Tudományos Diákkör

Meghívó

Kedves Hallgatók!
Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Polgári Jogi Tudományos Diákkör soron következő eseményére, egy közös jogi activityzésre. A győztes csapatok nyereményre számíthatnak J.
Jelentkezni három fős csapatokban, csapatnévvel és a csapat tagjainak megnevezésével 2017. december 1-ig lehet az nke.polgarijogitdk@gmail.com email címen. A résztvevők csak a TDK aktív tagjai lehetnek.

Időpont: 2017. december 6. (szerda), 16:00
Helyszín: O-313. terem

__________________________________________________________________________________________________________

Beszámoló – TDK ülés

Ez alkalommal egy rendhagyó TDK ülés megrendezésére került sor, ugyanis fordított workshop-ot szerveztünk. A 6 főből álló csoport a kiskorúakat az egészségügyben megillető jogaikról beszéltek. Az oktató részéről, dr. Barzó Tímea segítette a szereplőket. A hallgatóságnak egy rögtönzött tv-műsorban lehetett része, amely során az oktató a műsorvezető, a hallgatók a szakértők voltak. A félkörívben elhelyezkedő hallgatók egyesével lettek megszólítva, akik egy-egy kérdésre adtak választ. Kérdések voltak, mint indokolt-e a differenciált szabályozás az egészségügyben a kiskorúakra vonatkozóan; milyen jogai vannak a kiskorúaknak, a törvényes képviselőnek és az orvosnak egy esetleges orvosi beavatkozás során; az orvos kire nézve tarthatja meg az orvosi titkot, meddig terjed ebben a kérdésben a hatásköre; és kitértek olyan kérdésekre is, mint hogy egyes jogszabályok hogyan szankcionálják és korlátozzák a kiskorúak jogait, védőoltásokat tényleg kötelező-e beadatni, megemlítvén a magyarországi törvényeket és megvizsgálván azokat nemzetközi viszonylatban is. Ezt követően a „műsor” hallgatói kérdéseket intézhettek az előadók felé, akik azt örömmel megválaszolták.

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

Kedves Hallgatók!

A Polgári Jogi TDK idei programsorozatának harmadik rendezvénye a fordított workshop lesz, ahol a TDK tagjai az általuk választott kutatási témában adnak elő.

Időpont: 2017. november 8. (szerda) 17:30

Helyszín: az oktatási épület 103-as terme

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

__________________________________________________________________________________________________________

TDK kutatási témák    2017/18. tanév I. félév

 • Komplex szerződések – szerződési komplexumok
 • A kiskorúak és a szülők döntési joga az egészségügyben (együttélő és különélő szülők vitája a műtéti beavatkozások esetén, a kötelező védőoltások megtagadása, életmentő és életfenntartó kezelések visszautasítása, gyermek-pszichológiai vizsgálatok stb.)
 • Párkapcsolati formák Magyarországon – a házastársak, a bejegyzett élettársak, a de facto élettársak, a regisztrált élettársak – jogai és kötelezettségei. A házasság valóban csak egy papír?
 • Házassági vagyonjog – mi tartozik a házastársak közös vagyonába, különvagyonába? -  mi az a házassági vagyonjogi szerződés? mikor érdemes ilyen szerződést kötni?
 • A jogegyenlőségi tétel közjogi és magánjogi védelme
 • Multi - kkv - holding; iránytű a szervezetek tipológiájához
 • Tudom mit tettél tavaly nyáron. Corporate governance Németországban
 • A végrendelet és ami mögötte van
 • Hogyan szerződünk az interneten, avagy az "elektronikus magánjog"

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

Kedves Hallgatók!

A Polgári Jogi TDK idei programsorozatának második rendezvénye a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Irodába történő látogatás lesz
október 4-én (szerdán) 16:00 órától.

Dr. Horváth Dóra megnyitója után a következő előadásokra kerül sor:

 • Közigazgatás a gyakorlatban – Dr. Balog Balázs
 • Robotok, önvezető autók és felelősségi kérdések – Dr. Klenanc Miklós
 • Mesterséges intelligencia és adatvédelem – Dr. Csenterics András
 • Drónjog – Dr. Hosszú Péter
 • Közösségi média és munkajog – Dr. Zsédely Márta

Az előadásokat követően a résztvevők egy irodai körbevezetésen vehetnek részt, ahol „betekinthetnek a kulisszák mögé” is.

Időpont: 2017. október 4. (szerda) 16:00

Helyszín: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Regisztráció: Jelentkezni az nke.polgarijogitdk@gmail.com címen lehet; a lehetséges résztvevők maximális létszáma 20 fő.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 29.

