Szakdolgozat- és kutatási témák

Tisztelt Hallgatók!

 

Az alábbi listában találják meg, hogy a Civilisztikai Intézetben mely oktatóhoz és mely témákra lehet jelentkezni. Az egyes szakdolgozati témáknál feltüntetésre került a szükséges tanulmányi előfeltétel, melyek sikeres teljesítését követően lehet az egyes témákra bejelentkezni. Az egyes oktatókhoz az Intézet által követett gyakorlat szerint összesen 12 hallgató jelentkezhet be, és egy témát maximum 4-en választhatnak egy évfolyamon. A szakdolgozat stilisztikai szempontjait a Tanulmányi Osztály által megadottak szerint kell figyelembe venni. A szakdolgozat tartalmi felépítése és követelménye a választott konzulenssel történő rendszeres megbeszélés során a "Diplomamunka konzultáció I. és II. tantárgy" keretében egyeztetendőek.

Üdvözlettel, a Civilisztikai Intézet oktatói

 

 

Szakdolgozati témák

Auer Ádám

1) Társasági jog (Előfeltétel: kereskedelmi, csődjogi és versenyjogi ismeretek) (MA)
2) Közszolgáltatási szerződések (BA)
3) Az állam vállalkozói vagyona (BA-MA)

Barta Judit

1) Az építészeti-műszaki tervek szerzői jogkérdései, különös tekintettel az állami és önkormányzati beruházásokra
2) A vadászható állat által okozott kár és kárfelelősség a vadászati törvény alapján
3) Az állam által szabott közhasznúsági kritériumok érvényesülése a nonprofit gazdasági társaságok esetében
4) A vállalkozási szerződések, különösen a tervezés és kivitelezés közjogi szabályai

Barzó Tímea

1) A személyiségvédelem területei, a személyiségvédelem polgári jogi eszközei - a sérelemdíj sajátos természete
2) A családjog közigazgatási vetületei: anyakönyvvezetési feladatok, örökbefogadás, szülői felügyelet,  gyermekvédelem
3) Egészségügyi jog - egészségügyi jogi igazgatás - felelősségi kérdések az egészségügyben

   

Borbás Beatrix

1) A közhatalom polgári jogi felelőssége
2) A közhatalom által okozott joghátrányok jogkövetkezményei 
3) Kártérítés és kártalanítás
4) A bírói hatalom kárfelelőssége

   

Papp Tekla

1) Szerződések a köz- és magánjog határán
2) Atipikus szerződések
3) Jogi személyek
4) A XXI. századi társasági jog kihívásai

   

Nagy Barna Krisztina

1)   A szindikátusi szerződés, kitekintéssel a corporate governance-re
2)   A hagyatéki vagyontervezés

Dúl János

1) A vagyonkezelési szerződés
2) A családi vállalkozások