Civilisztikai Intézet

A Civilisztikai Intézet elsődleges célja és feladata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Küldetés-nyilatkozatával és az Államtudományi és Közigazgatási Kar céljaival egyezően a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés egységes intézményi alapokra helyezése, a közszolgálati személyállomány szakértelmének erősítése, a megfelelő szakemberpótlás biztosítása. Ennek keretében az Intézet a nemzeti és az európai értékek vallása és tiszteletben tartása mellett intenzíven vesz részt a civilisztika tudományterületén a Kar által szervezett alap-, mester-, és doktori képzésben, valamint az ún. szakirányú továbbképzésekben. Annak érdekében, hogy az Egyetem mind Hazánkban, mind külföldön elismert és versenyképes intézménnyé váljon, Intézetünk a Fenntartó, az Egyetem és a Kar mindenkori igényének megfelelően, együttműködve a Kar többi intézetével és más Karokkal is a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket kívánja átadni Hallgatóinknak a tanszabadság biztosítása, valamint a megalapozott általános és magas színvonalú szakmai tudás követelményeinek egyidejű figyelembevétele mellett, miközben saját maga is hozzá kíván járulni a XXI. sz. kihívásainak tudományos megértéséhez és az azokra adandó válaszok kidolgozásához. Intézetünk kiemelt prioritásai között szerepel a hallgatói tehetséggondozás, kutatás, mobilitás és tapasztalatszerzés/-csere biztosítása és elősegítése.