__________________________________________________________________________________________________________

Beszámoló

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2017. október 4-én 16-órakor az idei programsorozatának második rendezvényeként részt vett a Réti Antall és Társai Ügyvédi Iroda látogatásán.

Az eseményt Dr. Klenanc Miklós nyitotta meg egy rövid beszéddel, üdvözölte a megjelenteket valamint bemutatta az előadókat.

Ezt követően sor került az előadásokra. A sorozatot Dr. Zsédely Márta nyitotta Közösségi média és munkajog előadásával, melyben bemutatta a közösségi média etikettet, a cégek alkalmazottaikra történő személyi jogok korlátozását. Ezt követte Dr. Klenanc Miklós önvezető autókról, robotokról szóló előadása, melyben felelősségi kérdéseket boncolgatott. Dr. Csenterics András a mesterséges intelligencia és adatvédelem témakörében beszélt az interneten fellelhető személyes adatainkról, biometrikus adatokról valamint az adatvédelmi pajzsról. Utolsó előadóként Dr. Hosszú Péter a drónjog hatályos szabályozását, valamint új tervezetét mutatta be.

Az előadásokat kötetlen beszélgetés és állófogadás követte, majd Dr. Horváth Dóra körbevezetett minket az irodaházban, melyben a jövőben talán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatóinak is lehetőségük lesz szakmai gyakorlatuk eltöltésére.

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Polgári Jogi Tudományos Diákkör alakuló ülésére.
A törzstagok mellett számítunk az új csatlakozókra is, jelentkezzetek bátran hozzánk!

Időpont: 2017. szeptember 21. (csütörtök)
Helyszín: Orczy úti kollégium OK_F14_A

__________________________________________________________________________________________________________

Beszámoló

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2017. szeptember 21-én 16-órakor tartotta alakuló ülését.

Az ülést a Civilisztikai Intézet vezetője Prof. Dr. Papp Tekla nyitotta meg. Köszöntette a megjelent régi, valamint új tagokat és bemutatta az Intézet munkatársait.

Ezt követően került sor az előző év tanulságainak leszűrésére, a 2017/2018-as tanév I. szemeszterében tervezett programok ismertetésére, valamint a tagsággal kapcsolatos szabályokra és követelményekre. A programok várható időpontjáról és tematikájáról a lehető legnagyobb részletességgel kaptak tájékoztatást a hallgatók. Ezen eseményekkel kapcsolatos kételyekre, problémákra az oktatók már a helyszínen megpróbáltak választ adni, illetve megoldást találni.

Ezt követően a TDK vezető oktatója dr. Nagy Barna Krisztina zárta az ülést.

__________________________________________________________________________________________________________

Összefoglaló

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2017. május 17-i rendezvényének vendége Tóth Gergely Márton közjegyzőhelyettes volt, akinek „A zálogjogi szabályozás alapjai. A közjegyző és a zálogjog kapcsolata.” című, rendkívül színvonalas és tanulságos előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Bevezetésként az előadó ismertette a zálogjog fogalmát, annak megközelítési módjait. Ezt követően gyakorlati példákat hozott fel, melyek segítségével elmagyarázta a Ptk-ban megjelenő zálogjogi fogalmat.

Ezután az előadó ismertette a zálogjog fajtáinak csoportjait különböző szempontok szerint, majd részletesen bemutatta a zálogjog létszakaszait. Kifejtette az alapítás és a létrejövetel közti különbséget, valamint kifejtette a megalapítás mozzanatait.

Ezek után sor került a zálogszerződés szükséges elemeinek felsorolására, majd a zálogtárgy meghatározásának módjára.

Ez előadás zárásaként a közjegyzőhelyettes úr ismertette a zálogjog érvényesítésének módjait, majd annak megszűnését, valamint gyakorlati példákon keresztül igyekezett szemléltetni az előadáson elhangzottakat.

A rendezvény a jelenlévők kérdéseivel zárult.

__________________________________________________________________________________________________________

Civilisztikai IntézetÖsszefoglaló:

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2017. május 3-i rendezvényének vendége Dr. Barzó Tímea docens asszony volt, akinek „Apa (anya) valóban csak egy van? Gondolatok az apasági vélelmek és az anyaság ténye körül” című, rendkívül színvonalas és érdekes előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Bevezetésként a statisztikai adatokat jelentek meg a prezentációban, hogy a téma gyakoriságának  megjelenését bemutathassa az előadó. Ezt követően került sor a téma valós kifejtésére. Elsőként az apasági vélelmek bemutatására.

