Letöltések

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás 2017/1. Special Edition

Content
Lectori salutem
Editorial Committee
Imprint
Foreword
Call for Papers
 

Anita Boros: OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES FROM HUNGARIAN STATE-OWNED ENTERPRISES’ POINT OF VIEW

Ádám Auer – Tekla Papp: CORPORATE GOVERNANCE IN STATE-OWNED COMPANIES IN HUNGARY

Kateřina Eichlerová: Corporate Governance of State-Owned Enterprises in the Czech Republic

Emőd Veress: The State’s Role as Owner of Enterprises: Mandatory Rules of Corporate Governance in Romania

Branislav Malagurski: Challenges of Serbian Public Enterprises in the Light of Points C and F of OE CD

Bartłomiej Gliniecki – Kaja Zaleska-Korziuk: Report on Corporate Governance in State-owned Enterprises – the Polish Perspective

Zóra Zsófia LEHOCZKI: Review of the international conference titled “Cor por ate Governance of Stateowned Enterprises in Central and Eastern Europe”

 

 

A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban

Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.)

Marján Attila: Az európai polikrízis
Lentner Csaba: A gazdasági válság hatása a globális, uniós és hazai szabályozási környezetre
Gombos Katalin: A gazdasági válság hatásai az európai és magyar joggyakorlatra
Józon Mónika: A bírói jog szerepe a válságkezelésben
Dezső Attila: Az unió horizontális politikáinak támogatása mint a gazdasági válságkezelés eszköze
Nochta Tibor: A gazdasági-pénzügyi krízis válságba sodorja-e a szerződés intézményét?
Papp Tekla: A szerződési jog flexibilitása a gazdasági válság tükrében
Auer Ádám: Társaságirányítás (a) válságban?
Bóka János: A szerkezet-átalakítási eljárások és a fizetésképtelenség új megközelítése az Európai Unióban

Budapest, NKE, 2016

ebook A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban
PDF letöltése