Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Hazafi Zoltán, intézetvezető egyetemi docens,  Phd.

 

A kutatási tevékenységének tárgya, iránya: A közszolgálati jog és a közszolgálati emberi erőforrás menedzsment elméleti és gyakorlati kérdései

 

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

 

1. The Personnel Efficiency and Competitive Advantage of Civil Service in the Labor Market In: Saba Senses-Ozyurt , Sándor Klein , Zsolt Nemeskéri (szerk.) Educating for Democratic Governance and Global Citizenship . 523 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2016.07.10 -2016.07.15. San Diego: World Council for Curriculum and Instruction, 2016. pp. 455-463.
(ISBN:978-0-692-69768-9)

2. Néhány gondolat a közigazgatás munkaerő-piaci versenyképességéről

Hadtudomány: A magyar hadtudományi Társaságfolyóirata25:(különszám) pp. 12-20. (2015) HRMegoldások a XXI. században - nemzetközi kitekintéssel - fókuszban a közszféra és a magánszféra. Budapest, Magyarország: 2014.12.02 (ISBN 978-615-5491-81-8)

3. Új közszolgálati életpálya: a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói

In: Hazafi Zoltán (szerk.)Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás . 185 p.
Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2014. pp. 9-88.
(ISBN:978-615-5269-35-6; 978-615-5269-33-2

 

 • Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:

 

1. ÁROP 2.2.17 "Közszolgálati életpályák" kutatás 2013/14

2. PHARE HU/IB/2002/SO/02 jelzetű twinning projekt

projekttag, CAF modell 2003.

3.. A Magyar közigazgatás teljesítőképessége az EU-csatlakozás tükrében kutatási program, MKI 2003-2004

 

 • Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás

Szerkesztőbizottsági tag

2012-

Új Magyar Közigazgatás

Főszerkesztő

2008-2011

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dömötör Ildikó egyetemi tanársegéd

PhD abszolutórium megszerzésének ideje: 2016. 06. 30.

A kutatási tevékenységének tárgya, iránya: A közszolgálati emberi erőforrás menedzsment elméleti és gyakorlati kérdései. Kistérségi innováció: a helyi lakosság bevonása a település stratégia építésébe.

A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

1. Dömötör Ildikó: Small Community as a Value: inclusion of children in the strategy formation and community building of small settlements In: Saba Senses-Ozyurt, Sándor Klein, Zsolt Nemeskéri (szerk.) Educating for Democratic Governance and Global Citizenship.  San Diego:World Council for Curriculum and Instruction, 2016.pp. 448-454.(ISBN:978-0-692-69768-9)

2. Dömötör Ildikó: Az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő kommunikáció, információáramlás és konfliktuskezelés, Dömötör Ildikó (IX. bevezetés, 1.) In: Szabó Szilvia, Szakács Gábor (szerk.), Közszolgálati HR-menedzsment. Egyetemi tankönyv, 340 p. Budapest: NKE Szolgáltató Kft.,2015.pp. 225-253.(ISBN:978-615-5527-32-6)

3. Dömötör Ildikó: Akiért a harang szól – stratégiaalkotó gyerekek

In: Számadó Róza, Gáspár Mátyás, Göndör András, Belényesi Emese, Brecsok Anna, Jenei Ágnes, Dömötör Ildikó, Csóka Gabriella (szerk.)

Fejlesztő közösségek: A helyi közösségi akadémiák hálózata. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, 2015. pp. 56-59.

Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:

1. ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001

„Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak”

2. ÁROP -2.2.13. Közigazgatási Vezetői Akadémia Tananyagfejlesztés

3. ÁROP- 2.2.20 Kormányablakok munkatársainak képzése, tananyagfejlesztés

Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ)

2014-

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. György István, mesteroktató

A kutatási tevékenységének tárgya, iránya: A közszolgálati jogi pragmatika a nyílt és zárt rendszerekben, a közszolgálati jog szabályozására irányuló elméleti és gyakorlati kérdések.