Az apasági vélelmek erősségük alapján egy hierarchikus rendet alkotnak. Ez alapján megkülönböztetünk: házassági köteléken alapuló, reprodukciós eljáráson alapuló, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozaton alapuló és bírósági határozaton alapuló apasági vélelmet. Sor kerül a vélelmek jellemzőinek kifejtésére, határidők ismertetésére, valamint a különböző orvos szakértői vizsgálatok fajtáinak részletezésére is.

Ezt követően esett szó az apaság vélelmének megtámadásáról, annak lehetőségeiről. Részletesen kifejtette az előadó, hogy két esetben (reprodukciós eljárás, bírósági határozat) a vélelem megtámadása kizárt.

Az előadása végén említést tett továbbá az anyaság kérdéséről. Felmerült a béranya, valamint a dajkaanya kérdése is, valamint a köztük lévő fogalmi különbség is. Kifejtette az anyasági per eseteit és céljait. De mind tudjuk, hogy anya csak egy van, mégpedig, aki világra hozta a gyermeket.

A rendezvény a jelenlévők kérdéseivel zárult.

__________________________________________________________________________________________________________

TDKÖsszefoglaló

2017. április 5.

Polgári Jogi Activity

A TDK következő programja gyanánt egy Jogi Activityt rendezett, melynek keretében a csapatokba rendeződött hallgatók egymással versengtek a különböző díjakért.

A rendezvény Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető asszony megnyitójával kezdődött, aki köszöntötte a csapatokat.

Még a játék megkezdése előtt dr. Hosszú Péter ügyvédjelölt úr tartott egy rövid, de annál érdekesebb bemutatót a PwC-ről és annak szolgáltatásairól.  Elmondta, hogy az ott töltött évek alatt mennyi tapasztalatra és gyakorlatra tett szert, majd kiemelte a tapasztalatszerzés jelentőségét az munka világában.

Ezt követően a Civilisztikai Intézet egy oktatója, Dr. Lehoczki Zóra Zsófia részletesen ismertette a játék szabályait.

A játék két körben zajlott. Minden feladvány megfejtésére legfeljebb 90 másodperc állt a csapatok rendelkezésére; az első körben két fordulóra, a második körben egy fordulóra került sor. A csapatokban részt vevő oktatók körönként egy alkalommal  nyújthattak segítséget a hallgatóknak, de ez nem a feladvány oktató általi megoldását jelentette, hanem pusztán rávezetést a megoldásra.

 A feladványok az Intézet által biztosított kártyákon szerepeltek. Minden kártya tartalmazta a feladvány tárgyát képező kifejezést, valamint a feladvány bemutatásának a módját. Ilyen mód: szóbeli közlés, rajzolás, mutogatás az activity hagyományai szerint.

Amennyiben a fentiekben megjelölt két kört követően két vagy több csapat azonos pontszámmal rendelkeztek, akkor a végeredményről egy extra feladvány döntött, amelynek megfejtése során érvényesült a szabad rablás elve.

A csapatok maximális erőbedobással küzdöttek, eközben rendkívül jól szórakoztak. A végeredmény kihirdetése után még tét nélkül is folytatták a játékot. Tehát állíthatom, hogy a jövőben is szívesen részt vennénk hasonló programon.

Külön szeretném kiemelni dr. Nagy Barna Krisztina Tanárnő és dr. Lehoczki Zóra Zsófia Doktoranda kiemelkedő munkáját, hiszen mind a kérdések összeállítására, mind a játék szabályainak kidolgozására és a játék lebonyolítására rendkívül sok időt és szorgalmat áldoztak.

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Polgári Jogi Tudományos Diákkör következő programjára.

A program keretében a hallgatók egy Jogi Activity-n vehetnek részt. Érdekes feladványok megoldására fog majd sor kerülni egy verseny keretében az Activity ismert szabályai alapján. A csapatokat a Civilisztikai Intézet oktatói segítik majd.

Minden kedves érdeklődőt és nyereményekért szívesen versenyző hallgatót szeretettel várunk!

Időpont: 2017. április 5. (szerda)
Helyszín: 1118 Budapest, Ménesi út 5.  III. előadó
Regisztrálni: 3fős csapatokban, csapatnévvel a nke.polgarijogitdk@gmail.com címen lehetséges.
Jelentkezési határidő: 2017. március 31.

