Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Dr. Budai Balázs egyetemi docens

Kutatási terület:e- közigazgatás, közigazgatási modernizáció

Prof. Dr. Bukovics István egyetemi tanár

Kutatási terület:

A kritikus infrastruktúra biztonságát szolgáló eljárás és eszközrendszer kutatása;

Extrémitások kockázatelemzése, fenntartható közigazgatás, jó állam kutatása indirekt logikai módszerekkel

Dr. Korom Ágoston tanársegéd

Kutatási terület:Birtokpolitika és az állam gazdasági szerepe az európai gazdasági tér

 

Dr. Kovács Éva adjunktus

Kutatási terület:Közigazgatási koordináció,kormányzati reformok, közpolitika, gazdasági kormányzás

 

Dr. Kristó Katalin tanársegéd

Kutatási terület:Családtámogatási ellátások, szociális igazgatás, gazdasági igazgatás egyes kérdése

 

Dr. Bauer Lilla adjunktus

Kutatási terület:oktatásigazgatás és oktatáspolitika, politikai hermeneutika, közpolitikai diskurzuselméletek és elemzések

 

Prof. Dr. Bordás Mária egyetemi tanár

Kutatási terület:

gazdasági kormányzás,az EU gazdasági joga és gazdaságpolitikája,versenyjog, privatizáció, közszolgáltatások, egészségügyi rendszerek, elektronikus közigazgatás,deregulációhatékony állam, jogállam,gazdasági alkotmányosság,  törékeny államok, iszlám államok, terrorizmus, biztonságpolitika

 

Dr. Gyergyák Ferenc mesteroktató

Kutatási terület:önkormányzati jogalkotás, helyi önkormányzatok

 

Dr. Temesi Géza

Kutatási terület: természetvédelem, természetvédelmi igazgatás

www.termeszetor.eoldal.hu

 

Dr. Imre Miklós egyetemi docens, főiskolai tanár

Kutatási területei:

  • A gazdaság állami eszközökkel történő igazgatása,az állam gazdasági mozgástere az Európai Uniós jogi térben,a pénz-és tőkepiaci felügyelet, a privatizáció, a piacfelügyelet, az építésügyi igazgatás, az állami és az önkormányzati vagyon hasznosításának lehetőségei, a koncesszió, az ingatlanokkal történő gazdálkodás.