 

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

     1) Alkotmányos közszolgálat.  In: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére. szerk.: Cserny     Ákos, NKT Zrt., 2013.

 

2) Az autonóm szervek személyi állományának közszolgálati jogviszonyairól A tanulmány összefoglalása és megállapításai megjelentek: Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás című könyvben, kiadta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2014)

3) György – Hazafi – Horváth – Juhász – Kis - Linder: Közszolgálati életpályák, szerk.:György- Hazafi, Nemzeti Közszolgálati És Tankönyvkiadó, Budapest, 2014.

 

 • Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:

 

1) Wekerle Projekt, 2013

2) ÁROP 2.2.17 / Új közszolgálati életpálya / Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya kutatás 2013/14

3) A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” c. projekt, Közszolgálati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) Belügyminisztérium, 2016.

 

 • Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

Oktatási Hivatal szakértő

Jogi Szakvizsga Bizottság elnök/tag

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Prof. Dr. Kiss György, egyetemi tanár, dékán, az MTA levelező tagja

 

 • A kutatási tevékenységének tárgya, iránya:

Alapjogok kollíziója a munkajogban; összehasonlító munkajog, európai munkajog, összehasonlító közszolgálat

 

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

1) Youth employment in Hungary. Measures to promote youth employment in Hungary In: Roberto Fernández Fernández, Henar Álvarez Cuesta (szerk.) Empleo juvenil: Un reto para Europa (Youth employment: A challenge for Europe). 300 p.
Cizur Menor: Sociedad Aranzadi, 2016. pp. 53-69.
(ISBN:9788490994528)

2) A napjaink munkajogának textúráját alkotó elemek: A munkajog (új?) identitásmeghatározása In: Finszter Géza, Kőhalmi László, Végh Zsuzsanna (szerk.) Egy jobb világot hátrahagyni...: Tanulmányok Korinek László professzor tiszteletére. 654 p. Pécs: Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Büntetőjogi Tanszék, 2016. pp. 402-413.
(ISBN:9789634290353)


3) A szakszervezetek jogdogmatikai helyzete és jogpolitikai jelentősége a magyar munkajogi szabályozás alapján 1992-től napjainkig = The legal dogmatic status and law policy opportunities of trade unions based on Hungarian employment regulations from 1992 till today In: Kiss György (szerk.) Trade Unions and Collective Agreements in the new Labour Code = Szakszervezetek és kollektív szerződések az új Munka Törvénykönyvében. 143 p.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. pp. 11-45.
(ISBN:978 963 05 9615 2)

 • Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:

1) MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport, 2012. A globalizált gazdaság hatása a munkajog intézményrendszerére - az Európai Unió és Magyarország munkajogának jövője nagy régiók viszonylatában"; a kutatási projekt vezetője.

2) European Labour Law Network 2005-től: Restatement of Labour Law

 

 • Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, a Szerkesztőbizottság elnöke

Acta Humana, Emberi Jogi Közlemények, a Szerkesztőbizottság tagja

Pécsi Munkajogi Közlemények, a Szerkesztőbizottság elnöke

2098 - A Nemzetközi és Összehasonlító Munkajogi Intézet igazgatója

2011 – A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának tagja

2014 – A Magyar Munkajogi Társaság elnöke

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Kriskó Edina, adjunktus, Phd.

 

A kutatási tevékenységének tárgya, iránya: A szervezeti és különösen a rendészeti kommunikáció, illetve rendészettörténet,  az új média eszközök alkalmazása, a krízishelyzetek kommunikációs kihívásai, HR és PR kapcsolatai.