__________________________________________________________________________________________________________

Civilisztikai Intézet TDK

Összefoglaló

Kúria Intézménylátogatás

2017. 03. 07.

A Polgári Jogi TDK legutóbbi programja a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar  Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének Tudományos Diákkörével együtt került megszervezésre. E program keretben a két diákkör ellátogatott a Kúria intézményébe.

A vendégeket fogadó jogász kezdésképpen röviden, de átfogóan ismertette a Kúria történelmi fejlődésének szakaszait, és az eddig legfőbb bírók sorát időrendi sorrendben. Ezt követően megkezdte az épület bemutatását, ennek keretében több tárgyalótermet tekinthettek meg a résztvevők. Ezekben a hallgatók helyet foglalhattak, feltehették kérdéseiket. Információk hangzottak el a bírósági rendszer hierarchiájáról, az ügyek menetéről, és arról, hogy mekkora apparátus is szükséges a feladatok megfelelő ellátásához.

A látogatókat kísérő jogász lelkesen beszélt a munkájáról, és a bírói munka előnyeiről. Kiemelte, milyen széleskörűek és jelentősek a Kúria által ellátott feladatok. Említést tett a Legfőbb Bíróság nemzetközi kapcsolataira, és ezek ápolásának fontosságára.

A látogatás zárásaként meg lehetett tekinteni néhány olyan cellát, amelyben a rabok várják a per zárását jelentő ítélet kihirdetését.

__________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Hallgatók!

2017. február 1-től a TDK-ért felelős oktató Dr. Nagy Barna Krisztina tanársegéd

TDK oktatói titkár Dr. Lehoczki Zóra

TDK hallgatói titkár Buzder Beatrix

__________________________________________________________________________________________________________

Kúria

Látogatás a Kúriára

A Polgári Jogi TDK szervezésében lehetőség nyílik ellátogatni a Kúriára. A hallgatói csoportot Dr. Nagy Barna Krisztina és  Dr. Lehoczki Zóra Zsófia, a Civilisztika Intézet oktatói kísérik. A helyszínen az intézmény egy dolgozója fogadja és vezeti majd körbe a csoportot.

Helyszín: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 15. 1
Időpont: 2017. március 7. kedd, 15 óra (Találkozó 14:40-kor a főbejárat előtt)

Regisztrálni az nke.polgarijogitdk@gmail.com címen lehetséges.
Határidő: 2016. február 15.

A jelentkezés akkor érvényes, ha jelentkezéskor a név és a személyi igazolvány száma is elküldésre kerül a megadott címre. A személyi igazolványt a helyszínre is szükséges hozni, ugyanis ennek hiányában nem lehet részt venni a programon. A beléptetés során szükséges lesz!

__________________________________________________________________________________________________________

Civilisztikai Intézet TDK

Beszámoló

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör előadásán vetített ppt itt megtekinthető.

Hogyan írjunk jó polgári jogi szakdolgozatot?
 

 

MEGHÍVÓ

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Polgári Jogi Tudományos Diákkör következő programjára.

E program keretében Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár vezetője fogja a „Hogyan írjunk jó polgári jogi szakdolgozatot? Avagy bevezetés a jogi kutatásmódszertan rejtelmeibe és forrásaiba.” című előadását megtartani. Az előadás célja, hogy segítse a szakdolgozatot író hallgatók munkáját, és szélesebb látókört adjon a kutatási lehetőségekről.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont és helyszín:
2017. február 8. (szerda) 17.30
NKE-ÁKK
1118 Budapest, Ménesi út 5.  III. előadó

__________________________________________________________________________________________________________

Beszámoló a félév első TDK üléséről:

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2017. február 8-i rendezvényének vendége Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője volt, akinek „Hogyan írjunk jó polgári jogi szakdolgozatot? Avagy bevezetés a jogi kutatásmódszertan rejtelmeibe és forrásaiba.” című, rendkívül színvonalas és tanulságos előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Bevezetésként az előadó ismertette az előadás menetét, annak logikai felépítését. Ezt követően megfogalmazta azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyeket egy szakdolgozatot író hallgatónak fel kell tennie magának, mielőtt megkezdi a szakdolgozat írását. Ilyen kérdés például: Mi is maga a célja a szakdolgozatnak? Milyen alapvető szabályokat kell betartani, hogy színvonalas legyen a munkánk? Mennyire lesz majd hasznosítható az eredmény? Eléggé aktuális-e a témánk?..stb.

Ezután levezetésre került, hogy pontosan mik is a szakdolgozat elkészítésének kezdőlépései. Emellett részletesen ismertette a formai követelményeket, és a szerkezeti felépítést is.

