Szakdolgozati és kutatási témák

Szakdolgozati témajegyzék 2019 - Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet 

Téma

Konzulens

 

Állambölcselet az ókori görög világban

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Az athéni demokratikus államberendezkedés elmélete és gyakorlata

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Gondolatok a tulajdonról – az ókortól napjainkig

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A szerzödési rendszer történeti gyökerei

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Állam és jog a termeszetjogi iskola tanaiban

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Az ókori római köztársaság válsága és a közjogi reformok

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A principatus központi igazgatása

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A Bizánci Birodalom kormányzása

Dr. Kelemen Miklós

 

A közép-bizánci területi igazgatás – a thema-rendszer megteremtése és működése

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A Frank Birodalom kormányzása

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A Késő-római Birodalom közszolgálata

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Diocletianus császár igazgatási reformjai (Római Birodalom)

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Igazgatásfinanszírozás a Késő-római Birodalomban (annona-munera rendszer)

Dr. Kelemen Miklós

 

A közszolgálati jog történeti modelljei (nyílt rendszer, zárt rendszer, spoils system, merit system)

Dr. Kelemen Miklós

 

A költségvetési jog történeti kialakulása és modelljei

Dr. Kelemen Miklós

 

A közigazgatási jogtudomány fejlődése Franciaországban a XIX. században

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A közigazgatási bíráskodás történeti kialakulása Franciaországban

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A francia közigazgatás története a 19. században

Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila

 

 

Diplomamunka témajegyzék 2019 - Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet

Téma

Konzulens

 

Állambölcselet az ókori görög világban

Prof.Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Az athéni demokratikus államberendezkedés elmélete és gyakorlata

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Gondolatok a tulajdonról – az ókortól napjainkig

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A szerződési rendszer történeti gyökerei

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Állam és jog a termeszetjogi iskola tanaiban

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Az ókori római köztársaság válsága és a közjogi reformok

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A principatus központi igazgatása

 

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A Bizánci Birodalom kormányzása

Dr. Kelemen Miklós

 

A közép-bizánci területi igazgatás – a thema-rendszer megteremtése és működése

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A Frank Birodalom kormányzása

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A Késő-római Birodalom közszolgálata

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Diocletianus császár igazgatási reformjai (Római Birodalom)

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

Igazgatásfinanszírozás a Késő-római Birodalomban (annona-munera rendszer)

Dr. Kelemen Miklós

 

A közszolgálati jog történeti modelljei (nyílt rendszer, zárt rendszer, spoils system, merit system)

Dr. Kelemen Miklós

 

A költségvetési jog történeti kialakulása és modelljei

Dr. Kelemen Miklós

 

A közigazgatási jogtudomány fejlődése Franciaországban a XIX. században

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A közigazgatási bíráskodás történeti kialakulása Franciaországban

Prof. Dr. Pókecz-Kovács Attila

 

A francia közigazgatás története a 19. században

Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila