Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet

Bemutatkozás

Az Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet alapvető feladata, hogy az egyetem célkitűzéseivel összhangban magas színvonalú kutatási, fejlesztési, képzési és innovációs rendszerével, szellemi potenciáljával, infrastruktúrájával, országos szintű és nemzetközileg elismert oktató- és kutatóhely legyen. Képzési és kutatási feladatait a fenntartható közpénzügyek és a közforrások hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében folytatja. A közigazgatás-tudományi és ebben a közpénzügyi, államháztartási, fejlesztési valamint további interdiszciplináris oktatások és kutatások műhelyeként az munkatársai részt vesznek a közigazgatási alapképzési-, a közigazgatás-tudományi, államtudományi mesterképzési szakok, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, a kormánytisztviselői szakvizsga és alapvizsga képzésekben, tananyag fejlesztésben, továbbá a közigazgatási továbbképzési szakirányokon tanulók oktatásában. Az intézet küldetése: a magyar közigazgatási térbe értő és cselekvő kormánytisztviselők kiképzése, alapos államháztartási gazdálkodási-, ellenőrzési és közpénzügyi ismeretekkel történő felvértezése. A hallgatók tudásanyagának szélesítése, és egyidejű mélyítése, mellyel a munkaerő-piaci integrációjuk - az átalakuló közigazgatás igényeihez igazodva – eredményesebbé válik.
 

Az intézet kiemelt belföldi együttműködő partnerei:

 • Miniszterelnökség
 • Pénzügyminisztérium
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • Állami Számvevőszék
 • Magyar Államkincstár
 • Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal
 • Magyar Fejlesztési Bank

Az Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet alapozó, törzs és differenciált szakmai ismereteket biztosító tantárgyai:

 • Közpénzügyek és Államháztartástan I. /egyetemi közös modul tantárgy, BA/
 • Közpénzügyek és Államháztartástan II. /BA/
 • Államháztartástan I. – /BA/
 • Államháztartástan II. – /BA/
 • Számviteli és államháztartási gazdálkodási alapismeretek – /BA/
 • Számvitel – /BA/
 • Pénzügyi jogi alapismeretek - /BA/
 • Költségvetési ellenőrzés – /BA – közigazgatási vezetői szakirány tantárgy/
 • Európai és nemzetközi közpénzügyi alapismeretek – /BA – nemzetközi igazgatási szakirány tantárgy)
 • Nemzetgazdasági Közpénzügytan /MA tantárgy)
 • Nemzetközi és Európai Uniós Közpénzügytan /MA tantárgy/
 • Állampénzügyek elmélete – /MA tantárgy – szakirányon/
 • Pénzügyi kormányzástan – /MA tantárgy szakirányon/
 • EU adópolitikája – /kötelezően választható tantárgy/
 • Közbeszerzés – /kötelezően választható tantárgy/
 • Versenyjog – /kötelezően választható tantárgy/

Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon oktatott tárgyak:

 • Kohéziós alapismeretek
 • Programvégrehajtás
 • Pénzügyi lebonyolítás
 • Esettanulmányok – kohéziós politika a gyakorlatban
 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Pénzügyi ellenőrzés
 • Monitoring és értékelés
 • Közbeszerzés
 • Közpénzügyek, államháztartástani ismeretek
 • Csalás elleni küzdelem
 • Állami támogatás
 • E-kohézió