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

 

1) Virtual Policing from a Hungarian Perspective, In: Michal Mokrys, Stefan Badura (szerk.) Proceedings of The 4th International Global Virtual Conference (GV-2016): The 4th International Global Virtual Conference. 318 p., Zilina: Edis Publishing Institution of the University Of Zilina, 2016. pp. 124-128., ISBN:978-80-554-1197-2

2) FODOR László (†)-KRISKÓ Edina (2014): A hatékony kommunikáció alapjai, Noran Libro Kiadó, Budapest, 566 p., ISBN:978-615-5274-67-1

3) A rendőrség társadalmi rendeltetése és a rendőrségi kommunikáció (PhD disszertáció) PTE NDI, Budapest-Pécs, 323 p. Benyújtás éve: 2012. Védés éve: 2013., Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2013.

Megjelenés alatt:

Krízis rituális perspektívából – Párizs 2015. november 13., Budapesti Gazdasági Egyetem, Alkalmazott Tudományok III. Fóruma, 2016. MÁRCIUS 10-11. Budapest.

Kríziskommunikáció 2.0, In: (szerk.) Borgulya Ágnes-Konczosné Szombathelyi Márta: Kommunikációmenedzsment a szervezetek működésében, KRE BTK, L’Harmattan Kiadó, 2016. Budapest.

 

 • Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:

 

ÁROP- 1.1.21, ÁROP-2.2.13, ÁROP-2.2.20, ÁROP-2.2.21, ÁROP-2.2.22. (NKE); Wekerle Projekt (2013), Social Media Networker Project (ECQA-GDF, 2012), TÁMOP-4.2.1/B-09/01/KMR-2010-0005 (BCE 2011)

 

 • Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

 

2015-     tag, Magyar Kommunikációtudományi Társaság

2013-     alapító tag, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely

2011-     alapító tag, felügyelő bizottsági tag (2011-2013), elnökségi tag (2013-), Magyar ILIAS Közösség Egyesület

2010-     tag, Magyar Kriminológiai Társaság

2008-     tag, Magyar Rendészettudományi Társaság

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil. Kun Attila PhD, egyetemi docens

 

 • A kutatási tevékenységének tárgya, iránya:

 

Munkajog (különösen: transznacionális munkajog; kártérítési felelősség a munkajogban; munkaügyi kapcsolatok / kollektív munkajog; generálklauzulák a munkajogban stb.)

CSR (Vállalatok Szociális Felelőssége)

Soft law (különös tekintettel a puha jog munkajogi relevanciájára)

Közszolgálati munkajog

A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

 • The Semaphore Versus the Truncheon. New “Energies” in Labour Regulation? In: “Labour And Social Rights. An Evolving Scenario”, The Proceedings of the Twelfth International Conference in Commemoration of Prof Marco Biagi, T. Addabbo, W. Bromwich, T.M. Fabbri, I. Senatori, (eds.) , Marco Biagi Book Series, n. 6, Giappichelli, Torino, 2015, ISBN/EAN 978-88-348-5914-8, pp. 85-113.

 

 • A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei, L’Harmattan Kiadó-KRE, 2014. szept., Bp. (monográfia).

 

 • Kun Attila-Petrovics Zoltán: A közszolgálati jog önálló jogági fejlődésének kérdéseiről; In: Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás, Budapest, KIM, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2014. pp. 89-133


 

Főbb tudományos kutatások, projektek:

 

