Kutatói fórum a Család- és Otthonteremtési Kedvezmény állampénzügyi vonatkozásairól

 

A Család- és Otthonteremtési Kedvezmény (közismertebb nevén a CSOK) állampénzügyi vonatkozásairól, kiemelten a családok otthonteremtését és gyermekvállalását segítő közpénzek hasznosulásáról és hatékonyságáról tartottak konzultációt a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) minisztériumi kutatóintézet munkatársai, Fűrész Tünde elnök asszony és Farkas Péter elnök-helyettes vezetésével, valamint Lentner Csaba egyetemi tanár, az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közpénzügyi Kutatóintézetének vezetője közreműködésével.

Megkeresésünkre Lentner Csaba kiemelte, hogy két éve intenzív szakmai együttműködés alakult ki a két kutatóintézet között, melynek keretében a kormány kiemelt társadalmi programjaként működő, gyermekvállalást ösztönző fiskális eszközöket vizsgálják, különösen arra koncentrálva, hogy a központi költségvetésből a lakásépítkezésekre fordított támogatások a gyakorlatban hogyan hasznosulnak, illetve a hatályba léptetett adókedvezmények mennyire segítik elő a humánus célok teljesülését. Az intézetvezető a kutatás fontosságára utalva kifejtette, hogy az állami támogatások továbbfejlesztésére már több, számadatokkal alátámasztott javaslatot is tettek, amelyek a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntéshozóinak asztalára kerültek. Külön kiemelte, hogy a közpénz felhasználás hatékonyságának méréséről, a magyar gyakorlat nemzetközi összevetéséről is számos nemzetközi és hazai publikációt jelentettek meg.

 Az Egyetem professzora kifejte abbéli reményét, hogy a közpénz hasznosulás hatékonyságmérési módszertanát és magát a CSOK átfogó rendszerét az egyetemi hallgatóknak is rövidesen bemutathatják, ami által a hallgatók e fontos kormányzati intézkedésről is alapos ismereteket szerezhetnek. Az előadásokon, hallgatói szemináriumokon az EMMI és a Kopp Mária Intézet munkatársai is közreműködnek.

Lentner Csaba utalt publikációik hátterében lévő széleskörű adatfelvételekre, amelyben az ország több ezer egyetemi hallgatóját kérdőíves felmérés keretében kérdezték meg a CSOK fogadtatásáról, tervezett igénybevételi hajlandóságról, amely empirikus kutatások a Közpénzügyi Kutatóintézetet nemzetközi térben is ismertté tették, sőt – tette hozzá – a győri Széchenyi István Egyetem vezető kutatóját, Dr. habil. Tatay Tibor egyetemi docenst és a Budapesti Gazdasági Egyetem egyetemi docensét, Dr. habil. Sági Juditot is sikerült megnyerni a kutatásokban történő részvételre. Terveik szerint a CSOK igénybevételének, hasznosulásának regionális és jövedelemkategóriák közötti megoszlásával folytatják a közös munkát, amelyben a Kopp Mária Intézet konzultatív és primer adatszolgáltatási szerepet vállal.

 A CSOK témában közzétett jelentősebb kutatási eredmények:

Lentner Csaba – Novoszáth Péter – Sági Judit (2017): A magyar családpolitika és a születésszám alakulásának egyes kiemelt területei demográfiai, szociológiai és állampénzügyi vetületben, nemzetközi kitekintéssel. In. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2017/4. szám, pp. 106-133.

Lentner Csaba- Sági Judit – Tatay Tibor (2017): A magyar családtámogatási rendszer prioritásai. In. Acta Humana: Hungarian Centre for Human Rights Publications. 3. szám, pp. 37-46.

http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10906/445-836-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Judit, Sági – Tibor, Tatay – Csaba, Lentner – Ildikó, Virág Neumanné (2017): Certain Effects of Family and Home Setup Tax Benefits and Subsidies. In. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly, Vol. 62. No. 2. pp. 171-187.

https://www.asz.hu/storage/files/files/public-finance-quarterly-articles/2017/sagi_2017_2_a.pdf

Judit, Sági – Csaba, Lentner – Tibor, Tatay (2018): Family Allowance Issues – Hungary in Comparison to Other Countries. In. Polgári Szemle: Gazdasági és Társadalmi folyóirat. Vol. 14. Special Issue, pp. 290-301.

https://eng.polgariszemle.hu/current-publication/147-social-policy/923-family-allowance-issues-hungary-in-comparison-to-other-countries

Judit, Sági – Csaba, Lentner (2018): Certain Aspects of Family Policy Incentives for Childbearing – A Hungarian Study with an International Outlook. In. Sustainability, Vol. 10. No. 11. p. 3976

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3976

Tatay Tibor – Sági Judit – Lentner Csaba (2019): A család és otthonteremtési kedvezmény költségvetési terheinek előreszámítása, 2020-2040. Statisztikai Szemle, 97. évf. 2. szám, pp. 192-212.

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2019/2019_02/2019_02_192.pdf