Az előadás következő szakaszában olyan hazai és külföldi adatbázisok kerültek bemutatásra, amelyek gazdag forrással rendelkeznek a jogi kutatás tekintetében. Számos nyomtatott, valamint elektronikus formában megjelenő és elérhető magyar, valamint idegen nyelvű forrásról szerezhettünk tudomást.

Az előadás végén az előadó felajánlotta segítségét azoknak, akik valamely akadályba ütköznek a kutatásuk során.

A rendezvény a jelenlévők kérdéseivel zárult.

__________________________________________________________________________________________________________

Civilisztikai Intézet TDK

Beszámoló

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör ezen félév utolsó programjára 2016. november 30-án került sor. E rendezvény keretében Dr. habil. Darázs Lénárd egyetemi docens „Egy vállalatfelvásárlási tranzakció jogi komplexitása gyakorlati szemmel” című előadását hallhattuk.

Az előadó bevezetésként tisztázta a hallgatóság számára, hogy mit is értünk a vállalat és annak felvásárlásának fogalma alatt.

Az előadás következő szakaszában docens úr kifejtette, hogy konkrétan milyen módon is kerülhet sor, egy vállalat felvásárlására. Ezen módok: a vagyontömeg megvásárlása, a jogi személyben 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedés megvásárlása, különválással vagy kiválással létrejövő jogi személyben 100%-os szavazati jog megvásárlása.

A következőekben a vállalatfelvásárlás tárgyával kapcsolatos kérdéseket tett fel, és válaszolta meg azokat. Ilyen például.: Mit akar eladni az eladó? Teljes céget, vagy esetleg egy üzletágat?; Mit akar venni a vevő? Teljes céget vagy egy üzletágat?

Ezután pedig végigvezette számunkra, hogy hogyan történik a döntési folyamat. A döntési folyamat részei: üzleti átvilágítás, pénzügyi átvilágítás, jogi átvilágítás, döntés, jogi szabályrendszer kiépítése.

Az előzőekben elmondottakat konkrét példákon keresztül szemléltette a diákkör tagjai számára.

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket soron következő rendezvényünkre, melynek keretében a Civilisztikai Intézet oktatója, Dr. Darázs Lénárd docens úr fog előadást tartani versenyjogi vonatkozású témában. A programon – a TDK-nk tagjain kívül – valamennyi érdeklődő hallgatót örömmel látunk.

Az előadás címe:
"Egy vállalatfelvásárlási tranzakció jogi komplexitása (polgári jog, társasági jog, konszern- és tőkepiaci jog, fúziókontroll, adó- és számviteli jog"

Időpont és helyszín:
2016. november 30. (szerda), 18.30
III. előadó

Üdvözlettel: Polgári Jogi Tudományos Diákkör

__________________________________________________________________________________________________________

Civilisztikai Intézet

Beszámoló

 A Civilisztikai Intézet Polgári Jogi Tudományos Diákköre 2016. november 16-án fordított workshopot tartott. A rendezvény célja az volt, hogy a Tudományos Diákkör tagjai számot adhassanak arról, mi érdekli őket a polgári jog köréből, valamint hol tartanak tudományos kutatásaikban. Előadóink a jogi képviselet témakörében Pethő Réka, Molnár Levente és Buzder Beatrix voltak. A fogyasztóvédelem, valamint termékszavatosság körében Schick Vivien, Váradi Dóra és Szarvas Gellért,  a házassági vagyonjogi szerződésről Nyíri Nóra Sharon és Gáspár Dóra tartottak előadást. Végezetül az öröklési jog rejtelmeibe Bőszén Adrienn, Kovács Gréta Tünde és Vanda Bernadett vezette be a hallgatóságot.

Az előadóknak gratulálunk munkájukhoz és a további kutatásaikhoz sok sikert kívánunk!

A Civilisztikai Intézet munkatársai

MEGHÍVÓ

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket soron következő rendezvényünkre, melynek keretében a Polgári Jogi Tudományos Diákkör tagjai csapatokba szerveződve fognak előadást tartani egy-egy polgári jogi vonatkozású témában. A programon – a TDK-nk tagjain kívül – valamennyi érdeklődő hallgatót örömmel látunk.

Időpont és helyszín:
2016. november 16. (szerda), 18.30
III. előadó

Üdvözlettel: Polgári Jogi Tudományos Diákkör

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Polgári Jogi Tudományos Diákkör következő programjára, dr. Szakály Noémi bírónő A tárgyalás vezetése bírói szemmel című előadására.