 • MTA-PTE Munkajogi Kutatócsoport, 2012-17
 • ·Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) kutatási programja: „ILO Research on Performance of Prevention and Resolution Mechanisms for Individual Labour Disputes”, 2015 (ennek keretében Dr. Kun Attila felkért kutatóként vesz rész, például Montenegróban, 2015. április 23 és 25 között tartott regionális kutatási workshopon több előadással és panelistaként vett részt)
 • VT/2015/0267 – REFIT study to support evaluation of Directive 91/533/EC, as elaborated by Ramboll Management Consulting A/S, EU, Position: National expert for Hungary (2015)
 • Dialogue for Advancing Social Europe – DIADSE (coordinator: University of Amsterdam); Reference Number: DIADSE VS/2014/0530 , Project financed by EU, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Social Dialogue, Industrial Relations Agreement number. VS/2014l0530) Duration: December 2014 - December 2016. Project Management: Universiteit van Amsterdam (Hugo Sinzheimer Institute-Hsl)
 • A magyar jogrendszer állapota – 2015-, MTA TK JTI kutatási projekt (Jakab András, Gajduschek György). Témafelelős: Munkajog (Dr. Kun Attila), http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota
 • CEELEX-ILO, Labour Law and Industrial Relations in Central and Eastern European countries, , ILO, 2015- (nemzeti jelentéstevő, hálózati tag)
 • EUBS: Feasibility and Added Value of a European Unemployment Benefit Scheme, financed by the European Commission with reference number VC/2015/0006, Eftheia BVBA, 2015-2016 (18 hónap),  National Expert for Hungary
 • Scientific committee: International meeting. Youth Employment. A challenge for Europe. Universidad de León, Spain, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO, 28 y 29 de octubre de 2015.
 • Döntőbíráskodást előkészítő szakmai munkatárs, Munkaügyi Tanácsadói és Vitarendezési Szolgálat, JOGpontok projekt, Munkástanácsok Országos Szövetsége, GINOP -5.3.3-15-2015-0005, 2016-
 • ·Internetes Jogtudományi Enciklopédia, MTA TK JTI kutatási projekt, 2015- , Munkajog c. rovat társszerkesztője (Kiss György és Kun Attila) http://jog.tk.mta.hu/internetes-jogtudomanyi-enciklopedia
 • FLEXICURITY for Europe 2020, Egész életen át tartó tanulás- Erasmus Intenzív Program, 2013-2014, 13/0030-E/4700 Tempus Közalapítvány-EU, Projektvezető: Kun Attila (8 egyetem konzorciuma közel 40 000 EUR összegű támogatást nyert el a program megszervezésére)
 • 2013. augusztus – 2014. február: Részvétel az Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya című kutatásban, betöltött szerep: a kutatás résztvevője, társzerző. A kutatás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) feladatai körében valósul meg (ÁROP-2.2.17 projekt).
 • Enforcement of Fundamental Workers’ Rights (Milieu Project No. 1420.11), European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs, IP/A/EMPL/ST/2011-04, PE 475.115, 2011-12, National Expert for Hungary
 • ·CSR International: The World Guide to CSR (Greenleaf Publishing 2010, Edited by Wayne Visser and Nick Tolhurst); The World Guide to Sustainable Enterprise (Greenleaf Publishing 2015, Edited by Wayne Visser), Nemzeti szakértő.
 • A Nemzetközi Munka- és Szociális Jogi Társaság (International Society for Labour and Social Security Law) konferenciáira ország-jelentések írása különböző témákban (pl. 2008, Freiburg; 2009, Sydney), illetve a Young Scholars Section tagja, magyar nemzeti kapcsolattartója.
 • Társadalmi felelősségvállalás modell – innovatív megközelítés a közszféra működésének eredményesebbé tétele érdekében (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes), Az EU támogatásával megvalósulótransznacionális projekt, Tempus Közalapítvány, 2009-2012
 • Munkahelyi CSR-Analízis, Kurt Lewin Alapítvány (az Európai Unió támogatásával), 2008 (Héra Gábor - Kun Attila)

 

Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

 

 • MTA-PTE Munkajogi Kutatócsoport, 2012-17
 • Labour Law Research Network, LLRN, Advisory Committee, tag
 • Labour Law and Social Security Studies Center of the University of Talca, Chile, Santiago, Advisory Council tag.
 • Hugo Sinzheimer Moot Court Competition, Organising Committee tagja.
 • Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Tudományos Bizottságának Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága, tag.
 • Academic network on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.
 • Magyar Jog-és Államtudományi Társaság (MJÁT), tag
 • Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület, tag
 • Magyar Munkajogi Társaság (2004-), Tag
 • Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság (2007-), Tag, Elnökségi tag (2015-)
 • Network on European Labour and Social Law of Young Researchers, tag, szervező

