Szakdolgozati- és kutatási témák

Tisztelt Hallgatók!

 

Az alábbi listában találják meg, hogy a Civilisztikai Intézetben mely oktatóhoz és mely témákra lehet jelentkezni. Az egyes szakdolgozati témáknál feltüntetésre került a szükséges tanulmányi előfeltétel, melyek sikeres teljesítését követően lehet az egyes témákra bejelentkezni. Az egyes oktatókhoz az Intézet által követett gyakorlat szerint összesen 12 hallgató jelentkezhet be, és egy témát maximum 4-en választhatnak egy évfolyamon. A szakdolgozat stilisztikai szempontjait a Tanulmányi Osztály által megadottak szerint kell figyelembe venni. A szakdolgozat tartalmi felépítése és követelménye a választott konzulenssel történő rendszeres megbeszélés során a "Diplomamunka konzultáció I. és II. tantárgy" keretében egyeztetendőek.

Üdvözlettel, a Civilisztikai Intézet oktatói

 

  Szakdolgozati témák
Auer Ádám 1) társasági jog Előfeltétel: kereskedelmi, csődjogi és versenyjogi ismeretek MA téma,
2) közszolgáltatási szerződések BA téma
3) Az állam vállalkozói vagyona BA-MA
Barzó Tímea 1) A személyiségvédelem eszközei - a sérelemdíj sajátos természete
2) A családjog közigazgatási vetületei, gyermekvédelem
3) Egészségügyi jog - egészségügyi jogi igazgatás - felelősségi kérdések az egészségügyben
Darázs Lénárd 1) Verseny- és kartelljog
2) Fogyasztóvédelmi jog
3) Piacfelügyeleti jog (pl. pénzintézetek, tőkepiac, média, kereskedelem, élelmiszerbiztonság, energia)
4) Szerződések általános szabályai (pl. létrejövetel, érvénytelenség, hatálytalanság, szerződésszegés, biztosítékok, megszűnés)
Borbás Beatrix 1) A közhatalom polgári jogi felelőssége
2) A közhatalom által okozott joghátrányok jogkövetkezményei 
3) kártérítés és kártalanítás
4) A bírói hatalom kárfelelőssége
Papp Tekla 1) Szerződések a köz- és magánjog határán
2) Atipikus szerződések
3) Jogi személyek
4) A XXI. századi társasági jog kihívásai