Ókori közjogi kérdések voltak terítéken

Az ókori hagyományok szerepe az állam és az igazgatás történeti megközelítésében volt a témája annak a háromnapos nemzetközi tudományos konferenciának, amelyet az NKE ÁKK Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet szervezett.

A rendezvényen az ókori államok közjogi intézményeit és jogrendszerét vizsgálták az előadók. A tanácskozáson - az intézet munkatársai mellett – a római jog és az antik jogtörténet hazai képviselői és jelentős nemzetközi elismertséggel rendelkező külföldi kutatói vettek részt. Az eseményre 12 európai országból, 16 nívós egyetem képviseletében érkeztek vendégek. Az előadók között az ókori jogtörténet és a római jog olyan nagy tekintélyű tudósai voltak, mint például Prof. Dr. Jose Luis Alonso (Universität Zürich), Prof. Dr. Matthias Armgardt (Universität Konstanz), Prof. Dr. Bernhard Palme (Universität Wien), vagy Dr. Valérie Wyns (University of Leuven).

A hét téma köré szervezett tudományos szekcióban a résztvevők az ókori nagy jogrendszerek, így elsősorban az egyiptomi, a görög és a római állam és közigazgatás intézményeinek tudományos kérdéseit vizsgálták meg. A tudományos vitaülések érintették a törvényhozás és a bíráskodás, a közjog és a magánjog viszonyát,  a keleti államok közigazgatását, a görög-hellenisztikus világot, a kései antikvitás korszakát, az intézmények kontrolljának viszonyát a politikához, valamint az állami feladatok kérdéseit olyan „modern témákban”, mint az állatvédelem vagy tengeri kereskedelem. Az előadók közül többen is felhívták a figyelmet arra, hogy az ókori jó gyakorlatot érdemes lenne figyelembe vennie a modern jog – napjaink gyorsan változó és sokrétű kihívásaival küzdő – képviselőinek is.

 

Szöveg: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens

Fotó: Szilágyi Dénes