 

Szerkesztőbizottsági tagságok:

 • Acta Juridica Hungarica, MTA Akadémiai Kiadó, szerkesztőségi tag
 • Adapt E-Journal of International and Comparative Labour Studies (EJICLS) & Adapt International Bulletin − editorial board tagja, Adapt University Press, Italy.
 • Munkaügyi Szemle, Tanácsadó Testület, tag
 • Magyar Munkajog, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszéke által elektronikus formában megjelentetett ingyenes folyóirat, a szerkesztőbizottság tagja
 • Glossa Iuridica, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogtudományi folyóirata, a szerkesztőbizottság tagja 

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Paksi-Petró Csilla, tanársegéd

A kutatási tevékenységének tárgya, iránya: Közszolgálati emberi erőforrás gazdálkodás, vezetőfejlesztés, utánpótlás politika

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

1. JUHÁSZ Lilla Mária - PAKSI-PETRÓ Csilla – Pedro Reis: Virtual learning all over the world, Good practice from Portugal (megjelenés alatt: Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás „A” kategóriás szakfolyóirat, 2015. évi 4. szám)

2. PETRÓ Csilla: Vezető-kiválasztás a közigazgatásban (megjelent: Tanulmánykötet a belügyi vezető-kiválasztási eljárásról, Belügyminisztérium, 2014., ISBN 978-963-9208-39-1)

3. PETRÓ Csilla – STRÉHLI-KLOTZ Georgina: Az emberi erőforrás menedzsment terület munkavégzésének jellemzői a közszolgálatban, „Közszolgálati Humán Tükör 2014” kutatás (megjelent Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2013. december, ISBN 978-615-5269-42-4)

 

 • Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

Pro Pulico Bono-Magyar Közigazgatás c. tudományos szakfolyóirat szerkesztője 

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Pallai Katalin, egyetemi docens, Phd.

 

 • A kutatási tevékenységének tárgya, iránya: Közigazgatási integritásfejlesztés és integritásoktatás
 • 2013-14: Integritástréningek rövidtávú hatásvizsgálata
 • 2013-14: Integritástréningek hosszú távú hatásvizsgálata
 • 2014: Integritáselméletek
 • 2015-16: Integritástréningek hatásvizsgálata kutatás hazai és nemzetközi publikálása
 • 2015-16: Felsőfokú és szakirányú képzések módszertani megközelítései 


 

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):


1) Pallai, K (2016): The Need for a New Expertise Profile in Anticorruption. Paper prepared for the Anticorruption Collective Action Conference, Basel, Switzerland. 21-22. October 2016

2) Pallai, K. (2016): Collaborative curriculum development: a transformative process for transformative education. in: Senses-Ozyurt, S- Klein, S.- Nemeskéri, Zs. eds.:Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. (pp. 110-125) World Council for Curriculum Instruction. San Diego, Ca: USA.  ISBN 978-0-692-69768-9 (pbk)

3) Pallai, K. & Gregor, A. (2016). ‘Assessment of Effectiveness of Public Integrity Workshops for Civil Servants – a case study’. Teaching Public Administration Journal  DOI: 10.1177/0144739416650431

Habilitáció 2017-ben

Monográfia az integritásoktatásról (2017)

Magyar és angol nyelvű folyóiratcikkek és konferencia tanulmányok nyelvű publikációk

Jegyzet az MA Integritásmenedzsment tárgyhoz és az Integritás tanácsadó szakirányú képzés egyes tárgyaihoz

IM Jogtudományi kutatási pályázat keretében: Nemzetközi Antikorrupciós rendszerek vizsgálata. (2017)

KÖFOP Integritástréningek hatásvizsgálata (2017-18)

KÖFOP Integritás tanácsadó képzés hatásvizsgálata (2017-18)

 • Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:
 1. ÁROP 1.1.21.  "Közigazgatási integritásképzések rövidtávú hatásának elemzése" kutatás
 2. ÁROP 1.1.21.  "Közigazgatási integritásképzések hosszú távú hatásának elemzése" kutatás

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Petrovics Zoltán,

 

 • A kutatási tevékenységének tárgya, iránya:

 

Munkajog, Közszolgálati jog, a munkajogviszony, a közszolgálati munkajogviszonyok megszűnése és megszüntetése, a munkajog és a közszolgálati jogágiságának kérdései, az egyenlő bánásmód, a munkavállalói részvétel intézményei.