A TDK-tagok mellett minden kedves érdeklődő hallgatót örömmel várunk.

Időpont és helyszín:
2016. okt. 19. (szerda) 18.30
NKE ÁKK (1118 Budapest, Ménesi út 5., oktatási épület 102-es terem)

Üdvözlettel: Polgári Jogi Tudományos Diákkör

__________________________________________________________________________________________________________

Szakály Noémi

Összefoglaló a Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2016. október 19-ei rendezvényéről

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör 2016. október 19-i rendezvényének vendége Dr. Szakály Noémi bírónő volt, akinek „A tárgyalás vezetése bírói szemmel” című, rendkívül színvonalas és érdekes előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

Bevezetésként a bírónő azt a kérdéskört hozta fel, hogy milyen szemmel is tekint a lakosság a bírói szervezetre. „Az igazságszolgáltatás vajon mindig igazságos döntést hoz?” Említést tett a sajtó fontos véleményalakító szerepéről, valamint arról, hogy miképp valósul meg a döntések igazságossága. Az elhúzódó pertartam is kérdése volt ennek a résznek.

Az előadás következő pontjaként arról beszélt, hogy milyen cselekmények is előznek meg egy tárgyalást. Ide tartozik a formai követelményeknek és a tartalmi elvárásoknak megfelelő keresetlevél benyújtása, hiszen miután a bíróság elfogadta a keresetlevelet, megküldi az alperesnek, aki átveszi azt. Ekkor indul tulajdonképpen a bírósági per. Itt meg kell még említeni a képviseleti szabályokat, valamint az illeték megfizetésének fontosságát. A következő lépés pedig a tárgyalás kitűzése: a bíróság megküldi az idéző végzést, és kitűzi a tárgyalás napját.

A tárgyalási szakaszra rátérve a bírónő a tárgyalások főszabály szerinti nyilvánosságáról, a sajtó szerepéről, illetve a tárgyalási jegyzékről is szólt röviden. Összefoglaló jellemzése szerint: „...a tárgyalóterem olyan, mint egy színház”. Beszélt még ennél a résznél a rendfenntartásra alkalmazható eszközökről és a tanúk meghallgatásának szabályairól.

Az előadása végén említést tett továbbá a per kimenetelének lehetőségeiről, az ítélet meghozatalának folyamatáról, valamint a kihirdetés és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól.

A rendezvény a jelenlévők kérdéseivel zárult.

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket soron következő rendezvényünkre, melynek keretében látogatást teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság épületébe és a látogatás keretében betekintést nyerhetnek a Hatóság mindennapjaiba, valamint az ott folyó munkába. A látogatókat a NAIH elnöke, Dr. Péterfalvi Attila fogadja.

Jelentkezésüket Buzder Beatrix hallgatótársuknál tudják leadni a jhb.bea.69@gmail.com e-mail címen 2016. szeptember 23. délig. A programon – TDK-nk tagjain kívül – valamennyi érdeklődő hallgatót örömmel látunk.

Időpont és helyszín:
2016. szeptember 27. (kedd), 13.00
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Találkozó 12:30-kor az épület előtt!

Üdvözlettel: Polgári Jogi Tudományos Diákkör

__________________________________________________________________________________________________________

Összefoglaló

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tett látogatás alkalmával egy rendkívül érdekes program keretében ismertük meg a hatóság munkáját. A NAIH elnöke, Dr. Péterfalvi Attila András köszöntött minket érkezésünkkor. Egy rövid prezentáció során fejtette ki számunkra munkájuk lényegét. Említést tett arról, hogy miért is fontos az, hogy autonóm államigazgatási szervként működjön a hivatal. Ilyen ok, hogy például az adatok teljes mértékben függetlenek legyenek, vagy az, hogy autonóm költségvetéssel rendelkezik a szervezet. Továbbá rövid történeti áttekintés keretében beszélt az intézmény létrejövetelének folyamatáról. Elmondta, hogy milyen adatvédelmi ügyekkel foglalkoznak (pl.: kamerázásra vonatkozó szabályok), hogy milyen témában adtak ki jogszabály-javaslatot (digitális hagyaték), illetve milyen jogszabályokat véleményeznek. Végül pedig felhívta figyelmünket, és ajánlást tett a hatóságnál való szakmai gyakorlat teljesítésének lehetőségére.

