Tudományos Diákkör

E-közszolgálati Tudományos Diákkör

2013. márciusában alakítottuk meg az E-közszolgálati TDK-t, azzal a céllal, hogy ismeretbővítési, kutatási lehetőséget nyújtsunk azon hallgatók számára, akik érdeklődnek a korszerű infokommunikációs technológiák, információs rendszerek, a közigazgatási informatika, adatvédelem, információbiztonság, vezetői információs rendszerek, valamint egyéb, az e-közigazgatáshoz / e-közszolgálathoz kapcsolódó témák iránt.

A TDK működésének keretében lehetőséget kívánunk biztosítani az E-közszolgálati Intézet kutatóműhelyeinek munkájába, illetve pályázatainak megvalósításába. Tervezünk előadásokat, tanulmányi kirándulásokat és kerekasztal-beszélgetéseket is. A tagok eredményeiket különböző fórumokon közzé tehetik, előadhatják, nyomtatott, vagy elektronikus formában publikálhatják, illetve dolgozataikkal benevezhetnek a szemeszterenként rendezett kari tudományos diákköri konferenciákra. Egyik nagy prioritásunk, hogy Tagjaink számára megadjunk minden segítséget (főként kutatási és előadási lehetőséget) a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára való eredményes felkészülésben. Ezen felül külföldi partnerintézményeinkkel fennálló együttműködés keretében a tagoknak lehetőségük nyílik az idegen nyelvi környezetben történő megmérettetésre is.

A XXXIII. OTDK-ra 4 pályaművel neveztek a TDK hallgatói:

  • Állam- és Jogtudományi Szekció: Tóth Tamás
  • Társadalomtudományi Szekció: Kohut Mariann és Szilágyi Kristóf
  • Had- és Rendészettudományi Szekció: Deák Veronika

I. helyezés:

Deák Veronika (Közigazgatási MA, II. éves) hallgató, az E-közszolgálati TDK tagja
Dolgozata címe: Biztonságtudatosság felsőoktatási hallgatók körében.
Témavezető: Prof. Dr. Nemeslaki András, intézetvezető, egyetemi tanár, Bányász Péter tanársegéd

III. helyezés:

Kohut Mariann (Közigazgatás-szervező BA, III. éves) hallgató, az E-közszolgálati TDK tagja
Dolgozata címe: Távmunka 2.0 - Az okos kormányzás a technológián túl
Témavezető: Prof. Dr. Nemeslaki András, intézetvezető, egyetemi tanár