Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet által gondozott tárgyak

Kötelező:

Tárgynév Félév Tárgyfelelős  Oktatók
A közigazgatás-tudomány alapjai ÁKK-BA 1.  Dr. Imre Miklós

Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória, Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel                                                                     

Diplomamunka konzultáció I. - Általános Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 3. Dr. Temesi István Dr. Temesi István,
Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Linder Viktória, Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László,
Dr. Koi Gyula,  Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel,
Diplomamunka konzultáció II. - Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet ÁKK-MA 4. Dr. Temesi István Dr. Temesi István,
Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Linder Viktória, Dr. Szalai András,
Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László, Dr. Koi Gyula, 
Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, Dr. Iván Dániel
Közbeszerzés ÁKK-MA 2. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita, Dr. Pere Attila, Dr. Kovács Balázs László
Közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai NETK 3. Dr. Linder Viktória Dr. Gellén Márton,
Prof. Dr. Halász Iván, Dr. Koi Gyula,
Dr. Linder Viktória, Dr. Temesi István,
Dr. Vértesy László
Közigazgatáselmélet ÁKK-MA 1. Dr. Imre Miklós Dr. Koi Gyula, Dr. Temesi István
Közigazgatási alapismeretek ÁKK-MA 1. (kritérium) Dr. Temesi István Dr. Szalai András, Dr. Vértesy László, 
Közigazgatási bíráskodás ÁKK-MA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. Rothermel Erika
Közigazgatási eljárás ÁKK-BA 4. Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra,
Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László,
Dr. Pfeifer-Tóth Tamara
Közigazgatási funkciók és működés ÁKK-BA 2. és HHK, RTK, NETK Dr. Imre Miklós Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória,
Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel
Közigazgatási jog 1. HHK-KVI 2. Dr. Temesi István Dr. habil. Boros Anita, Dr. Rothermel Erika,
Dr. Vértesy László, Dr. Pollák Kitti
Közjogi és közigazgatási ismeretek NETK Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória,
Dr. Vértesy László, Dr. Szalai András, Dr. Iván Dániel
Összehasonlító közigazgatás ÁKK-MA 2. Prof. Dr. Halász Iván Prof. Dr. Halász Iván, Dr. Temesi István,
Dr. Koi Gyula
Szakdolgozat konzultáció I.

Kötelezően választható:

 
Tárgynév Félév Tárgyfelelős  Oktatók
Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek ÁKK-BA 5. Dr. Boros Anita Prof. Dr. Patyi András, Dr. habil. Boros Anita,
Dr. Rothermel Erika, Dr. Balogh-Békesi Nóra, 
Dr. Pollák Kitti, Dr. Vértesy László,
Dr. Pfeifer-Tóth Tamara
       
Hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet ÁKK-MA 4. Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula

Szabadon választható:

 
Tárgynév Tantárgyfelelős Oktató
A közszféra személyi állománya nemzetközi összehasonlításban Dr. Linder Viktória Dr. Linder Viktória
     
Bankszabályozás Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László
Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Comparative Administrative Law Dr. Temesi István Dr. Temesi István, Dr. Linder Viktória,
Dr. Vértesy László, Dr. Pollák Kitti
Economics and Public Finance Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László
Financial Industries Dr. Vértesy László Dr. Vértesy László
Közigazgatás - elmélet olvasó szeminárium Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula
Közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban és az uniós tagállamokban Dr. habil. Boros Anita

Dr. habil. Boros Anita

Összehasonlító közigazgatási eljárásjog Dr. habil. Boros Anita Dr. habil. Boros Anita
Összehasonlító közigazgatási jog - olvasószeminárium Dr. Koi Gyula Dr. Koi Gyula

Public Administration and Good Govarnance

Közigazgatási praktikum: a központi közigazgatás a gyakorlatban

Challenges of Public Administration

 

 

Vizsgakövetelmények/tételsorok:

 

Dr. Vértesy László

Dr. habil. Boros Anita

Dr. Vértesy László

 

 

 

 

 

Dr. Vértesy László

Dr. habil. Boros Anita

Dr. Vértesy László

 

 

 

 

 

A közigazgatás funkciói és működése_vizsgakérdések_ÁKK_2017.pdf
PDF letöltése
A közigazgatás-tudomány alapjai_vizsgakövetelmények_2017december_január.pdf
PDF letöltése
Közigazgatástudomány alapjai vizsgakérdések_20171106_2.pdf
PDF letöltése
Szóbeli vizsgakérdések Közjogi és közigazgatási ismeretek .pdf
PDF letöltése
Közigazgatás-elmélet_2017_tananyag-kovetelmenyek.pdf
PDF letöltése
NKE ÁKK-ÖKJ tételsor 2018.pdf
PDF letöltése