Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

Letölthető oktatási segédletek

 

 

Közszolgálati életpályák

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Kovács Tamás - Szekendi Gyöngyvér: Közszolgálati életpályák a honvédelemben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

- Tételsor

Munkajog

- Halmos Szilvia - Petrovics Zoltán: Munkajog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, 2014.

Közszolgálati jog

- Tételsor

- György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

- Horváth Attila - Szalai András (szerk.): Közszolgálati jogi tansegédlet (hatályos: 2018)

1. Általános rész

- A közszolgálati jog általános kérdései (Kttv.-Kit. hatály; a Kit. szervi, személyi és tárgyi hatálya)

- A Kttv. és a Kit. szerkezete és alapvető szabályai (Általános rész I., Általános rész II., Hatály feladat, Joggal való visszaélés feladat A, Joggal való visszaélés feladat B, Joggal való visszaélés feladat C)

2. Különös rész

- A jogviszony keletkezése

- Összeférhetetlenség

- A munkavégzés szabályai: a jogviszony tartalma - jogok és kötelezettségek

- Előmenetel

- Illetményrendszer

- Egyéb juttatások, támogatások

- Teljesítményértékelés, minősítés

- A kormánytisztviselő képzése, továbbképzése

- A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése

- Fegyelmi- és kártérítési felelősség

- Közszolgálati jogvita, a jogviszony jogellenes megszüntetése

- Közszolgálati hivatásetika, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

- Munkaidő-pihenőidő

- Közszolgálati személyzeti igazgatás

Összehasonlító közszolgálati jog

a) MA KGKP levelező

- Zárt, nyitott, vegyes rendszerek, trendek (előadásanyag)

- Főtisztviselőkről nemzetközi összehasonlításban (előadásanyag)

- A közszolgálati jogviszony keletkezése az EU tagállamaiban (tanulmány)