Börze a TDK mozgalom népszerűsítésére

TDK börzét tartott az Államtudományi és Közigazgatási Kar, amelyen a kar tudományos diákkörei tagokat toborozhattak, valamint bemutathatták tevékenységüket a hallgatóknak.

Az eseményen kerekasztal-beszélgetés alkalmával igyekeztek a szervezők hitelesebben bemutatni a hallgatóknak, milyen előnyök várnak rájuk, ha tudományos diákköri dolgozat megírására adják a fejüket.

„Tudományos diákköri dolgozat írása nagy lehetőség és hatalmas élmény”- mondta Deák Veronika. A doktoranduszhallgató kiemelte a szakmai kapcsolatok kialakításának fontosságát. A 2017-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció Kiberbiztonsági Tagozatának 1. helyezettje szerint ez egyfajta tapasztalatszerzés, amelynek segítségével megtanulhatják, hogyan kell nagy tömeg elé kiállni és előadni.

„Mindenkinek kell szakdolgozatot, diplomamunkát írnia, amelyet jobb előbb elkezdeni, mint utóbb”- kezdte Szabó Mátyás. A 2017-es OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció Hadtörténelem és Rendészettörténet Tagozatában 1. helyezést elérő doktoranduszhallgató hozzátette, ez felkészít az egyetemi kihívásokra, megtanít összetetten gondolkozni, illetve forrásokat feldolgozni. „Erre mindenkinek szüksége lesz” - hangsúlyozta.

„A tudományos diákkörök lehetőséget adnak arra, hogy mindenki a saját érdeklődési körének megfelelő témát mélységében tudja kutatni”- emelte ki László Gábor. NKE ÁKK Elektronikus Közszolgálati Intézet adjunktusa szerint a hallgatók nemcsak az oktatóktól, hanem egymástól is sok segítséget kapnak. Mint mondta, ez túlmutat a szakmai karrieren, és a diploma megszerzését megelőzően már a szakmai csúcs elérése felé vezeti a hallgatókat.

Az Alkotmány- és Összehasonlító jogi TDK olyan hallgatók jelentkezését várja, akiket érdekel az alkotmányjog világa. A TDK-hoz csatlakozóknak lehetősége nyílik a félév során ellátogatni a kassai Alkotmánybíróságra, ahol betekintést nyerhetnek a szervezet működésébe.

Az Állam- és Társadalomtudományi TDK izgalmas filmesteket kíván szervezni a tanévben, valamint a World Press Fotókiállításon való közös részvételt. A TDK közösségéhez csatlakozva biztos úton haladhat a hallgató a szakmai előrehaladás irányába, valamint elsajátíthatja a kutatási munka alapjait is.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK a karral párhuzamosan szervezi a nagy sikernek örvendő Ludovika Zeneszalon sorozatot. Programkínálatukban a börtönlátogatás mellett olyan intézményekbe látogathatnak el a hallgatók, mint a Terror Háza és a Parlament. A tervek szerint kutatóműhelyek létrehozására is sor kerül. A tudományos diákkörhöz köthető a „You MÁJT win” elnevezésű verseny, amelyen az első évfolyamos hallgatók mérhetik össze tudásukat a tananyagból írásbeli, majd szóbeli forduló során, a nyereményük pedig a tárgyból megajánlott jegy szerzése, illetve egyéb tárgynyeremény. Jelenleg szervezés alatt áll e verseny tavaszi, országos fordulója.

Az Európai Állam- és Jogtörténeti TDK idén ünnepli első éves fennállását. A TDK tagjai olyan hallgatók, akik komolyan érdeklődnek az államelmélet és a történelem iránt.

