Tutorálás - hallgatói eredmények

IV. Polgári Jogi Activity - 2018. december 4.

 

1. helyezett: Benedek Fanni - Szabadi Nóra - Tóth Bence

2. helyezett: Nyakas Györgyi - Komáromy Dominik

3. helyezett: Bruder Dóra - Fehérvári Dávid - Kovács Péter

___________________________________________________________

I. Jogesetmegoldó Verseny - 2018. május 16.

 

1. helyezett: Kiss Rebeka

2. helyezett: Pataki Zoltán

3. helyezett: Benedek Fanni

 

III. Polgári Jogi Activity - 2018. május 16.

 

1. helyezett: Hóra Krisztina - Tóth Lilla Júlia

2. helyezett: Benedek Fanni - Tóth Bence

3. helyezett: Gebri Tímea - Zsarnay Zsófi

___________________________________________________________

Tudományos Diákköri Konferencia 2018. évi tavaszi fordulója

 

Gebri Tímea: A közgyűjteményi letét (témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla)

Ling Fruzsina: A digitális világ fogyasztói ügyleti döntésre gyakorolt hatásai, különös tekintettel az F-commerce kapcsán felmerülő fogyasztóvédelmi porblémákra (témavezető: Dr. Auer Ádám) - II. helyezett

Simon Annamária: Közszolgáltatási szerződések, különös tekintettel a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban kötött szerződésekre (témavezető: Dr. Auer Ádám) - továbbjutás

 

___________________________________________________________

NKE-s sikerek az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen

2018. április 13-án Győrben, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny, amelyen hét jogi kar hallgatói mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának másodéves, közigazgatás-szervező BA szakos hallgatói is megmérettették magukat. Kiss Rebeka és Kolostyák Kamilla az egyéni jogesetmegoldó versenyen, Kovács Renáta, Maklári Gabriella és Petró Laura pedig a Civilisták csapat tagjaiként az Activity versenyen indultak.

A rendezvény Dr. Kecskés Gábor tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és Prof. Dr. Lenkovics Barnabás köszöntő gondolataival, valamint Dr. Szalai Péter által a technikai jellegű információk ismertetésével vette kezdetét. A délelőtti és kora délutáni órákban a jogesetmegoldó versenyre került sor, amelyen Kiss Rebeka felperesi, Kolostyák Kamilla pedig alperesi pozícióban szerepelt, Karunk két hallgatója egymással került párba a sorsolás alapján. A hallgatók által előterjesztett kérelmeket és ellenkérelmeket három tagból álló szakmai zsűri értékelte az anyagi jogi és az eljárási jogi szempontok együttes súlyozásával. A zsűri tagjai Havasiné Dr. Orbán Mária, a Győri Ítélőtábla tanácselnöke; Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője és Dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke voltak. A versenyfeladat alapján a felek között egy ingatlan adásvételi szerződés jött létre, amelyet további tényállási elemek – így pl. a vevő által fizetett foglaló, valamint a pénzintézet által a lakáscélú bankkölcsön kedvező elbírálásához szükséges hatósági engedély – színesítettek. A hallgatói párosok 48 perc felkészülési idővel gazdálkodhattak, Kiss Rebeka és Kolostyák Kamilla hetedikként került sorra a versenyben. Mind a két hallgató következetesen és körültekintően építette fel előadását, megjelölték a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó szakaszait, hivatkoztak annak a polgári jog egészét átható alapelveire, érvelésüket logikusan és határozottan ismertették, valamennyi lényeges kérdésben reflektáltak a másik fél előadására, továbbá határozott – a perköltség viselésére és az ügyvédi munkadíjra is kiterjedő - kérelmekkel fordultak az ügyben eljáró bírósághoz. A zsűri a felperesi és az alperesi pozíciót külön-külön díjazta. Kiss Rebeka felperesként második helyezést ért el, Dr. Wellmann György összegző gondolataiban kiemelte, hogy Rebeka a szerződés tévedés és megtévesztés miatti érvénytelenségére történő hivatkozásával egyedi megoldást választott, amelyet jól és logikusan felépített érvrendszerrel támasztott alá.

A verseny második felében az Activity-é volt a főszerep, amelyen a klasszikus játék szabályaitól eltérően a feladványok ismertetése csak rajzolással vagy mutogatással történhetett, szóbeli körülírásra nem volt lehetőség. Az NKE ÁKK hallgatóiból álló Civilisták csapat azonban így is kiválóan vette az akadályokat, az összesen három körből álló verseny során pontokat gyűjtöttek többek között a ’hagyatéki tartozás’, a ’haszonkölcsönszerződés’, valamint a ’balesetbiztosítás’ fogalmak rajzolás, valamint mutogatás alapján történő helyes felismerésével. Ennek, valamint más csapatok feladványai helyes megoldásának – az ún. rablásnak - köszönhetően a Kovács Renáta, Maklári Gabriella és Petró Laura alkotta Civilisták csapat a harmadik helyet szerezte meg az Országos Polgári Jogi Activity versenyen.

A hallgatók országos versenyre történő felkészítése 2017 őszén vette kezdetét jogesetmegoldó szemináriumok keretében, az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity verseny kiírásának ismertté válását követően a jogesetmegoldó versenyen induló hallgatók folytatták a megkezdett munkát, folyamatosan csiszolva érvelési technikájukat és bővítve anyagi jogi és eljárásjogi ismereteiket. Az Activity versenyen induló hallgatók speciális, a versenyre felkészítő szemináriumokon vettek részt, amelyen számos, a polgári joghoz kapcsolódó fogalom körülírását, rajzolását és mutogatását gyakorolták, egyezményes jel- és szimbólumrendszer kidolgozásával.

A hallgatók versenyre történő felkészítésében részt vettek: Dr. Auer Ádám, dr. Lehoczki Zóra Zsófia, dr. Nagy Barna Krisztina, dr. Dúl János, Dr. Barzó Tímea és Prof. Dr. Papp Tekla, a Civilisztikai Intézet munkatársai és doktorandusz hallgatója.

Minden versenyzőnek gratulálunk az Általuk nyújtott kiemelkedő teljesítményért és a lelkiismeretes felkészülésért!

A Civilisztikai Intézet 2018. 05. 16-án kari szintű polgári jogi jogesetmegoldó és Activity versenyt rendez, amelyre szeretettel vár minden, a magánjogi témájú jogesetek megoldása, valamint a polgári jogi Activity iránt érdeklődő hallgatót! Bővebb információk hamarosan elérhetőek a Civilisztikai Intézet honlapján, a ’Tudományos diákkör’ menüpont alatt.

 

Szöveg: Lehoczki Zóra Zsófia

Fotó: Nagy Barna Krisztina