Hírek, események, rendezvények

MEGHÍVÓ

Az Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben című Ludovika Kiemelt Kutatóműhely hazai zárókonferenciája, eredménytermékeinek bemutatása.

Konferencia időpontja: 2018. szeptember 27. csütörtök. 09:30-15:30

Konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika főépület, I. em. Hunyadi terem

/document/akk-uni-nke-hu/KÖFOP_Meghívó Európai hagyomány konferencia 20180927.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Az NKE ÁKK Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet 2018. június 21-23. között nemzetközi tudományos konferenciát szervez „Staat und Verwaltung“ címmel, amelynek témája az ókori hagyományok szerepe az állam és az igazgatás történeti megközelítésében.

Konferencia időpontja: 2018. június 21-23. 

Konferencia helyszíne: Nemzeti Közszsolgálati Egyetem, Oktatási Központ IV. emelet 510. tárgyalóterem

Részletes szakmai program:

A tanácskozást június 21-én Dr. Peres Zsuzsanna, az NKE ÁKK dékán-helyettese nyitotta meg. A három napos nemzetközi rendezvény fő célja az ókori államok közjogi intézményeinek és jogrendszerének vizsgálata. Az eseményen - az Intézet munkatársai mellett – a római jog és az antik jogtörténet hazai képviselői és jelentős nemzetközi elismertséggel rendelkező külföldi kutatói vettek részt. A hazai résztvevők köre csaknem teljesen átfogta a hazai jogi karok (DTE, ETLE, KRE, ME, PPKE, SZTE, SZTE) kutatóit, országos szinten képviselve a szakmát a tudományos rendezvényen. A konferencia keretében előadó neves külföldi tudósok 12 európai országból érkeztek és mintegy 16 nívós egyetem képviseletében voltak jelen.

Az előadók között az ókori jogtörténet és a római jog alábbi nagy tekintéllyel rendelkező tudósai értekeztek karunkra és folytattak tudományos vitát: Prof. Dr. Jose Luis Alonso (Universität Zürich), Prof. Dr. Matthias Armgardt (Universität Konstanz), Prof. Dr. Ulrike Babusiaux (Universität Zürich), Peter Candy (University of Edinburgh), Prof. Dr. Tiziana Chiusi (Universität Saarbrücken), Prof. Dr. Sophie Demare (Université Panthéon-Assas Paris II, EPHE, PSL), Ass.-Prof. Athina A. Dimipoulou (National and Kapodistrian University of Athens), Prof. Dr. Marita Gimenez Candela (Universita Autónoma de Barcelona), Dr.Dr.habil. Nadine Grotkamp (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M.), Priv.-Doz. Mag. Dr. habil. Thomas Kruse (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien), Prof. Dr. Aude Laquerrière-Lacroix (Université Reims), Prof. Dr. Alberto Maffi (Universitá degli Studi di Milano Bicocca), Prof. Dr. Bernhard Palme (Universität Wien), Prof. Dr. Guido Pfeifer (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.), Prof. Dr. Michael Rainer (Universität Salzburg), Dr. Marguerite Ronin (University of Oxford, Brasenose College), Dr.habil. Jakub Urbanik (University of Warsawa), Prof. Dr. Laurens Winkel (University of Rotterdam/ Amsterdam), Dr. Valérie Wyns (University of Leuven).

A hét téma köré szervezett tudományos szekcióban a résztvevők az ókori nagy jogrendszerek, így elsősorban az egyiptomi, a görög és a római állam és közigazgatás intézményeinek tudományos kérdéseit vizsgálták meg. A megtartott tudományos vitaülések érintették a törvényhozás és a bíráskodás, a közjog és a magánjog viszonyát,  a keleti államok közigazgatását, a görög-hellenisztikus világot, a kései antikvitás korszakát, az intézmények kontrolljának viszonyát a politikához, valamint az állami feladatok kérdéseit olyan „modern témákban”, mint az állatvédelem vagy tengeri kereskedelem. A konferencia aktualitását hangsúlyozta az a több előadó által is hangoztatott nézet, mely szerint az ókori jó gyakorlatot érdemes lenne figyelembe vennie a modern jog – napjaink gyorsan változó és sokrétű kihívásaival küzdő – képviselőinek is.

A rendezvény a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés“ elnevezésű kiemelt projekt része, az „Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben“ kutatóműhely keretében biztosított lehetőség keretében került megrendezésre.

Szöveg: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Professor Danilo Ceccarelli Morolli – 2018. szeptember 23-28. szemináriuma

A rendezvény a projekt részeként elindított European Tradition: State and Governance in Theory and Practice a Historical Approach szeminárium-sorozat keretében kerül megrendezésre.

A szemináriumi tavalyi (2017-es) rendezvényei 1.

May 12

ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. (I. floor, Hahn István seminar, classroom Nr. 138) Professor Pierangelo Buongiorno (Lecce and Münster) In aere incidere, in loco publico figere. Publication, Fixing and Distribution of Roman Senatus Consulta

2.

June 12-16. Professor Danilo Ceccarelli Morolli (Roma) Byzantine State, Law and Public Administration

Aktuális rendezvény - 2018

3.

