Opuscula Civilia

Kedves Olvasó!

Az Opuscula Civilia - ahogy neve is jelzi: civilisztikai tanulmányok - a Civilisztikai Intézet munkatársainak időszakos kutatásait, azok eredményeit röviden megjelenítő havi periodika.E kiadvánnyal célunk az, hogy az intézetben folyó, nagyobb publicitást nem kapó tudományos munkákat, valamint hosszabb kutatási projektek részeredményeit megismertessük az érdeklődőkkel.Bízunk benne, hogy a 2016. márciusi számmal induló 'e-folyóiratunk' elnyeri tetszését, felkelti érdeklődését, és időről-időre olvasóink között üdvözölhetjük.

Budapest, 2016. március 22.                                   

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető

 

2017. évi 5. szám

Auer Ádám: Másként döntene a bíróság a Metró-perben az új Ptk. alapján?

__________________________________________________________________________________________________________
2017. évi 4. szám

Dúl János: Származtatott alapítás – származékos tulajdonszerzés

__________________________________________________________________________________________________________
2017. évi 3. szám

Lehoczki Zóra Zsófia: Fogalmi tévedések vígjátéka – a tulajdonjog közvetett tárgyának szerepében: a jogi személy

__________________________________________________________________________________________________________
2017. évi 2. szám

Barzó Tímea: A gyermek érdekének védelmét erősítő családjogi alapelv érvényesülésében felmerülő ellentmondások

__________________________________________________________________________________________________________
2017. évi 1. szám

Darázs Lénárd: Közérdekvédelem a tisztességtelen szerződési feltételek megítélésében

__________________________________________________________________________________________________________
2016. évi 6. szám

Borbás Beatrix: Felelős társaságirányítás és női participáció a gazdasági döntéshozatalban, Európában és Magyarországon, elméletben és gyakorlatban

__________________________________________________________________________________________________________
2016. évi 5. szám

Nagy Barna Krisztina: Néhány gondolat a szindikátusi szerződésről jogtörténeti aspektusban

__________________________________________________________________________________________________________
2016. évi 4. szám

Méhes Tamás: Közjog a magánjogban, birtokvédelem jegyzői szemmel

__________________________________________________________________________________________________________
2016. évi 3. szám

Auer Ádám: Gondolatok a Ptk. III. könyvének diszpozitív szabályozásáról

__________________________________________________________________________________________________________
2016. évi 2. szám

Papp Tekla: A gazdasági/üzleti kockázat szerepe az atipikus szerződéseknél és a társasági szerződésnél

__________________________________________________________________________________________________________
2016. évi 1. szám

Török Gábor: Államtudomány és Civilisztika, avagy mennyiben segítheti előbbit az utóbbi 

 

 

 

Impresszum

Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet

Kiadó székhelye: 1083 Budapest, Üllői út 82.

Kiadásért felelős személy: Prof. Dr. Papp Tekla

Szerkesztésért felelős személy: Dr. Dúl János