Elektronikus Közszolgálati Intézet

Az Elektronikus Közszolgálati Intézet kutatási és oktatási területe a digitális kormányzás, az adatvédelem és információszabadság, a kiberbiztonság, és a közigazgatási információrendszerek – illetve tágabb értelemben az infokommunikációs technológiák közszolgálatra gyakorolt hatásainak elemzése. Az intézet munkatársai különböző végzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek a jog-, gazdálkodás-, társadalom-, vezetés - illetve műszaki tudományok – elsősorban az informatika - területéről.  Többek között ez is tükrözi azt a multidiszciplináris szemléletet, amely az e-kormányzás, e-demokrácia vagy e-közigazgatás megközelítését jellemzi, és hogy ezáltal miként fejlesztjük az államtudománynak illetve a közigazgatás-tudománynak ezeket az új határvidékeit. Tantárgyaink és kutatásaink is a jog, az információ menedzsment, a szervezet-innováció, a szolgáltatás menedzsment illetve a közpolitika sajátos metszetében helyezkednek el; publikációink, jegyzeteink, konferenciáink illetve előadásaink is az ily módon kialakuló új – a gyakorlat és elmélet számára is hasznos - eredményeket prezentálják.

Az Elektronikus Közszolgálati Intézet munkatársai rendszeres résztvevői, szervezői és alakítói a nemzetközi tudományos fórumoknak kutatási és oktatási területeinken. Ezek közül kiemelkedik vezető szerepünk a Decision Sciences Institute (DSI) amerikai és európai (EDSI) szervezetében illetve a NISPAcee E-government Munkacsoportjában, emellett rendszeres résztvevői vagyunk az EGPA Public ICT munkacsoportjának is.  Alapítói és hazai főszervezői vagyunk a régió egyik legnagyobb digitális kormányzással foglalkozó konferenciájának, az évente megrendezésre kerülő Central and Eastern European e-Democracy and e-Government napoknak (cee eGov-eDem Days), az Osztrák Számítástechnikai Társasággal, az Andrássy Egyetemmel az Osztrák Kancelláriával illetve a Ludwigsburgi Egyetemmel. 

Hazai vonatkozásban intézetünk számos rendkívül értékes szakmai kapcsolatot ápol a nemzeti közigazgatást irányító, fejlesztő és kutató szervezetekkel. Kiemelkednek ezek közül a Belügyminisztérium E-közigazgatási helyettes-államtitkársága, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, illetve a Kiberbiztonsági Intézet (Gov-CERT). A kutató-fejlesztő szervezetek vonatkozásában rendszeres együttműködést folytatunk a Magyary Zoltán E-közigazgatási Egyesülettel, a Közép-európai Határmenti Együttműködés Szervezetével (CESCI), és számos egyetem kutatócsoportjával illetve tanszékével. 

Intézetünk gondozza és fejleszti a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia szerves részeként alapított Elektronikus Információbiztonsági Vezető akkreditált szakirányú továbbképzést, amelyik igen magas nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőségben egyedülálló ismeretekkel látja el a központi és helyi kormányzati szervek informatikai és információs biztonságért felelős vezetőit.

A tudományos tehetséggondozás területén az E-Közszolgálati TDK mellett rendszeresen 8-10 Ph.D. hallgató kutatásait irányítjuk, ezen a területen évente veszünk részt nemzetközi doktori konzorciumok ülésein - NITIM (Networks Innovation Technology in Management) vagy NISPAcee Doctoral Forums - ezáltal is lehetőséget biztosítva fiatal kutatóink idejekorán való bekapcsolásába a nemzetközi vérkeringésbe.