív eszközök dolgozhatók ki a digitális város koncepciójának népszerűsítésére a Duna-régióban.

A kétnapos rendezvényen több szekcióban vitatták meg a digitális kérdéseket a téma szakértői. Szó lesz többek között adatvédelemről, kibervédelemről, innovációról, okos városokról és identitáskezelésről.

Szöveg: Ondrék József

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: UNI-NKE CeeGov