NAIH TDK

A Civilisztikai Intézet Tudományos Diákkörének 2016/17. tanév őszére tervezett eseményei:

 • 2016. szeptember 26. vagy 27.hallgatói látogatás a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
 • 2016. október 19. 18.30 Dr. Varga Márk vagy Dr. Szakály Noémi előadása
 • 2016. november 16. 18.30 Fordított workshop
 • 2016. november 30. 18.30 Dr. Darázs Lénárd előadása, " Egy vállalatfelvásárlási tranzakció jogi komplexitása gyakorlati szemmel (polgári jog, társasági jog, konszern- és tőkepiaci jog, fúziókontroll, adó- és számviteli jog)" címmel.

A földszerzés elmélete és gyakorlata

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör legutóbbi rendezvényén, 2016. ápr. 27-én dr. Varga Márk, karunk kedvelt óraadó oktatója, ill. a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztályának vezetője a földszerzés elméletének és gyakorlatának témakörét ismertette az érdeklődő hallgatókkal. Bemutatta a vonatkozó jogszabályi hátteret, annak változását, az aktualitásokat, mindezek mellett pedig számos gyakorlati példát is megosztott velünk.

Köszönjük a főosztályvezető úrnak, hogy színvonalas előadásával megtisztelte diákkörünket!

A bemutatott diasor – jegyzetekkel kiegészítve – letölthető az alábbi linkről:

Domokos Klaudia
TDK-titkár

 

TDK

​__________________________________________________________________________________________________________

,,Fordított" workshop - hallgatói előadások

2016. ápr. 18-án, a Ludovika-épület V. előadótermében került sor a NETK Európai Köz- és Magánjogi Tudományos Diákköre és az ÁKK Polgári Jogi Tudományos Diákköre által megszervezett „fordított” workshopra. Az eseményen – rendhagyó módon – nem oktatók, illetve meghívott szakértők, hanem hallgatók tartottak rövid előadásokat a legkülönbözőbb témakörökben, úgymint:

 • a fogyasztók diszkriminációja az EU-ban,
 • a Montreáli Egyezmény és 261/2004/EK rendelet összehasonlítása,
 • a szövetkezet jogintézménye,
 • a közterületi értékesítés szabályozása, ill.
 • a felelős társaságirányítás nemzetközi aspektusai.

A bemutatott diasorok itt tekinthetők meg:

TDK program

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket a Polgári Jogi Tudományos Diákkör következő programjára, amelynek keretében dr. Varga Márk, karunk óraadó oktatója, ill. a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztályának vezetője tart előadást A földszerzés elmélete és gyakorlata címmel.
Rendezvényünkön – TDK-nk tagjai mellett – minden kedves érdeklődő hallgatót szívesen látunk.
Időpont és helyszín: 2016. ápr. 27. (szerda) 15.10
NKE ÁKK (1118 Budapest, Ménesi út 5., III/A előadó)

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

FORDÍTOTT WORKSHOP

az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék és a Civilisztikai Intézet Tudományos Diákköre szervezésében
2016. április 18. (hétfő), 16:00 órától
Ludovika-épület, V. előadó

A részletes program itt olvasható:

__________________________________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető asszony előadása

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör rendezvényének keretében, 2016. 03. 21-én Prof. Dr. Papp Tekla, az ÁKK Civilisztikai Intézetének, ill. a NETK Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének vezetője tartott előadást Szerződési rendszerek, szerződések csoportosítása Magyarországon címmel. A programon a Civilisztikai Intézet két oktatóján, valamint a TDK tagjain kívül több érdeklődő hallgató is részt vett.

Elhangzott: miként a teljes magánjog, úgy a szerződési jog is többrétegű; a magánjogi szerződéseket alaposan kidolgozott dogmatika jellemzi. Annak eldöntésekor, hogy milyen típusú egy adott szerződés, az elnevezés alapvetően nem mérvadó.

Ezenkívül szó esett a szerződések csoportosítási szempontjairól, a konkrét szerződéstípusok (pl. outsourcing, timesharing, merchandising, konzorciós, szindikátusi, franchise, faktoring, lízingszerződés stb.) besorolásáról, továbbá az egyes csoportismérvekről.

Köszönjük az intézetvezető asszonynak, hogy előadásával és annak témájával színesebbé tette a TDK programjainak palettáját!

Domokos Klaudia
TDK-titkár

 

TDK Civilisztikai Intézet

​__________________________________________________________________________________________________________

Látogatás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál

2016. márc. 8-án a Polgári Jogi TDK tagjai – a NETK Európai Köz- és Magánjogi Tanszékén működő TDK tagjaival együtt – látogatást tettek az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál. A megjelenteket Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes fogadta, aki egyben a NETK Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője is.

