Bemutatkozás

Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar struktúrájának és oktatási küldetésének megváltozásával egyidejűleg 2016-ban létesült az Általános Közigazgatási Jogi Intézet, amely 2017. május 1-étől - az elmúlt évtizedek meghatározó közigazgatás tudományi professzorának - Lőrincz Lajos akadémikusnak a nevét viseli.

Az NKE ÁKK elődjének alapító tanára és egykori főigazgatója Lőrincz Lajos akadémikus, a magyar közigazgatás-tudomány elmúlt 50 évének legnagyobb klasszikusa.

Az Intézet oktatási profilját részben a közigazgatás-tudomány bevezető jellegű elméleti ismeretei alkotják, részben a közigazgatás működésében meghatározó jelentőségű jogág, a közigazgatási jog ismeretanyaga adja, azon belül az általános rész és az eljárásjog. A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet az alapképzésen jelenleg a Közigazgatás-tudomány alapjai, a Közigazgatás funkciói és működése, a Közigazgatási eljárás, a Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi jsmeretek, valamint az Önkormányzatok törvényességi felügyelete tantárgyak, mesterszakon a Közbeszerzések joga, a Közigazgatási perjog és  bíráskodás, az Összehasonlító közigazgatási jog, valamint a Közigazgatáselmélet kötelező tantárgyak oktatását látja el. Az Intézet az alapszakon és a mesterszakon a hallgatói igényeknek megfelelően indít kötelezően választható tárgyakat.

A Közigazgatás funkciói és működése tantárgy 2013 szeptemberétől szerepel a közös egyetemi modul részeként, ezért ettől kezdve valamennyi hivatásrend felé Intézetünk látja el ennek a közigazgatási jogi tárgyú kurzusnak az oktatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az Egyetemi Közös Modul keretében oktatott tantárgyunk mellett az Intézet az NKE valamennyi karán oktat közigazgatási jogi vagy közjogi ismereteket.

Tárgyaink oktatásának elsődleges feladata, hogy a szorosabban vett közigazgatási jogi megközelítésben taglalják a közigazgatásszervező alapszak, a közigazgatási mesterszak továbbá az államtudományi mesterszak keretei között átadásra kerülő ismeretanyagot.

Az Intézet különös hangsúlyt fektet Lőrincz Lajos Professzor úr tudományos, szellemi hagyatékának ápolására és a magyar közigazgatás-tudomány más klasszikusainak oktatására és kutatására.

A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet oktatói pályájuk során elméleti munkásságuk mellet egyben gyakorló jogászként is dolgoztak vagy dolgoznak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a közigazgatási jog oktatásában az elméleti kérdések mellett a praktikum is kiemelt figyelmet kapjon.

Az Intézet mellett tudományos diákkör működik a közigazgatási jog iránt érdeklődő hallgatók aktív részvételével.

 

A Közigazgatási Jogi Tanszéken az alábbi kötelező tárgyak oktatása folyik:

·         Közigazgatás-tudomány alapjai (BA)

·         Közigazgatás funkciói és működése (BA)

·         Közigazgatási eljárás (BA)

·         Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (BA)

·         Közbeszerzések joga (MA)

·         Közigazgatási perjog és bíráskodás (MA)

·         Összehasonlító közigazgatási Jog (MA)

·         Közigazgatáselmélet (MA)

 

Az Intézet által oktatott szabadon választható tantárgyakról az Intézet minden szemeszterben tájékoztatást ad.