Két napon át iratkozhatnak be az ÁKK új hallgatói

Több mint 500 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén az Államtudományi és Közigazgatási Kar alap- és mesterképzésein, akik augusztus 28-29-én iratkozhatnak be a karra.

"Az, hogy Önök minket választottak, kiváltság és felelősség is mindannyiunk számára" - mondta Dr. Téglási András. Az ÁKK oktatási dékánhelyettese köszöntő beszédében bemutatta az egyetem és a kar vezetőségét. Felidézte a kar szerepét az NKE alapításában. Téglási András az államtudományi osztatlan mesterképzésről szólva elmondta, hogy a professzionális állami vezető karrierre ad képesítést és felkészítést. „Önök a vezetői karrierre készülnek” - fogalmazott. Kiemelte, hogy államtudományi doktori címet csak az NKE-n lehet szerezni. Mint mondta, az NKE padsoraiból kikerülő szakemberek a politikai döntéshozók munkáját a legmagasabb szinten fogják segíteni. „Próbálják segíteni a köz szolgálatát tudásuk legjavával” - kérte az alapképzéses beiratkozó hallgatóktól.

A dékánhelyettes kiemelte, hogy idén negyvenéves a közigazgatási felsőoktatás. Mint mondta, 1977-ben indult el az oktatás, mely azóta is folyamatosan zajlik. Az idén először induló közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésről elmondta, hogy céljuk a közszférában tapasztalt szakemberhiány pótlása. „Ez karrierképzésnek számít” - fejtette ki.

Dr. Peres Zsuzsanna gratulációját fejezte ki a sikeresen felvételt nyert hallgatók részére. Az ÁKK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese a tanulmányi mobilitás és a külföldi ösztöndíj előnyeire hívta fel a megjelentek figyelmét. „Több mint 40 partnerintézménye van az NKE-nek” - hangsúlyozta. Véleménye szerint mindenkinek csak a javát szolgálja, ha egy hallgató egy más ország egyetemén is tanulhat.

Netye Annamária ismertette a hallgatói pénzügyek terén a beiratkozókra vonatkozó legfontosabb információkat. A kari Gazdasági Osztály hallgatói pénzügyekkel foglalkozó munkatársa a hallgatói követelményrendszer alapján tájékoztatójában kitért a Térítési és Juttatási Szabályzat ide vonatkozó pontjainak felsorolására is.

„Életetek legizgalmasabb időszaka előtt álltok” - kezdte köszöntő beszédét Schmidt Martin. Az ÁKK kari hallgatói önkormányzat elnöke a szervezetről elmondta, hogy fő feladatuk a hallgatók itt töltött idejének zökkenőmentessé tétele. „A HÖK hallgatói érdekvédelemmel foglalkozik” - emelte ki. Hozzátette, ez a nappali és levelező munkarendű hallgatókra egyaránt vonatkozik. Munkájukban az egyetem és a hallgatók nézeteltéréseinek kezelése, valamint az információk átadása is nagyon fontos. „Igyekszünk nektek folyamatos segítséget nyújtani” - hangsúlyozta.

Erős Nóra, a kari Tanulmányi Osztály nevében köszöntötte a hallgatókat. A TO vezetője a tanulmányi ügyek kapcsán tájékoztatta a hallgatókat. Kitért az Intézményi Tájékoztató és Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályainak ismertetésére, valamint a Neptun és a Moodle rendszer használatának részleteire.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: 2018 beiratkozás