A köszöntést követően a biztoshelyettes asszony munkatársai, dr. László Boglárka és dr. Varjú Gabriella ismertették az ombudsmani intézmény kialakulásának történetét, az ügyintézés és az eljárások menetét, a panasz, valamint a közérdekű bejelentés benyújtásának lehetőségeit és feltételeit.

Amint arról szó esett, Magyarországon az 1989-es alkotmánymódosítás során merült fel a hivatal létrehozásának szükségessége. Az Országgyűlés 1995-ben négy ombudsmant választott meg (az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, az általános helyettest, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosát, valamint az adatvédelmi országgyűlési biztost).

2011-től megváltozott az ombudsman hivatalos megnevezése: az állampolgári jogok országgyűlési biztosa helyett az alapvető jogok biztosa kifejezés vált használatossá, ami – mint elhangzott – egyben az alapjogokhoz és az Alaptörvényhez való szorosabb kötődést is jelzi. Az új szabályozás ezenkívül a szakombudsmani rendszer megszűnését, illetve a hivatal egységessé válását hozta magával.

Az alapvető jogok biztosa, illetve helyettesei számos területen eljárhatnak, noha munkájukat sok esetben gátolja, korlátok közé szorítja az anonimitás. Hangsúlyozandó azonban, hogy az oktatási jogi biztos intézménye nem minősül ombudsmani tisztségnek (ahogyan a már megszűnt pénzügyi jogi biztos intézménye sem), így az oktatási jogok miniszteri biztosához tartozó ügyekben nem vizsgálódhat az AJBH.

Mindezeken túl megtudtuk, hogy a hivatal az állampolgárokkal való minél közvetlenebb kapcsolat kialakítására és fenntartására is törekszik; e célt szolgálja például az ombudsmani megyejárási program. Szintén fontos, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – amellett, hogy ún. „A” státuszú, a párizsi elveknek megfelelő nemzeti emberi jogi intézmény – több nemzetközi szervezetnek is tagja.

Az intézménylátogatás hallgatói kérdésekkel zárult. Ezúton is köszönjük a részvételi lehetőséget!

Domokos Klaudia

TDK-titkár, Polgári Jogi TDK

 

Polgári Jogi TDK

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket soron következő rendezvényünkre, melynek keretében Papp Tekla professzor asszony, karunk Civilisztikai Intézetének, illetve a NETK Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének vezetője tart előadást Szerződési rendszerek, szerződések csoportosítása Magyarországon címmel.

A programon ­– TDK-nk tagjain kívül – valamennyi érdeklődő hallgatót örömmel látunk.

Időpont és helyszín:
2016. március 21. (hétfő), 15.00
NKE ÁKK
1118 Budapest, Ménesi út 5., oktatási épület 102-es terem

Üdvözlettel: Polgári Jogi Tudományos Diákkör

__________________________________________________________________________________________________________

Polgári Jogi TDK

A Polgári Jogi TDK a Civilisztikai Intézet tudományos műhelyeként működik. Célja a hallgatók magánjogi ismereteinek bővítése – részben az oktatott tantárgyak tematikáját követve, részben pedig az éppen aktuális, kiemelkedő jelentőséggel bíró témakörök nagy tudású, ismert és elismert szakértők általi tolmácsolásával.

Az új Ptk. hozta változások, a kódex által nyitva hagyott kérdések, a hatályba lépés óta eszközölni kívánt módosítások időről időre újabb és újabb ihletet nyújtanak TDK-nk számára.

Tekintettel arra, hogy a közjog és a magánjog viszonylatában meglehetősen sok a kapcsolódási pont, az egyetem szakmai profiljához igazodva a Polgári Jogi TDK kutatási tevékenysége a két jogág határán lévő jogterületek bemutatására is kiemelt figyelmet fordít.

TDK-nk továbbá ösztönzi a tagok OTDK-n való részvételét a szakmai háttér biztosításával, és segítséget nyújt abban, hogy mind tartalmi, mind formai szempontból minél színvonalasabb pályamunkák születhessenek.

 A TDK előadásait és a műhelymunkát az intézménylátogatási programok színesítik.

Szeretettel várjuk a kedves hallgatókat tagjaink közé!

TDK vezető oktató: Dr. Méhes Tamás
TDK-titkár: Domokos Klaudia

Elérhetőségek:
E-mail: nke.polgarijogitdk@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nke.polgarijogitdk