Irány az OTDK!

Karunk hallgatói 2018-ban két fordulóban - tavasszal és ősszel - megrendezett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián szerezhették meg az indulási jogot a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A verseny eredményeként a bírálóbizottságok negyvennégy pályaművet javasoltak továbbjutásra. A most lezárult nevezés szerint az Államtudományi és Közigazgatási Kar négy szekcióban – az előző évekhez képest rekordszámú -, harmincöt pályaművel indul áprilisban a XXXIV. OTDK-n. Kiemelkedőnek tekinthető az Elektronikus Közszolgálati Intézet tehetséggondozása, két szekcióban összesen 10 pályaművet neveztek a versenyzőik.

OTDK nevezések száma szekciónként

Állam- és Jogtudományi   14
Társadalomtudományi    6
Közgazdaságtudományi      6
Had- és Rendészettudományi  9
Összesen 35

Gratulálunk hallgatóinknak az eddigi eredményekért és további sikerekben gazdag részvételt kívánunk nekik az OTDK-n!

 

XXXIV. OTDK – Karunkat érintő főbb időpontjai

Állam- és jogtudományi szekció
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest
Időpont: 2019. április 10-12.

Had- és Rendészettudományi szekció
Helyszín: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest
Időpont: 2019. április 16-18.

Közgazdaságtudományi szekció
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs
Időpont: 2019. április 11-13.

Társadalomtudományi szekció
Helyszín: Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő
Időpont. 2019. április 24-26.

OTDK nevezések a témát gondozó intézetek szerint

XXXIV. OTDK nevezések Állam- és Jogtudomány Had- és Rendészettudomány Közgazdaság-
tudomány
Társadalom-
tudomány
Végösszeg
Alkotmányjogi Intézet 1       1
Államelméleti és Kormányzástani Intézet 2     2 4
Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet     2   2
Civilisztikai Intézet 1       1
Elektronikus Közszolgálati Intézet    8   2 10
Emberi Erőforrás Intézet      1   1
Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet  3       3
Közszervezési és Közigazgatástani Intézet       2 2
Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet 2       2
Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet 3 1     4
NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet     1   1
NETK Nemzetközi Jogi Tanszék 2       2
Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet      1   1
Közpénzügyi Kutatóintézet     1   1
Végösszeg 14 9 6 6 35


OTDK nevezések diákkörök szerinti bontásban

XXXIV. OTDK nevezések - diákkörönként Állam- és Jogtudomány Had- és Rendészettudomány Közgazdaság-
tudomány
Társadalom-
tudomány
Végösszeg
- 2   2 2 6
Állam- és Társadalomtudományi TDK       1 1
Államháztartástani és Pénzügyi Jogi TDK     1   1
E-közszolgálati TDK   7     7
Európai Állam- és Jogtörténeti TDK 3       3
HÖK 1       1
Közszervezési és Közigazgatástani TDK       2 2
Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK 2       2
Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK 1       1
Magyary Zoltán Szakkollégium 2   2 1 5
Magyary Zoltán Szakkollégium/Választási TDK 1       1
Nemzetbizottsági Szakkolléguim   1     1
Ostrakon Szakkollégium 2 1 1   4
Végösszeg 14 9 6 6 35

 

 


Címkék: OTDK 2019