A Polgári Jogi TDK a magánjoggal kapcsolatos tudományos kutatásokért felel. Programjai között szerepel a fordított workshop, amely során a hallgatók tartanak előadásokat az oktatóknak mindig egy-egy meghatározott témában. Tavaly az egészségügyhöz köthető magánjogi kérdések tárgyalásával foglalkoztak a TDK-sok, idén a divat a központi téma. Emellett jogesetmegoldó Jogi Activityn különböző perek is feldolgozásra kerülnek, még jobban szélesítve a hallgatók szakmai ismereteit.

Az E - Közszolgálati TDK tevékenységi körében olyan témákkal foglalkozhatnak a hallgatók, mint az e-government, az üzleti intelligencia, a smart technológiák, az okosváros, a finTech, a blockchain, a tudománymetria vagy éppen a kiberbiztonság. A börzén az érdeklődők megtekinthették és kipróbálhatták a kutatási projektekhez, előadásokhoz, tanórákhoz és azokon kívül is használatos Samsung Flip-et, amely egy digitális flipchart. A tudományos diákkör a félévben számos programot szervez a kiberbiztonsághoz kapcsolódóan. Ezek közül is az egyik legizgalmasabb a „Nők a kiberbiztonságban” című előadás.

A Szakigazgatási és Szakpolitikai TDK kutatása a helyi önkormányzatok működésére, az önkormányzatok és állami szervek, valamint a civil szervezetek kapcsolatrendszerének viszonyára terjed ki. A kutatási eredményeket szakmai fórum előtt, kerekasztal-beszélgetések és konferenciák formájában mutatják be az érdeklődőknek a TDK tagjai.

A Közszolgálati és Emberi Erőforrás TDK a közszolgálati jog, a közszolgálati életpálya, illetve a HR folyamatok, tréningek iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését várja. A tudományos diákkör programjai között szerepel egy előadás megtartása, amelyben a hallgatók megtudhatják, hogy is néz ki egy felvételi eljárás a közigazgatás egyes területein. Intézménylátogatás mellett egy vezetői tréning megszervezése is szerepel a TDK féléves programtervében.

A Közszervezési és Közigazgatástani TDK tagjai olyan hallgatók, akik a közigazgatáshoz, az urbanisztikához, valamint a közszolgálati és szervezeti kommunikációhoz állnak közel és szívesen folytatnak tudományos kutatásokat, írnak tudományos diákköri dolgozatokat ezen témák valamelyikében.

Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK a közigazgatás számos területét ismerteti meg tagjaival szakmai konferenciák és intézménylátogatások alkalmával. Céljuk, hogy elősegítsék egy olyan szakmai közösség megalakulását, amely a közigazgatáshoz fűződő elméleti tudás megszerzése mellett a gyakorlati működés terén is magas szintű tudás birtokába jut.

Az előző tanév során életre hívott Választási TDK fókuszpontja a választások, a választási rendszerek és a választási eljárások. A Nemzeti Választási Bizottság ülésein való részvétellel közelebbi képet kaphat a hallgatóság a választással kapcsolatos tudományos kérdések terén.

A Kínai - kutatási TDK a Kínához fűződő kultúra, jog és történelem kutatása céljával működik. Tevékenységi körét kínai nyelvi órák és előadások szervezése teszi ki, melyen sokszor anyanyelvi lektorok is előadnak. A TDK tagjai nagyobb eséllyel nyerhetnek Kínában eltölthető ösztöndíjat, mely egyszerre nagy élmény és lehetőség minden hallgatónak.

A TDK Börze során bemutatkozott a Német Nyelvi Kör is, melyen az osztrák választójog tapasztalatiról Katharina Gruber, a Karl-Franzens-Universität munkatársa tartott előadást.

Orbán Anna, a Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára kiemelte, hogy a tudományos diákkörök nagy szerepet játszanak az Intézményi Tudományos Diákköri Tanácsban mind résztvevői, mind szervezői oldalon. A 2018. november 7-én megrendezésre kerülő eseményre október végéig van lehetősége a hallgatóknak dolgozatukkal való benevezésre.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: TDK börze