Szakdolgozati és kutatási témák

Diplomamunka témajegyzék Téma kiegészítés Intézet Konzulens Vállalt létszám
A foglalkoztatás rugalmassága a közszolgálatban    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Petrovics Zoltán, Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A jövőtervezés és a jövőkutatás jelentősége a közszolgálatban    Emberi Erőforrás Intézet Dömötör Ildikó A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A közszolgálat személyi állományának jellemzői, mobilitása, elvárásai.    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A munkahelyi és az egyéni érdekek összhangjának megteremtése a közszolgálatban.    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A nemzeti és a nemzetközi közszolgálatok közötti konvergencia    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A teljesítménymenedzsment lehetőségei, helyi szerepe a közszolgálat fejlesztésében    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A versenyszféra humánerőforrás gazdálkodásából adaptált eszközök közszolgálati bevezetése    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kun Attila, Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A vezetők helye, szerepe a közszolgálati emberi erőforrás gazdálkodás irányításában és  megvalósításában.    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az asszertív kommunikáció szerepe, jelentősége a közigazgatásban    Emberi Erőforrás Intézet  Dömötör Ildikó A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az emberi erőforrás fejlesztés új útjai a közszolgálaton belül   Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az emberi erőforrás gazdálkodás és a stratégiai gondolkodás, a stratégiai tervezés összefüggéseinek vizsgálata a közszolgálatban.    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az integritás helye az antikurrupciós törekvések között    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Pallai Katalin A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az integritás-személelt története a magyar közigazgatásban    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Pallai Katalin A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az ösztönzés és a motiváció új útjainak, lehetőségeinek vizsgálata a közszolgálatban folyó emberi erőforrás gazdálkodásban.    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szakács Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Egy szabadon választott EU-tagállam közszolgálatának elemző bemutatása    Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán,  Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Egy szabadon választott közszolgálati jogintézmény összehasonlító elemzése    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Petrovics Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Egy szabadon választott ország közszolgálatának elemző bemutatása    Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Horváth Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Egyenlő esélyű kommunikáció a közigazgatásban    Emberi Erőforrás Intézet Dömötör Ildikó A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Erőforrás és életpályatervezés gyakorlata és lehetőségei a közszolgálatban     Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szabó Szilvia A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Érték-központú eszközök szerepe a szervehzeti integritás fejlesztésében    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Pallai Katalin A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Értelmezhető-e a társadalmi felelősségvállalás (SR) a közigazgatási szervezetek működésében? (az ISO 26000 szabvány értelmében)    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Hazai integritásfejlesztési tapasztalatok elemzése    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Pallai Katalin A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Közszolgálati modellek egymásra hatása – konvergencia az EU közszolgálataiban    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Kríziskommunikáció a közigazgatásban
 
   Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Különböző tudományagak korrupciófogalmainak összehasonlítása    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Pallai Katalin A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Meghatározott modellen belüli, szabadon választott külföldi közszolgálatok összehasonlító elemzése    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Modernizációs trendek az EU-tagállamok közszolgálataiban    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Stratégiai kommunikáció – települések, önkormányzatok, szervezetek
 
   Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Szabály-és érték-központú eszközök viszonya a szervezeti integritás fejlesztésében    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Pallai Katalin A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Szervezetfejlsztés és HR a közszolgálatban     Emberi Erőforrás Intézet Dr. Szabó Szilvia A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Szociális párbeszéd az Európai Unió közszolgálataiban    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Társadalmi célú kommunikáció – hagyományos és új média színtereken    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Társadalmi felelősségvállalás és pr kapcsolata    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Társadalmi felelősségvállalás és pr kapcsolata    Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Társadalmi részvételi folyamatok kommunikációs támogatása
 
   Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Szakdolgozat témajegyzék Téma kiegészítés Kapcsolódó tárgyak Intézet Konzulens Vállalt létszám
A (helyi vagy országos vagy nemzetközi) politikai rendszer politikai kommunikáció használata   Kommunikáció II, Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Merkovity Norbert A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A közbeszerzés és a munkajog kapcsolata ("szociálisan felelős beszerzés").   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A közigazgatási tisztviselőkre vonatkozó törvényi változás elemző bemutatása   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Petrovics Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A közszolgálati jogviszony megszűnése   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István,  Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Petrovics Zoltán, Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A közszolgálati tisztviselők felelősségi rendszere   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán, Dr. Petrovics Zoltán, Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A munkajog és a közszolgálati jog egyes határterületei   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Petrovics Zoltán, Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A munkaügyi igazgatás egyes kérdései   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A versenyszféra (Mt.) és a közszféra munkjogának összehasonlító elemzése bizonyos választott jogintézmény(ek) mentén.   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A versenyszféra (Mt.) valamely választott munkajogi intézményének elemzése   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A zárt és a nyílt (karrier- és állás típusú) közszolgálat közötti különböztetés létjogosultsága napjainkban   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Emberi Erőforrás Intézet Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az asszertív kommunikáció szerepe, jelentősége a közigazgatásban   Kommunikáció II., Szociálpszichológia Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet  Dömötör Ildikó A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az önkormányzati kommunikáció kihívásai a 21. században
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az újmédia és a politikai kommunikáció   Kommunikáció II, Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Merkovity Norbert A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Civilek újmédia használata a politikai célokra   Kommunikáció II, Szociálpszichológia Emberi Erőforrás Intézet Dr. Merkovity Norbert A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Egyenlő esélyű kommunikáció a közigazgatásban    Kommunikáció II., Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet  Dömötör Ildikó A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Előmenetel a közszolgálatban   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Illetményrendszer a közszolgálatban (elméleti és gyakorlati problémák)    Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Imázsépítés a közösségi média korában – szervezeti imázs
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Imázsépítés a közösségi média korában – termék és szolgáltatás
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Ismerik-e az önkormányzatok a polgáraikat? (helyi konfliktusok, kommunikáció, társadalomkutatás)   Kommunikáció II., Szociálpszichológia Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. Zsolt Péter A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Jó gyakorlatok az intézményi kommunikáció terén – egy konkrét helyi médium elemzésén keresztül   Kommunikáció II., Szociálpszichológia Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dömötör Ildikó A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Kiválasztás a közszolgálatban – jogi szabályozás és a modern humánerőforrás gazdálkodási eszközök alkalmazása   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Közösségi újságírás (hyper local journalism)
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Közszolgálati etika   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Kríziskommunikáció a közigazgatásban
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Kríziskommunikáció és az új média eszközök   Kommunikáció II., Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Minősítés és teljesítményértékelés a közszolgálatban          Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István,  Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Önkormányzatok online kommunikációs eszközhasználata
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Összeférhetetlenség a közszolgálatban   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog  Emberi Erőforrás Intézet Dr. György István, Dr. Petrovics Zoltán, Dr. Hazafi Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Rendészeti kommunikáció – a rendőrség társadalmi kapcsolatai
 
  Kommunikáció II., Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Stratégia és tervezés a helyi önkormányzatok kommunikációjában   Kommunikáció II., Szociálpszichológia Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Stratégiai kommunikáció – települések, önkormányzatok, szervezetek   Kommunikáció II., Szociálpszichológia  Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Viták és jogviták a közszolgálatban   Közigazgatástudomány alapjai, Közszolgálati jog Emberi Erőforrás Intézet Dr. Petrovics Zoltán, Dr. Kun Attila A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Web2.0 a helyi közigazgatásban – önkormányzatok eszközhasználata   Kommunikáció II., Szociálpszichológia Emberi Erőforrás Intézet Dr. Kriskó Edina A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján