Bemutatkozás

A Civilisztikai Intézet célja és egyben küldetése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen zajló tudományos életben történő sokoldalú és széleskörű részvétel és szerepvállalás. Ennek a célnak a jegyében a Civilisztikai Intézet az Államtudományi és Közigazgatási Karon zajló alap- és mesterképzésben, az osztatlan államtudományi mesterképzésben, a doktori képzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben is aktív szerepet vállal kötelező, valamint szabadon választható kurzusok meghirdetésével egyaránt. A Civilisztikai Intézet az ismeretek átadása során kiemelt figyelmet fordít a magánjog és a közjog kapcsolódási pontjainak és ezen jogterületek egymásra hatásának bemutatására és hangsúlyozására, ezúton is nyomatékosítva a komplex ismeretszerzés, valamint az interdiszciplínáris szemléletmód elsajátításának fontosságát. A Civilisztikai Intézet nagy hangsúlyt fektet a hallgatói tehetséggondozásra: a Polgári Jogi Tudományos Diákkör keretében számos program és rendezvény szolgálja a hallgatók ismereteinek szélesítését. Az Intézet a tudományos ismeretek bővítése és az érdeklődők felé történő közvetítése érdekében rendszeresen hazai és nemzetközi konferenciákat és workshopokat szervez, amely események egyben a szakmai diskurzus és eszmecsere platformjaként is szolgálnak. A Civilisztikai Intézet fontosnak tartja a szakmai kapcsolatok építését és fenntartását, ennek jegyében együttműködésre törekszik a Kar más Intézeteivel, a tudomány jeles hazai és külföldi képviselőivel, valamint hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel. A szakmai kapcsolatok kialakítása iránti elhivatottságot példázza többek között az a 2017-ben indult workshop-sorozat, amely a hazai egyetemek polgári jogot oktató tanszékeivel folytatott megbeszélések útján a civilisztikai oktatás rendszerének, sajátosságainak feltérképezését és az egyes tanszékek és intézetek tartós összekapcsolását és együttműködését tűzte ki célul. A Civilisztikai Intézet munkatársai a folyamatos tudományos ismeretszerzés és tudásbővítés jegyében szerteágazó kutatási tevékenységet folytatnak, számos projektben szerepet vállalnak, ezúton elért eredményeiket rendszeresen publikálják. A Civilisztikai Intézet publikációs tevékenység iránti elkötelezettségét szimbolizálja az Intézet honlapján feltüntetett Opuscula Civilia, mely az Intézet munkatársai által folytatott kutatási tevékenységekhez kapcsolódó eredményeket tükrözi.