Sept 25-28 Professor Danilo Ceccarelli Morolli (Roma) Byzantine State, Law and Public Administration (A bizánci állam, jog és közjogi szabályozás)

A szeminárium célja, hogy az európai igazgatás történeti előzményének tekinthető késő-római és bizánci államkormányzat államszervezeti megoldásaiból adjon ízelítőt, különös tekintettel a modern igazgatás és közszolgálat történeti előképnek tekinthető intézményekre.

A kurzus különös tekintettel koncentrál a főbb igazgatástörténeti korszakok elemzésére (Diocletianus reformjai, thema- rendszer megteremtése) és a közszolgálat korabeli szabályainak bemutatására.

Sept. 25. 3-4 hours (1-2. lessons)

- A short Introduction to the Byzantine civilization (Bevezetés)

- Administration reforms of Diocletian and its effect to the Byzantine Empire (Diocletianus császár igazgtási reformjai és azok hatása a bizánci államfejlődésre) sept. 26. or 27. 2 hours (3. lessons)

- Administration changes in the middle Byzantine Age – The theme-system (A közép-bizánci államszervezeti reform - a thema-rendszer) sept. 28. 2 hours (4. lession)

- Public service in the Later Roman and Byzantine Empire (A későrómai és bizánci birodalom közszolgálata)

/document/akk-uni-nke-hu/MOROLLI-meghívó FEJLÉCES.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Fiskus und Fideikommiss – zu zwei gegensätzlichen Tendenzen des kaiserzeitlichen Erbrechts”

Az előadás Időpontja: 2017. május 19. (péntek) 11:00

Az előadás helyszíne: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1118 Budapest, Ménesi út 5., Oktatási épület IV. emelet Dékáni tárgyaló

Előadó (német nyelven): Prof. Dr. Ulrike Babusiaux

PDF---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tömbösített kurzus tartása (angol nyelven): Prof. Dr. Danilo Ceccarelli Morolli

Előadás témája: European Tradition:  State and Governance in Theory and Practice a Historical Approach

Előadás címe: Byzantine State, Law and Public Administration

Időpont: 2017. június 13. (kedd), 2017. június 14. (szerda), 2017. június 16. (péntek)

Helyszín: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1118 Budapest, Ménesi út 5.,

PDF


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Workshop-European Tradition

 

Az NKE ÁKK Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet 2017. június 5-7. között nemzetközi projektbemutató ülést szervezett, amelynek témája az európai hagyományok szerepe az állam és az igazgatás történeti megközelítésében volt: „European Tradition: The Concept of the State and Governance in Theory and Practice“.

A tanácskozást június 5-én Dr. Peres Zsuzsanna, az NKE ÁKK dékán-helyettese nyitotta meg. A nemzetközi rendezvény fő céljai projektbemutató vitaülés megtartása, kapcsolatfelvétel és a projekt részkutatásainak megvitatása a külföldi partnerekkel; továbbá új külföldi együttműködők felkutatása volt. Az eseményen - az Intézet munkatársai mellett – a római jog és az antik jogtörténet egyik jelentős nemzetközi elismertséggel rendelkező szervezetének, a Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert professzorai is részt vettek, intézetvezetőnk Prof. Jakab Éva meghívására, aki 2014 óta szintén tagja a testületnek. A Consorzio zsűrije a római jog és az antik jogtörténet kutatóinak mintegy „Nobel-díjának” tekintett díj (Prix Gérard Boulevert) odaítélője, amelyet azon fiatal kutatók közül kaphat meg a győztes, akik az első tudományos monográfiájukat a nemzetközi versenyben megmérettetik. A Ludovikán jelen lévő neves külföldi tudósok Jean Andreau (Paris), Cosimo Cascione (Napoli) Alessandro Corbino (Catania), Maria Floriana Cursi (Teramo), Thomas A.J. McGinn (Vanderbilt), Luigi Labruna (Napoli), Carla Masi Doria (Napoli), Pascal Pichonnaz (Fribourg), Martin Schermaier (Bonn) kedvezően nyilatkoztak a kutatási projektünkről, amelynek részletes bemutatása után a Consorzio-val való nemzetközi együttműködés hivatalossá tételét is indítványozták.

A rendezvény a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés“ elnevezésű kiemelt projekt része, az „Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben“ kutatóműhely jóvoltából kerülhetett megrendezésre.

 

Szöveg: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens

dsc0290 2 680 454 s dsc0293 2 680 454 s dsc0304 2 680 454 s

PDF


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

„In aere incidere, in loco publico figere. Publication, Fixing and Distribution of Roman Senatus Consulta”

Az előadás időpontja: 2017. május 12. (péntek) 14:00

Az előadás helyszíne: ELTE BTK Múzeum krt. 6-8.

Előadó (angol nyelven): Prof. Dr. Pierangelo Buongiorno

PDF---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nemzetközi konferencia Budapesten, Ludovika Campuson.

A konferencia alapja egy mintegy húsz éves nemzetközi együttműködésre visszanyúló tudományos-oktatási kapcsolat.

Konferencia időpontja: 2017. május 4-7.

Konferencia témája: „Der Fremde im Recht”. Rechtliche aspekte der mobilität, migration, asyl und integration in der antike.

Helyszíne: Ludovika Campus, Zrínyi terem

    • Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet