Bemutatkozás

PDF

Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

Az intézet gondozza a közigazgatás-tudomány területéhez tartozó területi és helyi igazgatással kapcsolatos, kommunikációval és médiával kapcsolatos, valamint a vezetés- és szervezéstannal kapcsolatos tárgyakat és tudományos aspektusokat. Ezzel igyekszik felkészíteni és elmélyíteni a hallgatók tudását a közigazgatási jog mellett mindazokban az ismeretanyagokban, melyek jövőbeli hivatásuk megfelelő gyakorlásához szükségesek. Az Intézet összetett profilú; a szervezés- és vezetéstudomány, a kommunikáció és médiatudomány igazgatási aspektusaira, valamint a közszolgáltatások területszervezési oldalára, különös tekintettel az urbanizáció, és a regionális tudományok és a geostratégia igazgatással összefüggő területeire koncentrál. Emellett – és emiatt – az Intézet részt vesz az önkormányzatok feladatellátásával, működésével kapcsolatos tantárgyak fejlesztésében is a Szakigazgatási Intézettel együttműködve, és csatlakozik a Karon az Önkormányzati Kutatóintézet kutatási tevékenységéhez.

kozszervezlsi

Az érintkezési területek az Intézet oktatási és kutatási portfóliójában, amelyek elősegítik a közigazgatástan pozicionálását:

1. Közigazgatási szervezetfejlesztés. Ügyfélszolgálati modernizáció

2. Közszolgálati portalógia. Önkormányzati kommunikáció

3. Település- és területi tervezés, rendezés. Stratégiaalkotás, helyi szolgáltatásfejlesztés

4. Település- és területfejlesztés. Helyi gazdaságfejlesztés. Település- és régiómarketing.

     Helyi közösségépítés.

 

Inkluzív önkormányzat

Intézetté alakulásunk szükségessé teszi és teret ad arra, hogy a fentebb említett három diszciplína (vezetés-szervezéstudomány, kommunikáció-médiatudomány és regionális tudomány) közös érintkezési felületeiből meghatározzuk és definiáljuk a „közigazgatástant” a kutatási és oktatási portfóliónkban. Így az Egyetemen újonnan bevezetett államtudományi osztatlan képzésben való részvételünk is biztosítható. Ugyancsak fejleszteni kívánjuk közigazgatás-módszertani tantárgyainkat is. Munkánkat doktoranduszok is segítik.

Valamennyi témakörünk kapcsolódik más félévben feldolgozásra került tantárgyakhoz, többek között a közgazdaságtanhoz, a közigazgatási eljárásjoghoz, a polgári joghoz, a közigazgatás szervezetéről és működéséről szóló tanulmányokhoz.

Intézetünk a legnépszerűbb a szakdolgozók körében, gyakorlatorientált témakínálatunkat igen sok hallgató érzi közelinek. TDK aktivitásunk is – ennek köszönhetően – magas.