Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Elektronikus Közszolgálati Intézet tudományos teljesítménye az MTMT presztízs mutató alapján

(2017. március 11.)

1. A folyóirat publikációk száma (db)[1]

Folyóiratcikkek száma (2012-2017)              

Folyóiratcikkek száma (1999-2017)

109

248

 

2. Az MTA által rangsorolt folyóirat publikációk száma 2012 és 2017 között(db)

A

B

C

D

                     Nem rangsorolt

Összesen

27

24

10

4

                      44

109

 

3. Az MTA által rangsorolt folyóirat publikációk száma 1999 és 2017 között(db)

A

B

C

D

                          Nem rangsorolt

Összesen

46

58

29

7

                          108

248

 

4. A Scopus/Scimago[2] által rangsorolt folyóirat publikációk száma 2012 és 2017 között(db)

Q1

Q2

Q3

Q4

                      Nem rangsorolt

Összesen

4

4

2

4

                      95

109

 

5. A Scopus/Scimago által rangsorolt folyóirat publikációk száma 1999 és 2017 között(db)

Q1

Q2

Q3

Q4

                         Nem rangsorolt

Összesen

15

8

4

8

                         108

248


6. A Scopus/Scimago által rangsorolt D1-es (felső decilis) publikációk száma szerzőnként 1999 és 2017 között(db)

1.       Vastag Gyula, Elektronikus Közszolgálati Intézet, 11 db

2.       Nemeslaki András, Elektronikus Közszolgálati Intézet, 1 db

3.       Sasvári Péter, Elektronikus Közszolgálati Intézet, 1 db

Vastag Gyula

1.     Geraldo Ferrer, Gyula Vastag, Gyu M Lee:  Supply Chain Decisions in Governmental Organizations, DECISION SCIENCES 47:(6) pp. 995-997. (2016), Link: DOI

2.     Gábor Benedek, Ágnes Lublóy, Gyula Vastag: The importance of social embeddedness: Churn models at mobile providers, DECISION SCIENCES 45:(1) pp. 175-201. (2014), Link: Teljes dokumentum

3.     Taco van der Vaart, Gyula Vastag, Jacob Wijngaard: Facets of operational performance in an emergency room (ER), INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 133:(1) pp. 201-211. (2011), Link: Teljes dokumentum

4.       Schmenner RW, Vastag G: Revisiting the theory of production competence: Extensions and cross-validations, JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 24:(6) pp. 893-909. (2006), Link: DOI

5.       Vastag G, Whybark DC: Inventory management: Is there a knock-on effect? INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 93-94:(SPEC.ISS.) pp. 129-138. (2005), Link: DOI

6.       Anderson RD, Vastag G: Causal modeling alternatives in operations research: Overview and application, EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 156:(1) pp. 92-109. (2004), Link: Teljes dokumentum

7.       Vastag G: Revisiting ISO 14000 diffusion: A new "look" at the drivers of certification, PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 13:(3) pp. 260-267. (2004), Link: Teljes dokumentum

8.       Vastag G, Whybark DC: Is anybody listening? An investigation into popular advice and actual practices, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 81-82:(11 January) pp. 115-128. (2003), Link: Teljes dokumentum

9.       Vastag G, Melnyk SA: Certifying environmental management systems by the ISO 14001 standards, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 40:(18) pp. 4743-4763. (2002), Link: Teljes dokumentum

10.   Vastag G, Montabon F: Linkages among manufacturing concepts, inventories, delivery service and competitiveness, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 71:(1-3) pp. 195-204. (2001), Link: Teljes dokumentum

11.   Vastag G: The theory of performance frontiers, JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 18:(3) pp. 353-360. (2000), Link: Teljes dokumentum

Nemeslaki András és Sasvári Péter

1.       András Nemeslaki, Márta Aranyossy, Péter Sasvári:  Could on-line voting boost desire to vote? – Technology acceptance perceptions of young Hungarian citizens, GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY 33:(4) pp. 705-714. (2016), Link: DOI

[1] Abban az esetben, ha a társszerzők között többen az Államtudományi és Közigazgatási Karon dolgoznak, akkor az többszörözve szerepel a táblázatban.

[2] ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities (Link: http://www.shanghairanking.com/index.html) rangsor alapja 20%-ban a Web of Science. A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. A WoS és Scopus/Scimago folyóiratai Q1 és Q2 szinten 90%-ban megegyeznek.

Prof. Dr. Nemeslaki András

Egyetemi tanár

Publikációs listája:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10004027

Doktori képzés honlap elérhetősége: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=3055

Google Tudós elérhetősége: https://scholar.google.hu/citations?user=WDBld3EAAAAJ&hl=hu

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4917-6782

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-6568-2016

Academia.edu: https://uni-nke.academia.edu/AndrasNemeslaki

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andras_Nemeslaki2

Dr. Sasvári Péter

Egyetemi docens

tudományos kutatásainak fő területei:

1. Első vagy második szerzős kutatóként (A kutatást irányítja, részt vesz vagy részt vett a kutatási modell kialakításában.)

a)      Információs rendszerek használata és elterjedésének vizsgálata

b)      Tudományos láthatóság empirikus vizsgálata a társadalomtudomány területén

c)       A felhőalapú technológia használata a köz- és az üzleti szektorban

2. Második vagy harmadik szerzők kutatóként (A kutatásban aktívan részt vesz és/vagy részt vett: empirikus kutatás esetén mintát gyűjtött, szakirodalmat feldolgozott.)

a)      Elektronikus szavazási hajlandóság empirikus vizsgálata

b)      Az információbiztonság-tudatosság empirikus vizsgálata az üzleti- és az közszférában

c)       E-learning rendszerek használatának vizsgálata

3. Harmadik és negyedik szerzős kutatóként (Elsődlegesen módszertani feldolgozásban vett részt):

a)      A diabeteses serdülők életminőségét befolyásoló tényezők empirikus vizsgálata

b)      Az egyetemi hallgatók életmódjának vizsgálata és elemzése

Elérhetőségek:

Doktori képzés honlap elérhetősége: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=10133

Google Tudós elérhetősége: https://scholar.google.hu/citations?user=j97mTIIAAAAJ&hl=hu&oi=ao

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4031-4843

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/B-5149-2013

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189681800

Academia.edu: https://uni-nke.academia.edu/PeterSasvari

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Peter_Sasvari

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10003023

Dr. Krasznay Csaba

Adjunktus

Kutatásaim elsősorban a kiberbiztonsági területre fókuszálnak, ezen belül kiemelten foglalkozom a stratégiai és oktatási kérdésekkel. Elsődleges prioritásom a kiberbiztonság országon belüli és országok közötti kezelésének tanulmányozása, az intézményrendszer és a szabályozók kiépítése valamint a támadói és védelmi perspektívák tanulmányozása. Az oktatási lábon belül a gyermekek online védelmétől kezdve, a biztonságtudatosság terjesztésén át az információbiztonsági szakemberek képzéséig a teljes vertikummal foglalkozom. Fontosabb kutatási projektek:

-          Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kiemelt Kiberbiztonsági Kutatóműhely, KÖFOP

-          Balabit-Europe Kft., Cloud Orchestration at the Level of Application (COLA), EU H-2020, ICT-06-2016

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10034230

Doktori képzés honlap elérhetősége: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10375

Google Tudós elérhetősége: https://scholar.google.hu/citations?user=qe7SMGsAAAAJ&hl=hu

Academia.edu: https://uni-nke.academia.edu/CsabaKrasznay

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Csaba_Krasznay

Dr. Merkovity Norbert

Adjuktus

Kutató a „Felnőttképzés mint az aktív részvételi állampolgrság eszköze” (Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship – EDUMAP) projektben, amelynek keretében az európai felnőttképzési rendszer fejlesztésének lehetőségeit kutatja. A 2016–2019 között folyó programban javaslatok és egy döntéstámogató rendszer (IDSS) kerülnek kidolgozásra a 16–30 év közöttiek különösen sérülékeny csoportokba tartozók, így a romák, a fogyatékkal élők, a migránsok és a mélyszegénységben élő fiatal felnőttek  képzéshez, tanuláshoz való hozzájutása érdekében. A projektet a Horizont 2020, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja támogatja (693388).

Kutató az ISCH COST Action IS1308 projektben. A kutatás címe: Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics. A kutatás időtartama: 2014–2018.

Doktori képzés honlap elérhetősége: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=11233

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10018184

Dr. Orbán Anna

Mesteroktató

Kutatási területe: Közigazgatás-tudomány, Informatikatudomány. E-közigazgatás/E-közszolgálat, információrendszerek, információs társadalom, hatékonyságmérés

Oktatott tantárgyai:

Közigazgatási informatika és információrendszerek I- II., Információgazdaság: versenyképesség, innováció és államiszerepvállalás, Vezetői döntéstámogató és riportkészítő rendszerek a közigazgatásban, A prezentációkészítés gyakorlata, Dokumentumkezelés és tájékoztató rendszerek a közigazgatásban stb.

Publikációs listája:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10033089

Google Tudós elérhetősége: https://scholar.google.hu/citations?user=Dl_Jwo0AAAAJ&hl=hu

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7271-1421

Academia.edu: https://uni-nke.academia.edu/AnnaOrb%C3%A1n

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Orban2

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=12938 

Bányász Péter

Tanársegéd

2015-ben szerzetem abszolutóriumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában, kutatásom témája a közösségi média és a védelmi szféra kapcsolata. A doktori téma szerteágazósága, sokfélesége több kutatási témában való elmélyülést követel meg. Ennek következtében nem csupán az információs műveletekhez kapcsolódó területekkel kell behatóan foglalkoznom ( lélektani műveletek, civil-katonai kapcsolatok, információ biztonság), hanem az egyes hírszerzésben használt információgyűjtő eljárásokkal, kiemelve ezek közül a nyílt forrású információgyűjtést (OSINT). A téma komplex feldolgozása érdekében több határterülettel is foglalkoznom, pl. social engineeringgel,  szervezett bűnözéssel, illetve terrorizmussal.

A doktori kutatásaim, illetve különböző kutatóműhelyekben (TÁMOP Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások, Hadtudományi kutatóműhely,  KÖFOP Kiberbiztonsági kiemelt kutatóműhely) való részvételem alatt kezdtem foglalkozni kritikus infrastruktúra védelemmel, az ellátási lánc biztonságával, elsősorban ezek kiberfenyegetettségeivel.

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10033398

Academia.edu:https://uni-nke.academia.edu/P%C3%A9terB%C3%A1ny%C3%A1sz

Orbók Ákos

Tanársegéd

2016-ban abszolutóriumot szerzett  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában, kutatási területe az okosvárosok kiberbiztonsága.

- Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások, Hadtudományi kutatóműhely TÁMOP 

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kiemelt Kiberbiztonsági Kutatóműhelyben, KÖFOP

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10033975

Doktori.hu: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=12822