ÁKR tankönyv

A Boros Anita – Darák Péter szerkesztésében megjelent „Az általános közigazgatási rendtartás szabályai” címet viselő kötet egy olyan közérthető, hiánypótló mű, amely az Ákr. szabályainak egyszerűen és könnyen történő elsajátításának eszközéül szolgál, mind az egyetemi tanulmányaikat folytatók, mind a gyakorlati jogalkalmazásban tevékenykedők számára.

Boros Anita – Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018. június 14-én került megrendezésre a " A közbeszerzések aktuális kérdései" című konferencia, ahol többek között bemutatásra került a modern technikai vívmányok elektronikai eszközrendszerére épülő közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzés is, amely szeptemberben indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán Dr. habil. Boros Anita szakfelelős vezetésével.

A konferencián elhangzott előadások anyagai itt érhetőek el:

Dr. Bodánszky Nikolett: Az értékelési szempontok a Döntőbizottsági gyakorlat tükrében

Dr. habil. Boros Anita: Új típusú közbeszerzési továbbképzési modell – közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Lak Vilmos: Az elektronikus közbeszerzés eddigi tapasztalatai

Dr. Méhes Tamás: A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés a Ptk. tükrében

Dr. Pere Attila: Az építési beruházások aktuális kérdései

Dr. Puskás Sándor: A Döntőbizottság tapasztalatai a Kbt. hatálybalépése óta

Dr. Várhomoki-Molnár Márta: Az értékelési szempontok az uniós bírósági joggyakorlatban