 

 • A kutatási tevékenység eredménye (2012. óta a három legjelentősebbnek tekintett műve, a megszerzett címek, a jövőbeni tervek):

 

Petrovics Zoltán:A hátrányos megkülönböztetés és az igazolt egyenlőtlen bánásmód határvonalai az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában, különös tekintettel az életkor alapján történő megkülönböztetésre. Pécsi Munkajogi Közlemények I., 2016, pp. 48-87.

Petrovics Zoltán: A munkavállalók bevonása a munkáltatói döntéshozatali folyamatokba. Pécsi Munkajogi Közlemények I., 2016, pp. 116-139.


Petrovics Zoltán: A jogellenes munkajogviszony-megszüntetés jogkövetkezményeinek margójára. In: Horváth István (szerk.): Tisztelgés: Ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. pp. 367-380.

 

Kun Attila- Petrovics Zoltán: The development of civil service law into an independent branch of law. In: Hazafi Zoltán (szerk.): Civil service career and HR management. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2014. pp. 91-134.

 

Doktori fokozat megszerzése a közeljövőben várhatóa nyilvános védés időpontja: 2016. október 25. (ELTE ÁJK Doktori Iskola) - Az értekezés címe: A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései

 

 • Jelentősebb kutatási projektekben való részvétele:

 

Részvétel az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport munkájában (2014 december - napjainkig)

2013. augusztus – 2014. február 28.: részvétel az Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya című kutatásban, a jogi munkacsoport vezetője; a kutatás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) feladatai körében valósul meg (ÁROP-2.2.17 projekt)

 

 • Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok:

 

2015 októberétől az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság elnöke

2012 júliusától az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság tagja

2015–2016 – a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeivel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport tagja (Kúria, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakág)

2014–2015 – a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági felülvizsgálatát vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport tagja (Kúria, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakág)

2013–2015 – a felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport tagja (Kúria, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakág)

 

2010-2015 között a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja

2005-től a Magyar Munkajogi Társaság tagja


 

Az oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Szabó Szilvia, egyetemi docens, Ph.D.

Kutatási tevékenység/ek tárgya, iránya

Az elmúlt 10 évben elsősorban a közszolgálat területén folytattam kutatásokat humánerőforrás menedzsment témakörben. 2008-ig a PhD disszertációm tudományos témáját adó kompetencia alapú rendészeti vezetőképzés jelentőségével, majd ezt követően az egész közszolgálat humán átvilágításával foglalkoztam az ÁROP projektek támogatásával. Jelenlegi kutatásaim középpontjában a stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálati rendszermodellje alapján, elsősorban a közszolgálati életpályán való előrehaladás (emberi erőforrás áramlás), a kompetenciamenedzsment és a vezetés összefüggései állnak. Kiemelt kutatási területeim között szerepelnek az innovatív kompetencia megoldásokban rejlő szervezeti és egyéni lehetőségek, valamint az ehhez kapcsolódó felelős és eredményes vezetői magatartás vizsgálata.

Kutatási tevékenység eredménye

2012

Gyakorlatorientált, kompetencia alapú oktatása HR jövőjének kulcsaIn: Poór József, Karoliny Mártonné, Berde Csaba, Takács Sándor (szerk.)Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. 534 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.10.20 Budapest: Complex Kiadó Kft., 2012. pp. 165-177. (ISBN:978-963-295-083-9)

2013

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban: Közszolgálati Humán tükör 2013, résztanulmányBudapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2013. 48 p.
(ISBN:
978-615-5269-46-2)

Szakmai beszámoló "A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban" című tudományos konferenciáról  PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 1:(4) pp. 99-104. (2013)

Life-work balance az érzelmi kompetencia mentén: egyéni és szervezeti aspektusok TUDÁSMENEDZSMENT 14:(1. különszám) pp. 189-197. (2013)

Amerikai világítástechnikai cég In: Poór József Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. 493 p. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 304-308.
(ISBN:978-963-295-287-1)

Közszolgálati Humán Tükör kutatás: Strukturált interjú : Közszolgálati humán tükör, 2013 (résztanulmány) Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2013. 50 p.
(ISBN:
978-615-5269-39-4)

2014

Szakmai beszámoló "A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban" című tudományos konferenciáról: Budapest, 2013. október 31.HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 24:(1-2) pp. 159-165. (2014)

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás.: A közszolgálati életpálya modell: Emberi erőforrás áramlás a közszolgálatban : Közszolgálati Humán tükör, 2013 (résztanulmány)Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2014. 56 p.
(ISBN:
978-615-5269-45-5)

Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás: ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 59 p.
(ISBN:
978-615-5491-15-3)

Közszolgálati életpályák. Emberi Erőforrás Áramlás: ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 69 p.
(ISBN:
978-615-5491-22-1)

2015

Vezetői felelősség és eredményesség a közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodásában HR & Munkajog 6:(11-12) pp. 39-43. (2015)

A munkáltatói márka szerepe a közszolgálatban, különös tekintettel az y - z generációra MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE LIX:(6) pp. 13-21. (2015)

VII. A VEZETŐ CIKLIKUS TEVÉKENYSÉGEI AZ EMBERIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSBAN – A FEJLESZTŐ VEZETŐ: 2. Az EQ és az EK szerepe és jelentősége a vezetésben In: Szabó Szilvia, Szakács Gábor (szerk.) Közszolgálati HR-menedzsment. 340 p.  Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 180-182.
(ISBN:
978-615-5527-32-6)

VII. A VEZETŐ CIKLIKUS TEVÉKENYSÉGEI AZ EMBERIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSBAN – A FEJLESZTŐ VEZETŐ: 1. Vezetői magatartás és szerepek, vezetői kompetenciák In: Szabó Szilvia, Szakács Gábor (szerk.) Közszolgálati HR-menedzsment. 340 p.
Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 177-179.
(ISBN:978-615-5527-32-6)

V. A VEZETÉS ÉS AZ EMBERIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS ÚJ KIHÍVÁSAI: 7. A munkahely és a magánélet összhangja In: Szabó Szilvia, Szakács Gábor (szerk.) Közszolgálati HR-menedzsment. 340 p.  Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 141-146.
(ISBN:
978-615-5527-32-6)

V. A VEZETÉS ÉS AZ EMBERIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS ÚJ KIHÍVÁSAI: 1. Kompetenciaalapú megoldások In: Szabó Szilvia, Szakács Gábor (szerk.) Közszolgálati HR-menedzsment. 340 p.  Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 107-110.
(ISBN:978-615-5527-32-6)

III. A VEZETŐK DIFFERENCIÁLT SZEREPE A KÖZSZOLGÁLATI EMBERIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS IRÁNYÍTÁSÁBAN: 1. A vezetők felelőssége a szervezet emberierőforrás- gazdálkodásáért In: Szabó Szilvia, Szakács Gábor (szerk.) Közszolgálati HR-menedzsment. 340 p.
Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. p. 61.
(ISBN:978-615-5527-32-6)

Közszolgálati HR-menedzsment (szerk) Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. 340 p.
(ISBN:978-615-5527-32-6)

Tanácsadói attitűd a közszférában – a közszolgálati humán szervező képzés tapasztalatai In: Csehné dr Papp Imola, Budavári-Takács Ildikó, Mészáros Aranka, Iliás Anikó, Poór József (szerk.) Egyéb szerzőség: Poór József, Drimál István (sajtó alá rend.);  Innováció – növekedés – fenntarthatóság: VII. Országos Tanácsadói Konferencia tanulmánykötete. 177 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.10.30 Budapest: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 2015. pp. 31-35.
(ISBN:978-963-89734-1-2)

Helyzetjelentés a hazai közszolgálatról - Az emberierőforrás-fejlesztés helye és szerepe az integrált stratégiai alapú emberierőforrás közszolgálati rendszermodelljében HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 25:(különszám) pp. 20-29. (2015) HRMegoldások a XXI. században - nemzetközi kitekintéssel - fókuszban a közszféra és a magánszféra. Budapest, Magyarország: 2014.12.02 (ISBN 978-615-5491-81-8)

2016

Competency management in the HR management of Public Service HADTUDOMÁNYI SZEMLE IX:(2) pp. 367-376. (2016)

Human Resources Development Process in Public Administration In: Saba Senses-Ozyurt, Sándor Klein, Zsolt Nemeskéri (szerk.) Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. 523 p.  San Diego: World Council for Curriculum and Instruction, 2016. pp. 487-497. (ISBN:978-0-692-69768-9)

IV. 8.4. Az exit interjú szerepe a kiáramlás politikában In: Dr Szabó Szilvia, Dr Szakács Gábor (szerk.) KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT. 338 p.
Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. pp. 181-182.
(ISBN:978-615-5527-96-8)

IV. 7.4. A munkavégzéshez kapcsolódó fejlesztések In: Dr Szabó Szilvia, Dr Szakács Gábor (szerk.) KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT. 338 p.  Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. pp. 170-172.
(ISBN:978-615-5527-96-8)

IV. 5. A közszolgálati életpályán történő előrehaladás (közszolgálati életpálya-menedzsment) In: Dr Szabó Szilvia, Dr Szakács Gábor (szerk.) KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT. 338 p.  Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. pp. 142-148. (ISBN:978-615-5527-96-8)

IV. 4.1. Toborzás, pályáztatás, kiválasztás In: Dr Szabó Szilvia, Dr Szakács Gábor (szerk.) KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT. 338 p.
Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. pp. 128-136.
(ISBN:978-615-5527-96-8)

IV.2. Az emberierőforrás-áramlásról és –fejlesztésről In: Dr Szabó Szilvia, Dr Szakács Gábor (szerk.) KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT. 338 p.  Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. pp. 121-122.
(ISBN:978-615-5527-96-8)

KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT (szerk) Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. 338 p.
(ISBN:978-615-5527-96-8)

Az érzelmi intelligencia és vezetői kompetenciák a közszolgálatban HR AND MUNKAJOG 7:(2) pp. 33-37. (2016)

A pszichológiai megközelítésű PSM paradigma jelentősége a magyar közszolgálatban HADTUDOMÁNYI SZEMLE IX:(2) pp. 163-174. (2016)

Megjelenés az elkövetkező évben

MANAGERIAL RESPONSIBILITY AND EFFICIENCY IN PUBLIC SERVICE

(COMPETENCY-BASED SOLUTIONS) in Társadalom és Honvédelem (2016 ősz)

KÖZSZOLGÁLATI TEHETSÉGMENEDZSMENT Nemzetközi és hazai környezetben in Pro Publico Bono (2016 október)

Tanácsadás a közigazgatásban in Menedzsment tanácsadói kézikönyv (2016 október)

Vezetői felelősség és eredményesség a közszolgálatban (kompetencia alapú megoldások) in Vezetéstudomány (2017 tavasz)

Jelentősebb kutatási projektekben részvétel

KÖFOP

Jelentősebb szakmai-tudományos testületi tagságok

NKE Kutatás Fejlesztési Tanács tag

MTA köztestületi tag

Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) elnökségi tag

Hadtudományi Társaság tag